Informačná stránka organizácie SAV

Ústav molekulárnej biológie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ARA, K.Z.G.** - MÅNBERGER, A. - GABRIŠKO, Marek - LINARES-PASTÉN, J.A. - JASILIONIS, A. - FRIÐJÓNSSON, O.H. - HREGGVIÐSSON, G.O. - JANEČEK, Štefan - KARLSSON, E.N.**. Characterization and diversity of the complete set of GH family 3 enzymes from Rhodothermus marinus DSM 4253. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1329. (2019: 3.998 - IF, Q1 - JCR, 1.341 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Typ:
 • BALIOVÁ, Martina - JURSKÝ, František**. Phosphorylation of Serine 157 protects the rat glycine transporter GlyT2 from calpain cleavage. In Journal of Molecular Neuroscience, 2020, vol. 70, p. 1216–1224. (2019: 2.678 - IF, Q3 - JCR, 0.861 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0895-8696. Typ: ADCA
 • BALIOVÁ, Martina** - JURSKÝ, František**. Phosphomimetic mutation of glycine transporter glyT1 C-terminal PDZ binding motif inhibits its interactions with PSD95. In Journal of Molecular Neuroscience, 2020, vol. 70, p. 488–493. (2019: 2.678 - IF, Q3 - JCR, 0.861 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0895-8696. Typ: ADCA
 • BALIOVÁ, Martina** - JURSKÝ, František**. Comparison of SynCAM1/CADM1 PDZ interactions with MUPP1 using mammalian and bacterial pull‐down systems. In Brain and behavior, 2020, vol. 10, no. 4, no. e01587. (2019: 2.091 - IF, Q3 - JCR, 0.873 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2162-3279. Typ:
 • BAUER, Jacob** - BORKO, Ľubomír - PAVLOVIĆ, Jelena - KUTEJOVÁ, Eva - BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena. Disease-associated mutations alter the dynamic motion of the N-terminal domain of the human cardiac ryanodine receptor. In Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2020, vol. 38, p. 1054-1070. (2019: 3.310 - IF, Q2 - JCR, 0.504 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0739-1102. Typ: ADCA
 • BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena - KABÁT, Peter - BAUER, Jacob. Proteíny štrukúra a funkcia. 1. diel. štruktúra proteínov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2020. 109 s. ISBN 978-80-223-4524-8. Typ: AAB
 • BERTELLI, M. - KAINI, A.K. - PAOLACCI, S.** - MANARA, E. - KURTI, D. - DHULI, K. - BUSHATI, V. - MIERTUS, J. - PANGALLO, Domenico - BAGLIVO, M. - BECCARI, T. - MICHELINI, S. Hydroxytyrosol: A natural compound with promising pharmacological activities. In Journal of Biotechnology, 2020, vol. 309, p. 29-33. (2019: 3.503 - IF, Q2 - JCR, 0.992 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0168-1656. Typ: ADCA
 • FARKAŠOVSKÝ, Marian**. Septin architecture and function in budding yeast. In Biological Chemistry, 2020, vol. 401, p. 903-919. (2019: 3.270 - IF, Q2 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1431-6730. Typ: ADCA
 • GABRIŠKO, Marek**. The in silico characterization of neutral alpha-glucosidase C (GANC) and its evolution from GANAB. In Gene, 2020, vol. 726, no. 144192. (2019: 2.984 - IF, Q2 - JCR, 0.898 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-1119. Typ: ADCA
 • GODOČÍKOVÁ, Jana - BUGÁROVÁ, Veronika - KAST, C. - MAJTÁN, Viktor - MAJTÁN, Juraj**. Antibacterial potential of Swiss honeys and characterisation of their bee‐derived bioactive compounds. In Journal of the Science of Food and Agriculture, 2020, vol. 100, p. 335-342. (2019: 2.614 - IF, Q1 - JCR, 0.718 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-5142. Typ: ADCA
 • JANEČEK, Štefan** - MARTINOVIČOVÁ, M. New groups of protein homologues in the α-amylase family GH57 closely related to α-glucan branching enzymes and 4-α-glucanotransferases. In Genetica, 2020, vol. 148, p. 77–86. (2019: 1.186 - IF, Q4 - JCR, 0.493 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0016-6707. Typ: ADCA
 • JANEČEK, Štefan** - ZÁMOCKÁ, Barbora. A new GH13 subfamily represented by the α-amylase from the halophilic archaeon Haloarcula hispanica. In Extremophiles, 2020, vol. 24, 207–217. (2019: 2.462 - IF, Q3 - JCR, 0.734 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1431-0651. Typ: ADCA
