Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav molekulárnej biológie SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Ing.
Bakaj
Michal
02 5930 7445
Mgr., PhD.
Baliová
Martina
02 5930 7430
02 5930 7437
RNDr., DrSc.
Barák
Imrich
02 5930 7418
02 5930 7444
PhD.
Bauer
Jacob
02/5930 7446
Mgr., PhD.
Bauerová
Vladena
02 5930 7423
Mgr., PhD.
Beke
Gábor
02 5930 7433
RNDr., PhD.
Bocánová
Lucia
02 5930 7440
Mgr., PhD.
Bučeková
Marcela
02 5930 7438
RNDr., PhD.
Bučková
Mária
02 5930 7439
Mgr.
Bugárová
Veronika
02 5930 7438
RNDr., CSc.
Bukovská
Gabriela
02 5930 7429
 
Buran
Miroslav
02 5930 7425
Mgr.
Csölleiová
Dominika
neuvedený
 
Csonková
Valéria
02 5930 7414
 
Dávidová
Andrea
02 5930 7414
RNDr., CSc.
Farkašovská
Jarmila
02 5930 7431
RNDr., CSc. 02 5930 7417
02 5930 7428
RNDr.
Fecková
Ľubomíra
02 5930 7421
RNDr., CSc.
Ferianc
Peter
02 5930 7427
Mgr., PhD.
Gabriško
Marek
02 5930 7481
Ing. 02 5930 7438
 
Goliaš
Martin
02 5930 7416
Mgr.
Hadžega
Dominik
02 5930 7433
Mgr.
Hajduk
Matúš
02 5930 7413
RNDr., PhD. 02 5930 7440
Ing.
Harichová
Janka
02 5930 7427
Mgr.
Havalová
Henrieta
02/59307446
RNDr., CSc.
Homerová
Dagmar
02 5930 7424
 
Hronská
Marieta
02 5930 7414
 
Chovancová
Emília
02 5930 7426
RNDr., PhD.
Chovanová
Katarína
02 5930 7427
RNDr., PhD.
Chovanová
Romana
02 5930 7412
Mgr., PhD.
Chromiková
Zuzana
02 5930 7412
Mgr.
Jahodová
Iveta
neuvedený
Doc. Ing., DrSc.
Janeček
Štefan
02 5930 7420
Ing.
Janečková
Alžbeta
02 5930 7420
Mgr.
Janíčková
Zuzana
02 5930 7422
 
Jašková
Dáša
2 5930 7414
Mgr.
Javorová
Ráchel
neuvedený
RNDr., CSc.
Jurský
František
02 5930 7430
02 5930 7437
RNDr., PhD.
Kajsiková
Mária
02 5930 7440
Ing.
Kalocsaiová
Evelína
02 5930 7412
Mgr.
Kapustová
Magdaléna
neuvedený
Mgr. 02 5930 7422
Mgr.
Keresztesová
Barbora
neuvedený
Mgr.
Kisová
Zuzana
neuvedený
Mgr., PhD.
Kľučár
Ľuboš
02 5930 7413
 
Knirschová
Renáta
02 5930 7421
RNDr., DrSc.
Kormanec
Ján
02 5930 7419
Mgr.
Kotrasová
Veronika
02 5930 7446
Ing., CSc.
Krajčíková
Daniela
02 5930 7415
Mgr., PhD.
Kraková
Lucia
02 5930 7439
RNDr., PhD.
Kuchtová
Andrea
neuvedený
Mgr., PhD.
Kunová
Nina
02 5930 7446
Ing., DrSc. 02 5930 7444
 
Kválová
Katarína
02 5930 7441
Mgr., PhD.
Labajová
Naďa
02 5930 7426
Mgr., PhD.
Leksa
Vladimír
02 5930 7436, 82
Ing., DrSc.
Majtán
Juraj
02 5930 7438
Mgr.
Mareček
Filip
02 5930 7481
Mgr. 02 5930 7446
RNDr., CSc.
Muchová
Katarína
02 5930 7415
Mgr., CSc.
Nováková
Renáta
02 5930 7424
 
Ondrovič
Karol
02 5930 7416
Ing., PhD.
Ondrovičová
Gabriela
02 5930 7446
Dr., DrSc.
Pangallo
Domenico
02 5930 7443
Mgr.
Pápayová
Kristína
neuvedený
MSc.
Pavlović
Jelena
02 5930 7446
RNDr., PhD.
Pevala
Vladimír
02 5930 7442
Mgr., PhD.
Planý
Matej
02 59307439
 
Poleková
Erika
02 5930 7485
Mgr.
Poljovka
Andrej
+421944139946
Mgr., PhD.
Puškárová
Andrea
02 5930 7439
Mgr.
Rajčeková
Barbora
02/59307145
Ing.
Řežuchová
Bronislava
02 5930 7421
Ing. 02 5930 7445
  02 5930 7427
Mgr., PhD.
Stano
Matej
02 5930 7413
RNDr.
Ševčíková
Beatrica
02 5930 7421
RNDr., PhD.
Šramková
Zuzana
02 5930 7432
Mgr.
Štrbová
Simona
02 59307445
RNDr., CSc.
Urbániková
Ľubica
02/ 5930 7483
Mgr. 02 5930 7412
Ing. 02 5930 7414
RNDr., DrSc.
Zámocký
Marcel
02 5930 7427
Mgr.
Zsemlye
Eszter
0259307482

Aktualizuje: