Informačná stránka organizácie SAV

Chemický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 MSc.  Aguedo Ariza, Juvissan Medalith  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Baráth, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Baráth, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Bedrichová, Viera  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Beke, Gábor  Vedecký pracovník
 Mgr.  Belková, Martina  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Bella, Maroš  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bellová, Jana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Bertók, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bertóková, Anikó  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bieliková, Sandra  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Blahutová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Blšáková, Anna  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Breierová, Emília  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Bučko, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Capek, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Čangelová, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Čížová, Alžbeta  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Demovičová, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr.  Dujnič, Viera  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Farkaš, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Farkašová, Erika  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Garajová, Soňa  Vedecký pracovník
 Mgr.  Hakarová, Marietta  Interný doktorand
 Ing.  Haluz, Peter  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Híreš, Michal  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Holazová, Alena  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Horváthová, Ágnes  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Hrabárová, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hricovíni, Michal  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hricovíni, Miloš  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Hricovíniová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hromádková, Zdenka  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Hrončeková, Štefánia  Interný doktorand
 Mgr.  Hudák, Ľuboš  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Chyba, Andrej  Vedecký pracovník
 Mgr.  Jakubčinová, Jana  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Jáné, Eduard  Vedecký pracovník
 Ing.  Kalník, Martin  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Karnišová Potocká, Elena  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Katrlík, Jaroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kianičková, Kristína  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Kis, Peter  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Klaudiny, Jaroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Klunda, Tomáš  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kohútová, Lenka  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kollárová, Karin  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kóňa, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Koóš, Miroslav  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Kopáčová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Köszagová, Romana  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Košťálová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kováčová, Hana  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Kozák, Ján  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kozmon, Stanislav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Krajčovič, Tomáš  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kremnický, Ľubomír  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Križáková, Martina  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kučerová, Danica  Vedecký pracovník
 MSc.  Kundalia, Paras Harendra  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing.  Květoň, Filip  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Laho, Maroš  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Lorencová, Lenka  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Magdolen, Peter  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Machová, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Mastihuba, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Mastihubová, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Matulová, Mária  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Mičová, Júlia  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Mucha, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Nahálka, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Nemčovič, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Pakanová, Zuzana  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Palenčárová, Klaudia  Vedecký pracovník
 Ing.  Pančík, Filip  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., CSc.  Paulovičová, Ema  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Paulovičová, Lucia  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Pažitná, Lucia  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Pätoprstý, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Ing., DrSc.  Petruš, Ladislav  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Petrušová, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr., PhD.  Pipiková, Jana  Vedecký pracovník
 Ing.  Płoska, Justyna  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Poláková, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Pribulová, Božena  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Puchart, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Schenkmayerová, Andrea  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Schusterová, Hana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Siváková, Barbara  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Sládek, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Stratilová, Barbora  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Stratilová, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šedivá, Mária  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Šesták, Sergej  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Šimkovic, Ivan  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Šuchová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Švec, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 Ing., DrSc.  Tkáč, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Turjan, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Uhliariková, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
 Ing., PhD.  Vadinová, Kristína  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vadkertiová, Renáta  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Valáriková, Jana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vikartovská, Alica  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vivodová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Vršanská, Mária  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Ziburová, Jana  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 107