Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - BUČKOVÁ, Mária - KOZICS, Katarína**. Characterization of the effects of thymol derivatives on colorectal cancer spheroids. In Neoplasma, 2024, vol. 71, no. 2, pp. 193-200. (2023: 0.588 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2024_231222N658 (VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. VEGA 2/0022/24 : Vplyv výživových doplnkov na oxidačný stres vo folikulárnej tekutine u neplodných žien) Typ: ADDA
  • KAJSIK, Michal - ĎUROVKA, Peter - KAJSIKOVÁ, Mária - BÖHMER, Miloslav - SZEMES, Tomáš - DRAHOVSKÁ, H. Complete Genome Sequence of Cronobacter dublinensis Bacteriophage vB_Cdu_VP8. In Microbiology Resource Announcements, 2023, vol. 12, iss. 6, art. no. e00296-23. (2022: 0.8 - IF, 0.283 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2576-098X. Dostupné na: https://doi.org/10.1128/mra.00296-23 Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus