Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:
Poskytovanie informácií pre rok:  
CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (€)
23115 vložné na konferenciu EDULEARN2023   19. 4. 2023 -