Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADACHI, Yuuki - BRNDIAR, Ján - KONÔPKA, M. - TURANSKÝ, Robert - ZHU, Qiang - WEI, Huan Fei - SUGAWARA, Yasuhiro - KANTOROVICH, Lev - ŠTICH, Ivan - LI, Yanjun. Tip-activated single-atom catalysis: CO oxidation on Au adatom on oxidized rutile TiO2 surface. In Science Advances, 2023, vol. 9, no. 39, art. no. eadi4799. (2022: 13.6 - IF, Q1 - JCR, 4.598 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2375-2548. Dostupné na: https://doi.org/10.1126/sciadv.adi4799 Typ: ADCA
 • ANDOK, Robert - VUTOVA, Katia** - KONEČNÍKOVÁ, Anna - RITOMSKÝ, Mário - KOSTIČ, Ivan**. Study of lithographic parameters for the trilayer resist systems in electron beam lithography. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 030001. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0136258 Typ: ADMB
 • ANDOK, Robert - VUTOVA, Katia - BENČUROVÁ, Anna - KOSTIČ, Ivan - KOLEVA, Elena. Study and comparison of resist characteristics for different negative tone electron beam resist. In Journal of Physics: Conference Series, 2023, vol. 2443, no. 1, art. no. 012006. (2022: 0.183 - SJR). ISSN 1742-6588. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2443/1/012006 Typ: ADMB
 • BALOGH, Zoltán - GATIAL, Emil - HASSANKHANI DOLATABADI, Sepideh - DLUGOLINSKÝ, Štefan - SALTARELLA, Marco - SCIPIONI, Marcello Paolo - GRUNWALD, Dominika - PRZYBYSZEWSKI, Marcin - MAJLINGOVÁ, Andrea - BRODRECHTOVÁ, Yvonne - MOJIR, Kayvan Yousefi - OLSON, Nasrine - LEVAK, Jelena - CHANDRAMOULI, Krishna. Communication protocol for using nontraditional information sources between first responders and citizens during wildfires. In 20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference (ISCRAM 2023) : Conference proceedings. - Omaha, Nebraska, USA : University of Nebraska at Omaha, 2023, p. 152-165. ISBN 979-8-218-21749-5. ISSN 2411-3387. Dostupné na internete: https://seafile.sk/f/3fd9e70183434635a158/?dl=1 (20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference) Typ: ADMB
 • BALOGH, Zoltán - GATIAL, Emil - ZELENKA, Ján - HASSANKHANI DOLATABADI, Sepideh - MAJLINGOVÁ, Andrea - BRODRECHTOVÁ, Yvonne - MOJIR, Kayvan Yousefi. Protokol pre hromadnú komunikáciu s verejnosťou počas lesných požiarov. In Požární ochrana 2023 : Recenzovaný sborník abstraktů XXXII. ročníku mezinárodní konference. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023, p. 1-4. ISBN 978-80-7385-267-2. (Požární ochrana 2023 : XXXII. ročník mezinárodní konference) Typ: AFG
 • BEČKOVÁ, Jana. Literárne zdroje Zeiss-Rechenautomat 1 - ZRA 1. In KOHÚT, Štefan. Prvý číslicový počítač v Slovenskej akadémii vied. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Centrum spoločných činností SAV v spolupráci s Múzeom počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV a Ústavom informatiky SAV, 2023. ISBN 978-80-224-2014-3. Typ: GII
 • BEHERA, Debidatta - MANZOOR, Mumtaz - SHARMA, Ramesh** - SALAH, Mostafa M.** - ŠTICH, Ivan - MUKHERJEE, Sanat Kumar. A comprehensive first-principles investigation of SnTiO3 perovskite for optoelectronic and thermoelectric applications. In Crystals, 2023, vol. 13, no. 3, art. no. 408. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.458 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13030408 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] BOUHMAIDI, S. - PINGAK, R.K. - AZOUAOUI, A. - HARBI, A. - MOUTAABBID, M. - SETTI, L. Ab initio study of structural, elastic, electronic, optical and thermoelectric properties of cubic Ge-based fluoroperovskites AGeF3 (A = K, Rb and Fr). In SOLID STATE COMMUNICATIONS. ISSN 0038-1098, SEP 1 2023, vol. 369. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2023.115206., Registrované v: WOS
  [1.1] HAID, S. - BOUADJEMI, B. - AZIL, K. - LANTRI, T. - HOUARI, M. - MATOUGUI, M. - BENTATA, S. Numerical Assessment of Physical Properties of Ba2DyTaO6 Ferroelectric Rare Earth-Based Compound and Estimation of the Curie Temperature for Energy Harvesting and Spintronic Applications. In JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS. ISSN 0361-5235, 2023 OCT 16 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11664-023-10747-6., Registrované v: WOS
