Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Imrich
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Jacob
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Gábor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marcela
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Gabriela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Dominika
Doktorandka
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Marian
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Ľubomíra
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Nora
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Janka
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Henrieta
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr.
Diana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Iveta
Doktorandka
Mgr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Alžbeta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Ráchel
Doktorandka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
František
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Romana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Ing., CSc.
Daniela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Nina
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Eva
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Naďa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc., MBA, FIFST
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Filip
Vedecký pracovník
Dipl.-Ing.
Polina
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Tetiana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., CSc.
Renáta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Gabriela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Filip
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Dr., DrSc.
Domenico
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Kristína
Doktorandka
Mgr.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
MSc., PhD.
Jelena
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Adam
Doktorand
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Bronislava
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Dana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Michaela
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Magda
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Beatrica
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., CSc.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Marcel
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Silvia
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka

Počet členov a členiek akademickej obce: 66