Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BEŇUŠ, Štefan. Prosodic imitation of audiovisual and audio-only prompts in L2 English. In Proceedings of the International Conference on Speech Prosody, 2022, vol. 2022, p. 787-791. ISSN 2333-2042. Dostupné na: https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2022-160 (Speech Prosody 2022 : International Conference on Speech Prosody) Typ: AFC
  • GLASA, Ján - VALÁŠEK, Lukáš - WEISENPACHER, Peter - KUBIŠOVÁ, Tatiana. Model požiaru vegetácie v systéme FDS 6: výsledky testovania : Technická správa. Bratislava : Ústav informatiky SAV, v. v. i., 2023. 24 s. Typ: GAI
  • CHMELKO, Vladimír** - ŠULKO, Miroslav - ŠKRINIAROVÁ, Jaroslava - MARGETIN, Matúš - GAŠPARÍK, Marek - KOŠČO, Tomáš - SEMEŠ, Marián. Strength and cyclic properties of additive vs. conventionally produced material AlSi10Mg. In Materials, 2023, vol. 16, no. 7, art. no. 2598. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16072598 Typ: ADCA
  • IANTOVICS, Barna** - GLIGOR, Adrian** - MONTEQUÍN, Vincente Rodríguez - BALOGH, Zoltán - BUDINSKÁ, Ivana - GATIAL, Emil - CARRINO, Stefano - GHORBEL, Hatem - DREYER, Jonathan. SOON: Social network of machines solution for predictive maintenance of electrical drive in Industry 4.0. In Acta Marisiensis - Seria Technologica, 2022, vol. 19, no. 2, p. 12-19. ISSN 2668-4217. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/amset-2022-0012 Typ: ADEB
  • KRUYT, Joanna** - BEŇUŠ, Štefan - FAGET, Catherine - LANÇON, Christophe - CHAMPAGNE-LAVAU, Maud. Prosodic and lexical entrainment in adults with and without schizophrenia. In Proceedings of the International Conference on Speech Prosody, 2022, vol. 2022, p. 125-129. ISSN 2333-2042. Dostupné na: https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2022-26 (Speech Prosody 2022 : International Conference on Speech Prosody) Typ: AFC
  • PAJOROVÁ, Eva - HLUCHÝ, Ladislav. Simulation, computing and augmented reality tool of water management. In 2022 26th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers : CSCC 2022. Proceedings. - Danvers : IEEE, 2022, p. 222-225. ISBN 978-1-6654-8186-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/CSCC55931.2022.00045 (2022 26th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers : CSCC 2022) Typ: ADMB
  • PAJOROVÁ, Eva. Virtual speaking head as a tool in speech therapy. In EDULEARN22 Proceedings : 14th International conference on education and new learning technologies. Edited by Luis Gómez Chova, Agustín López Martínez, Joanna Lees. - Valencia, Spain : IATED Academy, 2022, p. 802-807. ISBN 978-84-09-42484-9. ISSN 2340-1117. Dostupné na: https://doi.org/10.21125/edulearn.2022.0236 (EDULEARN22 : International conference on education and new learning technologies) Typ: AFC
  • ROLNÍK, Ladislav** - BUCHA, Peter - LOVÍŠKOVÁ, Jana - NAĎ, Milan. Influence of geometric parameters and material properties of the reinforcing core on the modal properties of vibrating beam structures. In Journal of Physics: Conference Series, 2022, vol. 2413, no. 1, art. no. 012004. (2021: 0.210 - SJR). ISSN 1742-6588. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2413/1/012004 (DMSRE 2022) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus