Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing. Mgr., PhD.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Pavel
Vedecký pracovník
Ing.
Ján
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Olena
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Marcel
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zoltán
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Vladislav
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Anna
Odborná pracovníčka VŠ
Prof.Mgr., PhD.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
Doc. Ing., CSc.
František
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viktória
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Sakhia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
Doc. Ing., PhD.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Miroslav
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Jean Rosemond
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Radoslav
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Emil
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Ondrej
Odborný pracovník VŠ
Ing
Sepideh
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Yongda
Vedecký pracovník
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaromír
Vedecký pracovník
Ing.
Anna
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Štefan
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marcel
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Marko
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Ing.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
doc. Ing., PhD.
Giang
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Ľubomír
Odborný pracovník VŠ
doc. Ing., PhD.
Miloš
Vedecký pracovník
Mgr.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Adrian
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Mário
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lenka
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Danica
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Jaroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
Prof. Ing., DrSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Viet
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Marian
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 64