Informačná stránka organizácie SAV

Ústav informatiky SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing. Mgr., PhD.  Andok, Robert  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Andris, Pavel  Vedecký pracovník
 Ing.  Astaloš, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Baláž, Marcel  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Balogh, Zoltán  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Barák, Vladislav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Bečková, Jana  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Benčurová, Anna  Odborný pracovník VŠ
 Prof.Mgr., PhD.  Beňuš, Štefan  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Bešina, Ivan  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Bobák, Martin  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Budinská, Ivana  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. Ing., CSc.  Čapkovič, František  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Čaplovič, Igor  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Darjaa, Sakhia  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Dlugolinský, Štefan  Vedecký pracovník
 Doc. Ing., PhD.  Dobrovodský, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Dobrucký, Miroslav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Fajdel, Valentín  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Forgáč, Radoslav  Vedecký pracovník
 Ing.  Gasper, Libor  Doktorand
 Ing., PhD.  Gatial, Emil  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Glasa, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Habala, Ondrej  Odborný pracovník VŠ
 Ing  Hassankhani Dolatabadi, Sepideh  Doktorand
 Ing., DrSc.  Havlík, Štefan  Vedúci vedecký pracovník
 doc. Ing., CSc.  Hluchý, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hricko, Jaroslav  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Hrkút, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kasanický, Tomáš  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kasanický, Tomáš  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Kenyeres, Martin  Vedecký pracovník
 Ing.  Konečníková, Anna  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Kostič, Ivan  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Krakovský, Roman  Vedecký pracovník
 Ing.  Krammer, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Krištofík, Štefan  Vedecký pracovník
 Ing.  Kumar, Rahul  Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
 Ing., PhD.  Kvassay, Marcel  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Lovíšková, Jana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Malík, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Mišík, Martin  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mojžiš, Ján  Vedecký pracovník
 Ing.  Nemec, Pavol  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Nguyen, Giang  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Obžera, Ľubomír  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Očkay, Miloš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Pajorová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Predanocy, Martin  Vedecký pracovník
 Ing.  Ritomský, Adrian  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Ritomský, Marian  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Ritomský, Mário  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Rusko, Milan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Sabo, Róbert  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Sebestyénová, Jolana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Skovajsová, Lenka  Vedecký pracovník
 RNDr.  Svíteková, Danica  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Šeleng, Martin  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Tran, Dinh Viet  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Trnka, Marian  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Valášek, Lukáš  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Weisenpacher, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Zelenka, Ján  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 63