Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:
Zákazky s nízkou hodnotou pre rok:  
CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (€)
23052 optický válec do tlač. OKI   22. 2. 2023 -
23053 nabíjačka pre NB   3. 2. 2023 -
23055 vyhotovenie 3 tlf. klapiek   2. 2. 2023 -
23056 jazyková korektúra   17. 2. 2023 -
23057 generovanie KB v programe Softip   28. 2. 2023 -
23059 poplatok za konf.   1. 3. 2023 -
23060 poplatok za konf.   1. 3. 2023 -
23061 občerstvenie   28. 2. 2023 -
23062 ročná licencia paralles   27. 2. 2023 -
23063 občerstvenie   28. 2. 2023 -
23064 doména EU-sword.com   22. 2. 2023 -
23065 operačná pamäť   3. 3. 2023 -
23067 anténa na stelitné pripojenie k internetu   6. 3. 2023 -
23068 dátový kábel   7. 3. 2023 -
23069 wifi rooter   22. 3. 2023 -
23072 predplatné HN   22. 2. 2023 -
23074 nábytok do lab.   10. 3. 2023 -
23076 sacia hadica, kefa do vysáv. Karcher   14. 3. 2023 -
23077 slúchadlá   13. 3. 2023 -
23078 elektr. trezor   14. 3. 2023 -
23079 ND do vzduchového ventilu Festo   12. 4. 2023 -
23080 konferenčné stoličky   15. 3. 2023 -
23081 slúchadlá   15. 3. 2023 -
23082 vysávač+vrecká do vysávača   15. 3. 2023 -
23083 práce na príprave nanolitograf. štruktúr   16. 3. 2023 -
23084 opravná sada na čelné sklo auta   28. 2. 2023 -
23085 asfaltový izolačný pás   20. 2. 2023 -
23086 koncový kraj. plech atiky pl.strechy   21. 2. 2023 -
23087 montážny materiál   21. 2. 2023 -
23088 výklopná zásuvka   17. 3. 2023 -
Začiatok  Späť
2
6
Ďalej  Koniec