Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALIOVÁ, Martina - JAHODOVÁ, Iveta - JURSKÝ, František**. A Significant Difference in Core PDZ Interactivity of SARS‑CoV, SARS‑CoV2 and MERS‑CoV Protein E Peptide PDZ Motifs In Vitro. In Protein Journal, 2022, vol. 42, no. 4, p. 253-262. (2021: 4.000 - IF, Q3 - JCR, 0.924 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1572-3887. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10930-023-10103-x (Vega č. 2/0127/21 : Regulácia interakčnej špecificity multi-PDZ proteínov) Typ: ADMA
 • CSÖLLEIOVÁ, Dominika - JAVOROVÁ, Rachel - NOVÁKOVÁ, Renáta - FECKOVÁ, Ľubomíra - MATULOVÁ, Mária - OPATERNÝ, Filip - REŽUCHOVÁ, Bronislava - ŠEVČÍKOVÁ, Beatrica - KORMANEC, Ján**. Investigating the initial steps of auricin biosynthesis using synthetic biology. In AMB Express, 2023, vol. 13, art. no. 83. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2191-0855. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13568-023-01591-2 Typ: ADCA
 • FARKAS, Zuzana - PUŠKÁROVÁ, Andrea - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - POLJOVKA, Andrej - ZÁMOCKÝ, Marcel - VADKERTI, Eva - URÍK, Martin - FARKAS, Bence - BUČKOVÁ, Mária - KRAKOVÁ, Lucia - PANGALLO, Domenico**. Evaluation of enzymatic stamp removal startegies on handmade (cellulose-based) and machine-made (lignin-containing) papers. In International Journal of Biological Macromolecules, 2023, vol. 242, art.no. 124599, [10]p. (2022: 8.2 - IF, Q1 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124599 Typ: ADCA
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - PALKOVIČOVÁ, Katarína - MERTENS, Katja - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym - MITULOVIC, G. - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Proteogenomics analysis of human macrophages infected with Coxiella burnetii revel strain dependent differences on how the bacterium may enter its host : OL10. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 19. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: AFH
 • CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HUNTER, Zachary R. - HIDESHIMA, Teru - FLORES, Ludmila - ZELEZNIKOVA, Tatiana - HARRACHOVA, Denisa - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - DRGOŇA, Ľuboš - TREON, Steven P. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David M. - ANDERSON, Kenneth C. - JAKUBÍKOVÁ, Jana**. Dysfunctions of innate and adaptive immune tumor microenvironment in Waldenström macroglobulinemia. In International Journal of Cancer, 2023, vol. 152, no. 9, p. 1947-1963. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.259 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7136. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ijc.34405 (APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance) Typ: ADCA
 • JAKUBÍKOVÁ, Jana** - CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HIDESHIMA, Teru - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - JAMROZIAK, Krzysztof - RICHARDSON, Paul G. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David - ANDERSON, Kenneth C. Heterogeneity of B cell lymphopoiesis in patients with premalignant and active myeloma. In JCI Insight, 2023, vol. 8, no. 3, art. no. e159924. (2022: 8 - IF, Q1 - JCR, 3.277 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2379-3708. Dostupné na: https://doi.org/10.1172/jci.insight.159924 (2019/14-BMCSAV-9 : Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. VEGA 2/0144/20 : Anti-myelómová aktivita nových kompozitných nanomateriálov a ich mechanizmus účinku in vitro a in vivo. VEGA 2/0147/20 : Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách) Typ: ADCA