  [1.1] SRINIVAS, S.N.S. - SHARMA, M. - YADAV, V. - KUMAR, U. Comprehensive study of CsGeBr3 perovskite: optical, electronic, and thermoelectric properties. In EMERGENT MATERIALS. ISSN 2522-5731, OCT 2023, vol. 6, no. 5, p. 1685-1696. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42247-023-00553-5., Registrované v: WOS
 • BEŇUŠ, Štefan. Prosodic imitation of audiovisual and audio-only prompts in L2 English. In Proceedings of the International Conference on Speech Prosody, 2022, vol. 2022, p. 787-791. ISSN 2333-2042. Dostupné na: https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2022-160 (Speech Prosody 2022 : International Conference on Speech Prosody) Typ: ADMB
 • CALATRAVA, Amanda** - ASOREY, Hernán - ASTALOŠ, Ján - AZEVEDO, Alberto - BENINCASA, Francesco - BLANQUER, Ignacio - BOBÁK, Martin - BRASILEIRO, Francisco - CODÓ, Laia - DEL CAÑO, Laura - ESTEBAN, Borja - FERRET, Meritxell - HANDL, Josef - KERZENMACHER, Tobias - KOZLOV, Valentin - KŘENEK, Aleš - MARTINS, Ricardo - PAVESIO, Manuel - RUBIO-MONTERO, Antonio Juan - SÁNCHEZ-FERRERO, Juan. A survey of the European Open Science Cloud services for expanding the capacity and capabilities of multidisciplinary scientific applications. In Computer Science Review, 2023, vol. 49, art. no. 100571. ISSN 1574-0137. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2023.100571 Typ: ADCA
 • ČAPKOVIČ, František**. Dealing with deadlocks in industrial multi agent systems. In Future internet, 2023, vol. 15, no. 3, art. no. 107. (2022: 3.4 - IF, 0.773 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1999-5903. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/fi15030107 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] DE SOUSA, A.L. - DE OLIVEIRA, A.S. Finite-Time Consensus and Readjustment Three-Stage Filter for Predictive Schedules in FMS. In IEEE ACCESS. ISSN 2169-3536, 2023, vol. 11, p. 88558-88582. Available at: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3305951., Registrované v: WOS
 • ČAPKOVIČ, František**. Petri net-based S3PR models of automated manufacturing systems with resources and their deadlock prevention. In Acta Polytechnica Hungarica : journal of applied sciences at Budapest Tech Hungary, 2023, vol. 20, no. 6, p. 79-96. (2022: 1.7 - IF, Q3 - JCR, 0.353 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1785-8860. Dostupné na: https://doi.org/10.12700/APH.20.6.2023.6.5 Typ: ADMA
 • DOBROVODSKÝ, Karol**. N-body problem extension hypothesis. In Journal of Physical Science and Application, 2023, vol. 13, no. 1, p. 9-14. ISSN 2159-5348. Dostupné na: https://doi.org/10.17265/2159-5348/2023.01.003 Typ: ADEB
 • DORA, Jean Rosemond - HLUCHÝ, Ladislav - NEMOGA, Karol. Ontology for blind SQL injection. In Computing and informatics, 2023, vol. 42, no. 2, p. 480-500. (2022: 0.7 - IF, Q4 - JCR, 0.196 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-9150. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/cai_2023_2_480 (APVV-19-0220 : Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov) Typ: ADDA
 • DORA, Jean Rosemond - HLUCHÝ, Ladislav. Detection of attacks in software-defined networks (SDN)* : *how to conduct attacks in SDN environments. In IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics (SACI 2023) : Proceedings. - Danvers, US : IEEE, 2023, p. 623-630. ISBN 979-8-3503-2109-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/SACI58269.2023.10158584 (IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics) Typ: ADMB
 • FIGUEROA, Carol - BEŇUŠ, Štefan - SKANTZE, Gabriel. Prosodic alignment in different conversational feedback functions. In Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences : ICPhS 2023. - Prague, Czech Republic : Guarant International, 2023, p. 1514-1518. ISBN 978-80-908 114-2-3. Dostupné na internete: https://guarant.cz/icphs2023/734.pdf (20th International Congress of Phonetic Sciences) Typ: AFC
 • FORGÁČ, Radoslav** - OČKAY, Miloš - JAVUREK, Martin - BADIDOVÁ, Bianca. Steganography approach to image authentication using pulse coupled neural network. In Computing and informatics, 2023, vol. 42, no. 3, p. 591-614. (2022: 0.7 - IF, Q4 - JCR, 0.196 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-9150. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/cai_2023_3_591 Typ: ADDA
 • GATIAL, Emil - BALOGH, Zoltán - HASSANKHANI DOLATABADI, Sepideh - GHORBEL, Hatem - CARRINO, Stefano - DREYER, Jonathan - MONTEQUÍN, Vincente Rodríguez - GLIGOR, Adrian - IANTOVICS, Barna. Auction-based job scheduling for smart manufacturing. In IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics (SACI 2023) : Proceedings. - Danvers, US : IEEE, 2023, p. 693-697. ISBN 979-8-3503-2109-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/SACI58269.2023.10158649 (IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics) Typ: ADMB
 • GATIAL, Emil - BALOGH, Zoltán - ZELENKA, Ján - HASSANKHANI DOLATABADI, Sepideh - MOJIR, Kayvan Yousefi. Mobilná aplikácia pre zapojenie obyvateľov do prevencie lesných požiarov a ich aktívnu spoluprácu počas boja s lesnými požiarmi. In Požární ochrana 2023 : Recenzovaný sborník abstraktů XXXII. ročníku mezinárodní konference. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023, p. 22-24. ISBN 978-80-7385-267-2. (Požární ochrana 2023 : XXXII. ročník mezinárodní konference) Typ: AFG
 • GLASA, Ján** - VALÁŠEK, Lukáš - WEISENPACHER, Peter - KUBIŠOVÁ, Tatiana. Improvement of modeling velocity of airflow created by emergency ventilation in a road tunnel using FDS 6. In Applied Sciences-Basel, 2023, vol. 13, no. 5, art. no. 2762. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app13052762 Typ: ADCA
 • GLASA, Ján - VALÁŠEK, Lukáš - WEISENPACHER, Peter - KUBIŠOVÁ, Tatiana. Model požiaru vegetácie v systéme FDS 6: výsledky testovania : Technická správa. Bratislava : Ústav informatiky SAV, v. v. i., 2023. 24 s. Typ: GAI
 • HARŤANSKÝ, René - MIERKA, Martin - JANČÁRIK, V. - BITTERA, Mikuláš - HALGOŠ, Ján - DZURIŠ, Michal - KRCHNÁK, Jakub - HRICKO, Jaroslav - ANDOK, Robert. Towards a MEMS force sensor via the electromagnetic principle. In Sensors, 2023, vol. 23, no. 3, art. no. 1241. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.764 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8220. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/s23031241 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] GUPTA, Agrim - PARK, Daegue - BASHAR, Shayaun - GIRERD, Cedric - BHAT, Nagarjun - MUNDHRA, Siddhi - MORIMOTO, Tania K. - BHARADIA, Dinesh. ForceSticker: Wireless, Batteryless, Thin & Flexible Force Sensors. In Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2023-03-28, 7, 1, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1145/3580793., Registrované v: SCOPUS
 • HARŤANSKÝ, René - HALGOŠ, Ján - HALLON, Jozef - KLARÁK, Jaromír - ANDOK, Robert - HRICKO, Jaroslav. Spôsob bezvodičového snímania mechanických veličín a bezvodičový snímač : Číslo úžitkového vzoru: 9895, Druh dokumentu: Y1, Číslo prihlášky: 172-2022. Dátum podania prihlášky: 16. 12. 2022. Dátum zverejnenia prihlášky: 12. 7. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 13/2023. Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 22. 11. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 22/2023. Int. Cl.: G01H 13/00 (2006.01). Majiteľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 6 s. Typ: AGJ
 • HARŤANSKÝ, René - HALGOŠ, Ján - HRICKO, Jaroslav - RAFAJ, Michal. Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín : Patentový spis č. 289073, Druh dokumentu: B6, Číslo prihlášky: 121-2018, Dátum podania prihlášky: 26. 10. 2018. Dátum nadobudnutia účinkov patentu 17.05.2023. Dátum zverejnenia prihlášky: 4. 5. 2020, Vestník ÚPV SR č.: 5/2020. Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 17. 5. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 9/2023. Dátum udelenia: 12.04.2023. Int. Cl.: G01L 1/14 (2006.01) G01L 1/25 (2006.01) G01L 1/10 (2006.01) G01H 13/00 (2006.01). Majiteľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Bratislava, SK; RMC s.r.o., Nová Dubnica, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 5 s. Typ: AGJ
 • HLUCHÝ, Ladislav - HABALA, Ondrej - BOBÁK, Martin - ŠELENG, Martin. Transformation of a legacy airport meteorology application into a serverless cloud application. In IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics (SACI 2023) : Proceedings. - Danvers, US : IEEE, 2023, p. 637-642. ISBN 979-8-3503-2109-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/SACI58269.2023.10158660 (IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics) Typ: ADMB
 • HRABOVSKÁ, Nikola** - KAJÁTI, Erik - ZOLOTOVÁ, I. A validation study to confirm the accuracy of wearable devices based on health data analysis. In Electronics, 2023, vol. 12, no. 11, art. n. 2536. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.628 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-9292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/electronics12112536 Typ: ADCA
 • HRABOVSKÁ, Nikola. Overview of energy trilemma for commodity trading. In 23rd Scientific Conference of Young Researchers (SCYR 2023) : Proceedings from Conference. 196 p. - Košice : FEI TUKE, 2023, p. 141-144. ISBN 978-80-553-4377-8. (23rd Scientific Conference of Young Researchers : SCYR 2023) Typ: AFD
 • HRICKO, Jaroslav** - HAVLÍK, Štefan. Comparison of some mechanical amplifiers for micro-robotic devices. In Mechanisms and Machine Science : Advances in service and industrial robotics, RAAD 2023, 2023, vol. 135, p. 478-485. (2022: 0.189 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2211-0984. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32606-6_56 Typ: ADMB
 • HRICKO, Jaroslav - HAVLÍK, Štefan. The design concepts of deformable bodies of the wireless sensor. In Electro-Mechanical Systems Application in Industry 2022. - Bratislava : SPEKTRUM STU Publishing, 2022, p. 33-38. ISBN 978-80-227-5280-0. (Electro-Mechanical Systems Application in Industry 2022) Typ: AFD
 • HUANG, Yongda - AHMAD, Faizan - MANZOOR, Mumtaz - BRNDIAR, Ján - MITAS, L. - FABIAN, Jaroslav - ŠTICH, Ivan. Colossal band gap response of single-layer phosphorene to strain predicted by quantum Monte Carlo. In Physical Review Research, 2023, vol. 5, no. 3, art. no. 033223. (2022: 4.2 - IF, 1.824 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2643-1564. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.033223 Typ: ADMA
 • CHMELKO, Vladimír** - ŠULKO, Miroslav - ŠKRINIAROVÁ, Jaroslava - MARGETIN, Matúš - GAŠPARÍK, Marek - KOŠČO, Tomáš - SEMEŠ, Marián. Strength and cyclic properties of additive vs. conventionally produced material AlSi10Mg. In Materials, 2023, vol. 16, no. 7, art. no. 2598. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16072598 Typ: ADCA
 • IANTOVICS, Barna** - GLIGOR, Adrian** - MONTEQUÍN, Vincente Rodríguez - BALOGH, Zoltán - BUDINSKÁ, Ivana - GATIAL, Emil - CARRINO, Stefano - GHORBEL, Hatem - DREYER, Jonathan. SOON: Social network of machines solution for predictive maintenance of electrical drive in Industry 4.0. In Acta Marisiensis - Seria Technologica, 2022, vol. 19, no. 2, p. 12-19. ISSN 2668-4217. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/amset-2022-0012 Typ: ADEB
 • KADLEČÍKOVÁ, M. - JESENÁK, K. - VANČO, L. - ŠKRINIAROVÁ, Jaroslava - HUBEŇÁK, Michal - BREZA, J. Carbon nanowalls on porous forms of SiO2 and Al2O3. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040013. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0135836 Typ: ADMB
 • KEJRIWAL, Jay - BEŇUŠ, Štefan. Relationship between auditory and semantic entrainment using deep neural networks (DNN). In Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association : INTERSPEECH. - Dublin, Ireland : International Speech Communication Association, 2023, 2023, vol. 2023-August, p. 2623-2627. ISSN 2308-457X. Dostupné na: https://doi.org/10.21437/Interspeech.2023-1947 (24th International Speech Communication Association) Typ: ADMB
 • KEJRIWAL, Jay - BEŇUŠ, Štefan - ROJAS-BARAHONA, Lina M. Unsupervised auditory and semantic entrainment models with deep neural networks. In Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association : INTERSPEECH. - Dublin, Ireland : International Speech Communication Association, 2023, 2023, vol. 2023-August, p. 2628-2632. ISSN 2308-457X. Dostupné na: https://doi.org/10.21437/Interspeech.2023-1929 (24th International Speech Communication Association) Typ: ADMB