 • JANÍČKOVÁ, Zuzana - JANEČEK, Štefan**. Fungal α-amylases from three GH13 subfamilies: their sequence-structural features and evolutionary relationships. In International Journal of Biological Macromolecules, 2020, vol. 159, p. 763-772. (2019: 5.162 - IF, Q1 - JCR, 0.972 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Typ:
 • KERENYIOVÁ, Lenka - JANEČEK, Štefan. A detailed in silico analysis of the amylolytic family GH126 and its possible relatedness to family GH76. In Carbohydrate Research, 2020, vol. 494, no. 108082. (2019: 1.841 - IF, Q2 - JCR, 0.501 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-6215. Typ:
 • MACKUĽAK, T. - MEDVECKÁ, E. - VOJS - STAŇOVÁ, A. - BRANDEBUROVÁ, P. - GRABIC, R. - GOLOVKO, O. - MARTON, M. - BODÍK, I. - MEDVEĎOVÁ, A. - GÁL, M. - PLANÝ, Matej - KROMKA, A. - ŠPALKOVÁ, V. - ŠKULCOVÁ, A. - HORÁKOVÁ, I. - VOJS, M.**. Boron doped diamond electrode – The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater. In Vacuum, 2020, vol. 171, no. 108957. (2019: 2.906 - IF, Q2 - JCR, 0.673 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0042-207X. Typ: ADCA
 • MAJTÁN, Juraj** - SOJKA, M. - PÁLENÍKOVÁ, Helena - BUČEKOVÁ, Marcela - MAJTAN, V. Vitamin C enhances the antibacterial activity of honey against planktonic and biofilm-embedded bacteria. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 992. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Typ: ADCA
 • MUCHOVÁ, Katarína - CHROMÍKOVÁ, Zuzana - BARÁK, Imrich**. Linking the peptidoglycan synthesis protein complex with asymmetric cell division during bacillus subtilis sporulation. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 4513. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA
 • NOVÁKOVÁ, Slavomíra - ŠUBR, Zdeno W. - KOVÁČ, Andrej - FIALOVÁ, Ivana - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym**. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucurnis sativus cultivars after long-term infection. In Journal of Proteomics, 2020, vol. 214, art. no. 103626. (2019: 3.509 - IF, Q2 - JCR, 1.189 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1874-3919.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
 • SOBOLEV, E. - ZOLOTAREV, S. - GIEWEKEMEYER, K. - BIELECKI, J. - OKAMOTO, K. - BARÁK, Imrich - MAIA, Filip R.N.C.**. Megahertz single-particle imaging at the European XFEL. In Communications Physics, 2020, vol. 3, no. 97. (2019: 4.684 - IF, Q1 - JCR, 2.310 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2399-3650. Typ:
 • ŠOLTÝS, K. - PLANÝ, Matej - BIOCCA, P. - VIANELLO, V. - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea - SCLOCCHI, M.C. - COLAIZZI, P. - BICCHIERI, M. - PANGALLO, Domenico** - PINZARI, F. Lead soaps formation and biodiversity in a XVIII. In Environmental microbiology, 2020, vol. 22, 1517–1534. (2019: 4.933 - IF, Q1 - JCR, 2.180 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1462-2912. Typ: ADCA
 • URBANČÍKOVÁ, I. - HUDÁČKOVÁ, D. - MAJTÁN, Juraj - RENNEROVÁ, Z.** - BÁNOVČIN, P - JESEŇÁK, M.**. Efficacy of Pleuran ( β-Glucan From Pleurotus ostreatus) in the Management of Herpes Simplex Virus Type 1 Infection. In Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2020, vol. 2020, no. 8562309. (2019: 1.813 - IF, Q3 - JCR, 0.510 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1741-427X. Typ: ADCA
 • WOLLMAN, A. - MUCHOVÁ, Katarína - CHROMÍKOVÁ, Zuzana - WILKINSON, A.J. - BARÁK, Imrich - LEAKE, Mark C.**. Single-molecule optical microscopy of protein dynamics and computational analysis of images to determine cell structure development in differentiating Bacillus subtilis. In Computational and Structural Biotechnology Journal, 2020, vol. 18, 1474–1486. (2019: 6.018 - IF, Q1 - JCR, 1.782 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2001-0370. Typ: ADMA
 • ZÁMOCKÝ, Marcel** - KAMLÁROVÁ, Anna - MARESCH, D. - CHOVANOVÁ, Katarína - HARICHOVÁ, Janka - FURTMULLER, P.G. Hybrid heme peroxidases from rice blast fungus magnaporthe oryzae involved in defence against oxidative stress. In Antioxidants, 2020, vol. 9, no. E655. (2019: 5.014 - IF, Q1 - JCR, 1.100 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Typ:

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus