Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
M.Phil.
Yasir
MSc.
Marko
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Lucia
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Patrícia
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Shabeen
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSci.
Peter
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Diana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
RNDr.
Marietta
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr., MSc.
Muhammad Umair
Mgr.
Rebeka
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Natália
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Maroš
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Walid Fathallah Saad Mohammed
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Kazeem Adesola
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Apoorva
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Veronika
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Počet doktorandov: 16