 • KEJRIWAL, Jay. Relationship between speech entrainment and emotion. In 2022 10th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Workshops and Demos (ACIIW). - Nara, Japan : IEEE, 2022, p. 1-4. ISBN 978-1-6654-5490-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/ACIIW57231.2022.10086027 (2022 10th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Workshops and Demos (ACIIW)) Typ: ADMB
 • KENYERES, Martin** - KENYERES, Jozef. Distributed average consensus algorithms in d-regular bipartite graphs: comparative study. In Future internet, 2023, vol. 15, no. 5, art. no. 183. (2022: 3.4 - IF, 0.773 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1999-5903. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/fi15050183 Typ: ADMA
 • KENYERES, Martin - KENYERES, Jozef. Upper bounds on graph diameter based on Laplacian eigenvalues for stopping distributed flooding algorithm. In Lecture notes in networks and systems : Software engineering research in system science, 2023, vol. 722, p. 697-711. (2022: 0.151 - SJR, Q4 - SJR). ISBN 978-3-031-35310-9. ISSN 2367-3370. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-35311-6_67 (CSOC 2023 : Computer science on-line conference) Typ: ADMB
 • KENYERES, Martin - KENYERES, Jozef. Examination of Average Consensus with Maximum-degree Weights and Metropolis-Hastings Algorithm in Regular Bipartite Graphs. In ICETA 2022 Proceedings : Information and Communication Technologies in Learning. - New York, USA : IEEE, 2022, p. 313-319. ISBN 979-8-3503-2032-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/ICETA57911.2022.9974744 Typ: ADMB
 • KENYERES, Martin** - KENYERES, Jozef. How to optimally reconfigure average consensus with maximum-degree weights in bipartite regular graphs. In Lecture notes in networks and systems : Software engineering application in systems design, 2023, vol. 596, p. 189-204. (2022: 0.151 - SJR, Q4 - SJR). ISBN 978-3-031-21434-9. ISSN 2367-3370. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-21435-6_16 Typ: ADMB
 • KLARÁK, Jaromír** - KLAČKOVÁ, Ivana - ANDOK, Robert - HRICKO, Jaroslav - BULEJ, Vladimír - TSAI, Hung-Yin. Autoencoders based on 2D convolution implemented for reconstruction point clouds from line laser sensors. In Sensors, 2023, vol. 23, no. 10, art. no. 4772. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.764 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8220. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/s23104772 Typ: ADCA
 • KLARÁK, Jaromír - RITOMSKÝ, Mário - ANDOK, Robert. Possibilities of wireless sensing of a physical quantity. In Electro-Mechanical Systems Application in Industry 2022. - Bratislava : SPEKTRUM STU Publishing, 2022, p. 43-46. ISBN 978-80-227-5280-0. (Electro-Mechanical Systems Application in Industry 2022) Typ: AFD
 • KLARÁK, Jaromír - ANDOK, Robert - HRICKO, Jaroslav - RITOMSKÝ, Mário - HAJDUČÍK, Adrián. Inerciálny navigačný systém na monitorovanie pohybov končatiny človeka vo výrobnom prostredí : Číslo úžitkového vzoru: 9730, Druh dokumentu: Y1, Číslo prihlášky: 70-2022. Dátum podania prihlášky: 9. 6. 2022. Dátum zverejnenia prihlášky: 10. 11. 2022, Vestník ÚPV SR č.: 21/2022. Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 29. 3. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 6/2023. Int. Cl.: G06F 3/01 (2006.01) G06F 3/03 (2006.01) G06F 3/0346 (2013.01) G06F 1/16 (2006.01) A61B 5/11 (2006.01). Majiteľ: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 13 s. Typ: AGJ
 • KOLEVA, Elena** - KOSTIČ, Ivan - ANDOK, Robert - VUTOVA, Katia - BENČUROVÁ, Anna - KONEČNÍKOVÁ, Anna. Optimisation criteria for the process electron beam lithography of negative AR-N7520 resists. In Journal of Physics: Conference Series, 2023, vol. 2443, no. 1, art. no. 012007. (2022: 0.183 - SJR). ISSN 1742-6588. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2443/1/012007 Typ: ADMB
 • KRAMMER, Peter - KVASSAY, Marcel - HABALA, Ondrej - MOJŽIŠ, Ján - HLUCHÝ, Ladislav - PAVLOV, Ľuboš - SKURČÁK, Ľuboš. Refinement of an environmental pollution model for the needs of the electric power industry by addition of precipitation attributes. In IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics (SACI 2023) : Proceedings. - Danvers, US : IEEE, 2023, p. 611-616. ISBN 979-8-3503-2109-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/SACI58269.2023.10158667 (IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics) Typ: ADMB
