Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
MSc., PhD.
Juvissan Medalith
Vedecká pracovníčka
MSc.
Marko
Doktorand
RNDr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Gábor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Maroš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD., MBA
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Sandra
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alžbeta
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Maksym
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Viera
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Erika
Odborná pracovníčka VŠ
doc. Mgr., PhD.
Maksym
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Oksana
Vedecká pracovníčka
MSci.
Peter
Doktorand
Mgr.
Diana
Doktorandka
RNDr.
Marietta
Doktorandka
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ágnes
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Štefánia
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eduard
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Elena
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., MSc.
Muhammad Umair
Doktorand
Ing., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr.
Rebeka
Doktorandka
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Karin
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Romana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Natália
Doktorandka
Ing.
Hana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Maroš
Doktorand
Mgr., PhD.
Danica
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc., PhD.
Paras Harendra
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Filip
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Maroš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Mária
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Júlia
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc.
Walid Fathallah Saad Mohammed
Doktorand
Ing., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Klaudia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Filip
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Ema
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ondrej
Odborný pracovník VŠ
MVDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing.
Ema
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
MSC., PhD.
Santosh
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Hana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Apoorva
Doktorandka
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Sergej
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Renáta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Alica
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Veronika
Doktorandka
Mgr., PhD.
Romana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 104