Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Imrich
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Jacob
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladena
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Gábor
Vedecký pracovník
Mgr.
Veronika
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marcela
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Gabriela
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Dominika
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Jarmila
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Marian
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Ľubomíra
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Nora
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Janka
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Henrieta
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Henrieta
Interný doktorand
Mgr.
Diana
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Milan
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Iveta
Interný doktorand
prof. Ing., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Ráchel
Interný doktorand
RNDr., CSc.
František
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Romana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Ing., CSc.
Daniela
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Nina
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Eva
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Naďa
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc., MBA, FIFST
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Filip
Vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Tetiana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Renáta
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Gabriela
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Filip
Odborný pracovník VŠ
Externý doktorand
Dr., DrSc.
Domenico
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Kristína
Interný doktorand
MSc., PhD.
Jelena
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Mgr.
Andrej
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Bronislava
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Magdaléna
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
RNDr.
Beatrica
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Andrea
Odborný pracovník VŠ
RNDr., DrSc.
Marcel
Vedúci vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 62