Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Patrik
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Dominika
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Dominika
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Henrieta
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Milan
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Iveta
Interná Prírodovedecká fakulta UK
RNDr.
Ráchel
Mgr.
Nikola
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Bohuš
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Dr.
Francesca
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Filip
Externá Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Kristína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Adam
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Andrea
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Silvia
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 15