 • KRIŠTOFÍK, Štefan - URBAN, Ondrej. Simple register transfer simulator for teaching computer architecture. In EDULEARN23 : 15th International Conference on Education and New Learning Technologies. Editors: Luis Gómez Chova, Chelo González Martínez, Joanna Lees. 1. vyd. - Palma : IATED Academy, 2023, p. 3173-3181. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN 2340-1117. Dostupné na: https://doi.org/10.21125/edulearn.2023.0884 (EDULEARN23 : International Conference on Education and New Learning Technologies) Typ: AFC
 • KRUYT, Joanna** - BEŇUŠ, Štefan - FAGET, Catherine - LANÇON, Christophe - CHAMPAGNE-LAVAU, Maud. Prosodic and lexical entrainment in adults with and without schizophrenia. In Proceedings of the International Conference on Speech Prosody, 2022, vol. 2022, p. 125-129. ISSN 2333-2042. Dostupné na: https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2022-26 (Speech Prosody 2022 : International Conference on Speech Prosody) Typ: ADMB
 • KRUYT, Joanna - POLÓNYIOVÁ, Katarína - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BEŇUŠ, Štefan. Lexical entrainment on target words during task-oriented interaction in children with and without autism spectrum disorder. In Proceedings of the 27th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue. - Maribor, Slovenia, 2023, p. 6-14. ISSN 2308-2275. Dostupné na internete: https://www.semdial.org/anthology/Z23-Kruyt_semdial_0004.pdf (27th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue) Typ: AFC
 • LYTVYN, Oleksandr** - NGUYEN, Giang. Secure multi-party computation for magnetic resonance imaging classification. In Procedia Computer Science, 2023, vol. 220, p. 24-31. (2022: 0.507 - SJR). ISSN 1877-0509. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.03.006 Typ: ADMB
 • MALASCHITZ, Richard - TRNKA, Marián - ZIMMERMANN, Alfréd - RUSKO, Milan - RUŽICKÝ, E. Systém na automatickú tvorbu rečových databáz : Číslo úžitkového vzoru: 9855, Druh dokumentu: Y1, Číslo prihlášky: 160-2022. Dátum podania prihlášky: 8. 12. 2022. Dátum zverejnenia prihlášky: 17. 5. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 9/2023. Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 13. 9. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 17/2023. Int. Cl.: G10L 15/00 (2013.01) G10L 15/08 (2006.01) G10L 15/26 (2006.01) G10L 15/28 (2013.01) G10L 17/14 (2013.01) G10L 25/63 (2013.01) G06F 16/683 (2019.01). Majiteľ: AXON PRO, s.r.o., Bratislava, SK; Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Bratislava, SK; Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 7 s. Typ: AGJ
 • MAREKOVÁ, Lucia - KRUYT, Joanna - BEŇUŠ, Štefan. The effect of (non-)native language and task complexity on speech entrainment. In Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences : ICPhS 2023. - Prague, Czech Republic : Guarant International, 2023, p. 1548-1552. ISBN 978-80-908 114-2-3. Dostupné na internete: https://guarant.cz/icphs2023/811.pdf (20th International Congress of Phonetic Sciences) Typ: AFC
 • MARIN, Luminita** - ANDREICA, Bianca-Iustina - ANISIEI, Alexandru - CIBOTARU, Sandu - BARDOŠOVÁ, Mária - MATERON, Elsa M. - OLIVEIRA JR, Osvaldo N. Quaternized chitosan (nano)fibers: a journey from preparation to high performance applications. In International Journal of Biological Macromolecules, 2023, vol. 242, art. no. 125136. (2022: 8.2 - IF, Q1 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125136 Typ: ADCA
 • MILIVOJEVIĆ, Marko - GMITRA, M. - KURPAS, Marcin - ŠTICH, Ivan - FABIAN, Jaroslav. Proximity-induced spin-orbit coupling in phosphorene on a WSe2 monolayer. In Physical Review B, 2023, vol. 108, no. 11, art. no. 115311. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.468 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1550-235X. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.115311 Typ: ADCA
 • MOJIR, Kayvan Yousefi - MACEVICIUTE, Elena - OLSON, Nasrine - GATIAL, Emil - BALOGH, Zoltán. Citizen engagement in wildfire management: needs, challenges, methods and framework. In 20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference (ISCRAM 2023) : Conference proceedings. - Omaha, Nebraska, USA : University of Nebraska at Omaha, 2023, p. 761-772. ISBN 979-8-218-21749-5. ISSN 2411-3387. Dostupné na internete: https://seafile.sk/f/dfe4bc4c45cc493c9718/?dl=1 (20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference) Typ: ADMB
