Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Patrik
0259307482
Mgr., PhD.
Martina
02 5930 7430
02 5930 7437
RNDr., DrSc.
Imrich
02 5930 7418
PhD.
Jacob
02/5930 7446
Mgr., PhD.
Vladena
02 5930 7434
Mgr., PhD.
Gábor
02 5930 7433
Mgr.
Veronika
02 59307426
RNDr., PhD.
Lucia
02 5930 7440
Mgr., PhD.
Marcela
02 5930 7438
RNDr., PhD.
Mária
02 5930 7439
RNDr., CSc.
Gabriela
02 5930 7429
 
Miroslav
02 5930 7425
Mgr.
Dominika
neuvedený
 
Valéria
02 5930 7414
 
Andrea
02 5930 7414
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
RNDr., CSc.
Marian
02 5930 7417
02 5930 7428
RNDr.
Ľubomíra
02 5930 7421
Mgr., PhD.
Marek
02 5930 7481
Mgr.
Dominika
0259307439
Ing.
Jana
02 5930 7438
 
Martin
02 5930 7416
RNDr., PhD.
Nora
02 5930 7440
Ing.
Janka
02 5930 7427
Mgr.
Henrieta
02/59307446
 
Marieta
02 5930 7414
Mgr.
Diana
0259307426
Mgr.
Milan
neuvedený
RNDr., PhD.
Katarína
02 5930 7427
Mgr., PhD.
Zuzana
02 5930 7412
Mgr.
Iveta
neuvedený
Mgr., PhD.
Ján
02/59307432
prof. Ing., DrSc.
Štefan
02 5930 7420
Ing.
Alžbeta
02 5930 7420
 
Dáša
2 5930 7414
Mgr.
Ráchel
neuvedený
RNDr., PhD.
Jana
02/59307412
RNDr., CSc.
František
02 5930 7430
02 5930 7437
RNDr., PhD.
Mária
02 5930 7429
RNDr., PhD.
Romana
02 5930 7412
Mgr.
Nikola
02 5930 7439
Mgr., PhD.
Ľuboš
02 5930 7413
 
Renáta
02 5930 7421
RNDr., DrSc.
Ján
02 5930 7419
Ing., CSc.
Daniela
02 5930 7415
Mgr., PhD.
Lucia
02 5930 7439
Mgr.
Bohuš
02 5930 7427
Mgr., PhD.
Nina
02 5930 7446
Ing., DrSc.
Eva
02 5930 7444
 
Katarína
02 5930 7441
Mgr., PhD.
Naďa
02 5930 7426
Mgr., PhD.
Vladimír
02 5930 7436, 82
Dr.
Francesca
02 5930 7441
Ing., DrSc., MBA, FIFST
Juraj
02 5930 7438
Mgr., PhD.
Filip
02 5930 7481
Dipl.-Ing.
Polina
neuvedený
Mgr.
Lucia
02 5930 7446
RNDr., PhD.
Tetiana
neuvedený
RNDr., CSc.
Katarína
02 5930 7415
MSc.
Lucia
neuvedený
Mgr., CSc.
Renáta
02 5930 7424
 
Karol
02 5930 7416
Ing., PhD.
Gabriela
02 5930 7446
Mgr.
Filip
02 5930 7424
Dr., DrSc.
Domenico
02 5930 7443
Mgr.
Kristína
02/59307429
Mgr.
Pavol
0259307414
MSc., PhD.
Jelena
02 5930 7446
RNDr., PhD.
Vladimír
02 5930 7442
Mgr., PhD.
Matej
02 59307439
Mgr.
Adam
0259307483
 
Erika
02 5930 7485
Mgr., PhD.
Andrea
02 5930 7439
Ing.
Bronislava
02 5930 7421
Mgr.
Magdaléna
neuvedený
Ing.
Dana
02 5930 7445
 
Katarína
02 5930 7427
Mgr.
Michaela
neuvedený
Mgr., PhD.
Matej
02 5930 7413
Mgr., PhD.
Barbora
neuvedený
MUDr., PhD.
Magda
neuvedený
RNDr.
Beatrica
02 5930 7421
RNDr., CSc.
Ľubica
02/ 5930 7483
Ing.
Anna
02 5930 7414
Mgr.
Andrea
+421259307426
RNDr., DrSc.
Marcel
02 5930 7481
 
Kristína
0259307411
Mgr.
Silvia
0259307426

Aktualizuje: