Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
MSc.
Marko
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Martina
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Matej
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Lucia
Interná Slovenská technická univerzita v Bratislave
MSci.
Peter
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Diana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
RNDr.
Marietta
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Peter
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Kristína
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Rebeka
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Natália
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Maroš
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Walid Fathallah Saad Mohammed
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Filip
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Apoorva
Interná Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing.
Veronika
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Počet doktorandov: 16