 • MOJŽIŠ, Ján - KENYERES, Martin - KVASSAY, Marcel - HLUCHÝ, Ladislav. New validation of radar and satellite precipitation estimates against rain gauge records in Slovakia with the application of blurring. In Lecture notes in networks and systems : Software engineering research in system science, 2023, vol. 722, p. 737-745. (2022: 0.151 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2367-3370. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-35311-6_70 (CSOC 2023 : Computer science on-line conference) Typ: ADMB
 • MOJŽIŠ, Ján** - KVASSAY, Marcel. Validating radar and satellite precipitation estimates against rain gauge records in Slovakia. In Lecture notes in networks and systems : Data science and algorithms in systems, 2023, vol. 597, p.157-165. (2022: 0.151 - SJR, Q4 - SJR). ISBN 978-3-031-21437-0. ISSN 2367-3370. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-21438-7_13 Typ: ADMB
 • MOJŽIŠ, Ján - KVASSAY, Marcel. New public dataset for classification of inappropriate comments in Slovak language. In ICETA 2022 Proceedings : Information and Communication Technologies in Learning. - New York, USA : IEEE, 2022, p. 437-441. ISBN 979-8-3503-2032-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/ICETA57911.2022.9974852 Typ: ADMB
 • MOLTÓ, Germán - CALATRAVA, Amanda - NGUYEN, Giang - SÁINZ-PARDO DÍAZ, Judith - BERBERI, Lisana - KOZLOV, Valentin - SANTA CRUZ, Mario. State of the art landscaping and initial platform requirements specification : Deliverable D3.1. 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.7635430 Typ: GHG
 • PAJOROVÁ, Eva** - HLUCHÝ, Ladislav. The Earth science gateway as introduction to the causes distribution, and consequences of Earth’s natural hazards and disasters. In European Chemical Bulletin, 2023, vol. 12, no. special issue-7, p. 8636-8642. ISSN 2063-5346. Dostupné na internete: https://www.eurchembull.com/uploads/paper/941cf0eb7d8f2693c87e1fc3a79ccd20.pdf Typ: ADEB
 • PAJOROVÁ, Eva - HLUCHÝ, Ladislav. New 3D visualization technologies as a part of scientific gateway and portal. In WSEAS Transactions on Computer Research, 2023, vol. 11, p. 57-61. ISSN 1991-8755. Dostupné na: https://doi.org/10.37394/232018.2023.11.5 Typ: ADMB
 • PAJOROVÁ, Eva - HLUCHÝ, Ladislav. Simulation, computing and augmented reality tool of water management. In 2022 26th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers : CSCC 2022. Proceedings. - Danvers : IEEE, 2022, p. 222-225. ISBN 978-1-6654-8186-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/CSCC55931.2022.00045 (2022 26th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers : CSCC 2022) Typ: ADMB
 • PAJOROVÁ, Eva. Virtual speaking head as a tool in speech therapy. In EDULEARN22 Proceedings : 14th International conference on education and new learning technologies. Edited by Luis Gómez Chova, Agustín López Martínez, Joanna Lees. - Valencia, Spain : IATED Academy, 2022, p. 802-807. ISBN 978-84-09-42484-9. ISSN 2340-1117. Dostupné na: https://doi.org/10.21125/edulearn.2022.0236 (EDULEARN22 : International conference on education and new learning technologies) Typ: AFC
 • ROLNÍK, Ladislav** - BUCHA, Peter - LOVÍŠKOVÁ, Jana - NAĎ, Milan. Influence of geometric parameters and material properties of the reinforcing core on the modal properties of vibrating beam structures. In Journal of Physics: Conference Series, 2022, vol. 2413, no. 1, art. no. 012004. (2021: 0.210 - SJR). ISSN 1742-6588. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2413/1/012004 (DMSRE 2022) Typ: ADMB
