Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:
Zákazky s nízkou hodnotou pre rok:  
CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (€)
23017 externý disk   24. 1. 2023 -
23012 zaškolenie na nový spôsob admin. projektov   13. 1. 2023 -
23011 AKTUALIZACIA SPOSOBU ADMIN. PROJ.   13. 1. 2023 -
23006 monitor   10. 1. 2023 -
23009 doména UI SAV   4. 1. 2023 -
23008 doména MEMS   4. 1. 2023 -
23003 obaly na diplomy   2. 1. 2023 -