Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:
Zákazky s nízkou hodnotou pre rok:  
CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (€)
23140 dodávka a montáž dverí   4. 5. 2023 -
23141 switch   16. 5. 2023 -
23142 nerezový rošt morený   16. 5. 2023 -
23143 poplatok za vydanie vedec. článku   11. 5. 2023 -
23144 obnova vedeckých dát   17. 5. 2023 -
23146 notebook   22. 5. 2023 -
23147 reg. poplatok na konf.   24. 5. 2023 -
23148 toaletný papier   22. 5. 2023 -
23150 bezdrôt. nabíjačka   24. 5. 2023 -
23152 reg. poplatok na konf.   23. 5. 2023 -
23153 batéria do klastra   1. 6. 2023 -
23158 rekonštrukcia miestnosti   1. 6. 2023 -
23159 optický válec do tlač.   5. 5. 2023 -
23160 kurz prípravy odbor. textov   2. 6. 2023 -
23161 členské   5. 6. 2023 -
23165 príprava vozidla na STK   6. 6. 2023 -
23168 náhr. kolieska na stoličku   6. 6. 2023 -
23171 občerstvenie a catering   6. 6. 2023 -
23175 skriňa kancelárska   14. 6. 2023 -
23176 poplatok za víza   12. 6. 2023 -
23177 konferenčný poplatok   15. 6. 2023 -
23180 klimatizácia   5. 6. 2023 -
23181 klimatizácia   6. 6. 2023 -
23182 klimatizácia   6. 6. 2023 -
23183 čistenie kanalizácie   20. 6. 2023 -
23184 rekonštrukcia miestnosti   19. 6. 2023 -
23186 kryty na dátové lišty   26. 6. 2023 -
23188 dátový kábel, redukcia   27. 6. 2023 -
23190 WESTECH S.R.O.   26. 6. 2023 -
23191 SSD výmena HDD   4. 7. 2023 -
Začiatok  Späť
4
5
Ďalej  Koniec