 • RUSŇÁK, Tomáš** - KASANICKÝ, Tomáš - MALÍK, Peter - MOJŽIŠ, Ján - ZELENKA, Ján - SVIČEK, Michal - ABRAHÁM, Dominik - HALABUK, Andrej. Crop mapping without labels: Investigating temporal and spatial transferability of crop classification models using a 5-year sentinel-2 series and machine learning [Mapovanie plodín bez označení: Skúmanie časovej a priestorovej prenositeľnosti klasifikačných modelov plodín pomocou 5-ročnej série Sentinel-2 a metód strojového učenia]. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2023, vol. 15, article no. 3 414. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.136 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs15133414 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • SABO, Róbert** - TRNKA, Marián - RUSKO, Milan - KEVICKÁ, Viktória - BEŇUŠ, Štefan. Možnosti využitia sociálneho robota v zdravotníctve. In Fyzikálne faktory prostredia : riadne číslo časopisu o problematike fyzikálnych faktorov prostredia, 2023, roč. XIII, č. 2, s. 50-53. ISSN 1338-3922. Typ: ADFB
 • SAGHARI, Asad** - BUDINSKÁ, Ivana - HOSSEINIMEHR, Masoud - RAHMANI, Shima. A robust-reliable decision-making methodology based on a combination of stakeholders' preferences simulation and KDD techniques for selecting automotive platform benchmark. In Symmetry-Basel, 2023, vol. 15, no. 3, art. no. 750. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-8994. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/sym15030750 Typ: ADCA
 • SKURČÁK, Ľuboš - GBELEC, Ján - SITKO, Roman - SALOŇ, Šimon - FORGÁČ, Radoslav - OČKAY, Miloš. The use of hyperspectral sensors in aerial inspections of overhead transmission lines. In 2023 23rd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) : Proceedings. - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, 2023, p. 41-44. ISBN 979-8-3503-3592-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/EPE58302.2023.10149286 (International Scientific Conference on Electric Power Engineering) Typ: ADMB
 • STAŇO, Michal - HLUCHÝ, Ladislav - BOBÁK, Martin - KRAMMER, Peter - TRAN, Viet. Federated learning methods for analytics of big and sensitive distributed data and survey. In IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics (SACI 2023) : Proceedings. - Danvers, US : IEEE, 2023, p. 705-710. ISBN 979-8-3503-2109-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/SACI58269.2023.10158622 (IEEE 17th international symposium on applied computational intelligence and informatics) Typ: ADMB
 • ŠKRINIAROVÁ, Jaroslava** - ANDOK, Robert - KADLEČÍKOVÁ, M. - NEVŘELA, J. Problems concerning the demolding process of nano imprint lithography. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 030011. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0136329 Typ: ADMB
 • VIDIEČAN, Matúš - BOBÁK, Martin. Container-based video streaming service. In IEEE Joint 22nd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 8th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Science and Robotics, CINTI-MACRo 2022 - Proceedings. - Budapest, Hungary : IEEE, 2022, p. 191-196. ISBN 978-8-35039881-6. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/CINTI-MACRo57952.2022.10029489 Typ: ADMB
 • WEISENPACHER, Peter - VALÁŠEK, Lukáš - GLASA, Ján. Computing aspects of simulation based on conservation laws conducted on HPC cluster. In Computing and informatics, 2023, vol. 42, no. 1, p. 234-256. (2022: 0.7 - IF, Q4 - JCR, 0.196 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-9150. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/cai_2023_1_234 Typ: ADDA
 • ZELENKA, Ján - KASANICKÝ, Tomáš - GATIAL, Emil - BALOGH, Zoltán - MAJLINGOVÁ, Andrea - BRODRECHTOVÁ, Yvonne - KALINOVSKÁ, Simona - REHÁK, Richard - SEMET, Yann - BOUSSU, Gregoire. Coordination of drones swarm for wildfires monitoring. In 20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference (ISCRAM 2023) : Conference proceedings. - Omaha, Nebraska, USA : University of Nebraska at Omaha, 2023, p. 144-151. ISBN 979-8-218-21749-5. ISSN 2411-3387. Dostupné na: https://doi.org/10.59297/MUJT3755 (20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference) Typ: ADMB
 • ZELENKA, Ján - KASANICKÝ, Tomáš - BALOGH, Zoltán - GATIAL, Emil - REHÁK, Richard. Koordinácia roju bezpilotných prostriedkov pre monitorovanie lesného požiaru pre podmienky lokality SK a CZ. In Požární ochrana 2023 : Recenzovaný sborník abstraktů XXXII. ročníku mezinárodní konference. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023, p. 93-96. ISBN 978-80-7385-267-2. (Požární ochrana 2023 : XXXII. ročník mezinárodní konference) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus