Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Imrich
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Jacob
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladena
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Gábor
Vedecký pracovník
Mgr.
Veronika
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marcela
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Gabriela
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Jarmila
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Marian
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Ľubomíra
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Andrea
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Dominik
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Nora
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Janka
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Dagmar
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Prof. Ing., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
František
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Romana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Ing., CSc.
Daniela
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Andrea
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Nina
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Eva
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Naďa
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Renáta
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Gabriela
Samostatný vedecký pracovník
Dr., DrSc.
Domenico
Vedúci vedecký pracovník
MSc.
Jelena
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Mgr.
Andrej
Interný doktorand
Mgr.
Romana
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Radoslava
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Bronislava
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Magdaléna
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
RNDr.
Beatrica
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Marcel
Vedúci vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 56