 • JARDIM-MESSEDER, Douglas - CAVERZAN, Andreia - BALBINOTT, Natalia - MENGUER, Paloma K. - PAIVA, Ana L. S. - LEMOS, Moaciria - CUNHA, Juliana R. - GAETA, Marcos L. - COSTA, Miguel - ZÁMOCKÝ, Marcel - SAIBO, Nelson J. M. - SILVEIRA, Joaquim A. G. - MARGIS, Rogério - MARGIS-PINHEIRO, Márcia. Stromal Ascorbate Peroxidase (OsAPX7) Modulates Drought Stress Tolerance in Rice (Oryza sativa). In Antioxidants, 2023, vol. 12, iss. 2, art. no. 387. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12020387 (VEGA č. 2/0012/22. APVV-20-0284 : Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách) Typ: ADMA
 • JARDIN-MESSEDER, Douglas - DE SOUZA-VIEIRA, Ygor - CORRÊA LAVAQUIAL, Lucas - CASSOL, Daniela - GALHEGO, Vanessa - BASTON, Gabriel Afonso - FELIX-CORDEIRO, Thais - ZÁMOCKÝ, Marcel - MARGIS-PINGEIRO, Márcia - SACHETTO-MARTINS, Gilberto. Ascorbate-Glutathione Cycle Genes Families in Euphorbiaceae: Characterization and Evolutionary Analysis. In Biology-Basel, 2023, vol. 12, no. 1, art. no. 19. (2022: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology12010019 (VEGA č. 2/0012/22) Typ: ADCA
 • KODRÍKOVÁ, Rebeka - PAKANOVÁ, Zuzana** - KRCHŇÁK, Maroš - ŠEDIVÁ, Mária - ŠESTÁK, Sergej - KVĚTOŇ, Filip - BEKE, Gábor - ŠALIGOVÁ, Anna - SKALICKÁ, Katarína - BRENNEROVÁ, Katarína - JANČOVÁ, Emília - BARÁTH, Peter - MUCHA, Ján - NEMČOVIČ, Marek. N-Glycoprofiling of SLC35A2-CDG: Patient with a Novel Hemizygous Variant. In Biomedicines, 2023, vol. 11, no.580, art. no. 11020580. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines11020580 Typ: ADCA
 • POLJOVKA, Andrej - MUSIL, Miloš - BEDNÁŘ, David - CHOVANOVÁ, Katarína - BAUEROVÁ, Vladena - BELLOVÁ, Jana - KOHÚTOVÁ, Lenka - BARÁTH, Peter - ZÁMOCKÝ, Marcel**. Comparison of Fungal Thermophilic and Mesophilic Catalase–Peroxidases for Their Antioxidative Properties. In Antioxidants, 2023, vol. 12, iss. 7, art. no. 1382. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12071382 (VEGA č. 2/0012/22) Typ: ADMA
 • RUSKOVÁ, Magdaléna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - GAGO, Custódia - GUERREIRO, Adriana - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico** - ANTUNES, Maria Dulce. Biodegradable active packaging enriched with essential oils for enhancing the shelf life of strawberries. In Antioxidants, 2023, vol. 12, art. no. 755, [16] p. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12030755 Typ: ADMA
 • ŠŤASTNÝ, Dominik - PETRISKOVÁ, Lívia - TAHOTNÁ, Dana - BAUER, Jacob - POKORNÁ, Lucia - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - PEVALA, Vladimír - COCKCROFT, Shamshad - GRIAČ, Peter**. Yeast Sec14-like lipid transfer proteins Pdr16 and Pdr17 bind and transfer the ergosterol precursor lanosterol in addition to phosphatidylinositol. In Febs Letters, 2023, vol. 597, no. 4, p. 504-514. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 1.276 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1873-3468. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/1873-3468.14558 (Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. VEGA č. 2/0131/20 : Štúdium vplyvu mutácií asociovaných so srdcovými arytmiami na štruktúru a funkciu ľudského ryanodínového receptora 2. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] FUKUDA, S. - KONO, Y. - ISHIBASHI, Y. - TABUCHI, M. - TANI, M. Impaired biosynthesis of ergosterol confers resistance to complex sphingolipid biosynthesis inhibitor aureobasidin A in a PDR16-dependent manner. In SCIENTIFIC REPORTS. ISSN 2045-2322, JUL 10 2023, vol. 13, no. 1. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-38237-z., Registrované v: WOS
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus