Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Gábor
Vedecký pracovník
Mgr.
Martina
Interný doktorand
Ing., PhD.
Maroš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Sandra
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Matej
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Alžbeta
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Maksym
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viera
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Erika
Odborný pracovník VŠ
doc. Mgr., PhD.
Maksym
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Oksana
Vedecký pracovník
Mgr.
Diana
Interný doktorand
Ing.
Peter
Interný doktorand
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ágnes
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Štefánia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eduard
Vedecký pracovník
Ing.
Tatiana
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Elena
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Kristína
Interný doktorand
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Karin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Mária
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Romana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Natália
Interný doktorand
Ing.
Hana
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Danica
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Filip
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Maroš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Mária
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Júlia
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Klaudia
Vedecký pracovník
Ing.
Filip
Interný doktorand
Ing., CSc.
Ema
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Božena
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
MSC., PhD.
Santosh
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Hana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Barbara
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Sergej
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Iveta
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Renáta
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alica
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Romana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 95