Informačná stránka organizácie SAV

Chemický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALALYKIN, Nikolay I. - HURAN, Jozef - NOZDRIN, Mikhail A.** - SASINKOVÁ, Vlasta - KOVÁČOVÁ, Eva - KOBZEV, A.P. - SHIRKOV, G.D. Very thin carbon-based films for transmissive photocathodes. In Journal of Physics: Conference Series : 21st International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies, 2020, vol. 1492, no. 012034. (2019: 0.227 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1742-6588. Typ: ADMB
  • PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts = PREVEDA Interactive Conference of Young Scientists 2020. Editori: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020. Dostupné na internete: <https://abstracts.preveda.sk/index.php>. ISBN 978-80-972360-6-9(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: FAI
  • GAJDOŠOVÁ, Veronika* - LORENCOVÁ, Lenka* - PROCHÁZKA, Michal - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - PROCHÁZKOVÁ, Simona - KVETOŇ, Filip - JERIGOVÁ, Monika - VELIČ, Dušan - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján**. Remarkable differences in the voltammetric response towards hydrogen peroxide, oxygen and Ru(NH3)6 3+ of electrode interfaces modified with HF or LiF-HCl etched Ti3C2Tx MXene. In Microchimica Acta, 2020, vol. 187, no. 1, art. no. 52, [8] p. (2019: 6.232 - IF, Q1 - JCR, 1.300 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0026-3672. Typ: ADCA
  • HRICOVÍNI, Michal - ASHER, James Richard - HRICOVÍNI, Miloš**. Photochemical anti-syn isomerization around the -N-N=bond in heterocyclic imines. In RSC Advances, 2020, vol. 10, no. 10, p. 5540-5550. (2019: 3.119 - IF, Q2 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2046-2069. Typ: ADCA
  • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana**. Evaluation of the genotoxic, DNA-protective and antioxidant profile of synthetic alkyl gallates and gallotannins using in vitro assays. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2020, vol. 65, art. no. 104789. (2019: 2.959 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0887-2333. Typ: ADCA
  • HURAN, Jozef** - BALALYKIN, Nikolay - SASINKOVÁ, Vlasta - KLEINOVÁ, Angela - NOZDRIN, Mikhail A. - KOBZEV, Alexander P. - KOVÁČOVÁ, Eva. Very thin N-doped nanostructured carbon films on quartz and sapphire substrate: Photoelectron emission properties. In Thin Solid Films, 2020, vol. 709, art.no. 138200, [6] p. (2019: 2.030 - IF, Q3 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-6090. Typ: ADCA
  • KEMPOVÁ, Viera - LENHARTOVÁ, Simona - BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek - KÚDELOVÁ, Marcela - NEMČOVIČOVÁ, Ivana**. The power of human cytomegalovirus (HCMV) hijacked UL/b functions lost in vitro. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no., p. 113-126. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. NFP305010V235 : Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb). Typ:
  • NEMČOVIČOVÁ, Ivana - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - KEMPOVÁ, Viera - NEMČOVIČ, Marek. New insights into the role of N-glycosylation involved in molecular immune checkpoint regulation by human cytomegalovirus glycoproteins with the implication in cancer therapy. In Journal of immunology, 2020, vol. 204, suppl. 1, p. 248.19. (2019: 4.886 - IF, Q2 - JCR, 2.509 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-1767. Dostupné na internete: <https://www.jimmunol.org/content/204/1_Supplement/248.19/tab-article-info>(Immunology 2020). Typ: AFG
  • PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - PANČÍK, Filip - SIVÁKOVÁ, Barbara - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - BARÁTH, Peter. The effect of serum N-glycan derivatization in reflectron positive MALDI mass spectra. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1961. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus