Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Gábor
Vedecký pracovník
Mgr.
Martina
Doktorandka
Interný doktorand
Ing., PhD.
Maroš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Sandra
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Matej
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Alžbeta
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Maksym
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viera
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Erika
Odborná pracovníčka VŠ
doc. Mgr., PhD.
Maksym
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Oksana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Diana
Doktorandka
Interný doktorand
RNDr.
Marietta
Doktorandka
Interný doktorand
Ing.
Peter
Interný doktorand
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ágnes
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Štefánia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eduard
Vedecký pracovník
Ing.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Elena
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Kristína
Doktorandka
Interný doktorand
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Karin
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Romana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Natália
Doktorandka
Interný doktorand
Ing.
Hana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Danica
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Filip
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Maroš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Mária
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Júlia
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Klaudia
Vedecká pracovníčka
Ing.
Filip
Interný doktorand
Ing., CSc.
Ema
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Božena
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
MSC., PhD.
Santosh
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Hana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Barbara
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Sergej
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Renáta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Alica
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Romana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 96