Informačná stránka organizácie SAV

Ústav molekulárnej biológie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • ARA, K.Z.G.** - MÅNBERGER, A. - GABRIŠKO, Marek - LINARES-PASTÉN, J.A. - JASILIONIS, A. - FRIÐJÓNSSON, O.H. - HREGGVIÐSSON, G.O. - JANEČEK, Štefan - KARLSSON, E.N.**. Characterization and diversity of the complete set of GH family 3 enzymes from Rhodothermus marinus DSM 4253. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1329. ISSN 2045-2322. Typ:
  • BAUER, Jacob** - BORKO, Ľubomír - PAVLOVIĆ, Jelena - KUTEJOVÁ, Eva - BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena. Disease-associated mutations alter the dynamic motion of the N-terminal domain of the human cardiac ryanodine receptor. In Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2020, vol. 38, p. 1054-1070. ISSN 0739-1102. Typ: ADCA
  • GABRIŠKO, Marek**. The in silico characterization of neutral alpha-glucosidase C (GANC) and its evolution from GANAB. In Gene, 2020, vol. 726, no. 144192. ISSN 0378-1119. Typ: ADCA
  • GODOČÍKOVÁ, Jana - BUGÁROVÁ, Veronika - KAST, C. - MAJTÁN, Viktor - MAJTÁN, Juraj**. Antibacterial potential of Swiss honeys and characterisation of their bee‐derived bioactive compounds. In Journal of the Science of Food and Agriculture, 2020, vol. 100, p. 335-342. ISSN 0022-5142. Typ: ADCA
  • JANEČEK, Štefan** - ZÁMOCKÁ, Barbora. A new GH13 subfamily represented by the α-amylase from the halophilic archaeon Haloarcula hispanica. In Extremophiles, 2020, vol. 24, 207–217. ISSN 1431-0651. Typ: ADCA
  • JANEČEK, Štefan** - MARTINOVIČOVÁ, M. New groups of protein homologues in the α-amylase family GH57 closely related to α-glucan branching enzymes and 4-α-glucanotransferases. In Genetica, 2020, vol. 148, p. 77–86. ISSN 0016-6707. Typ: ADCA
  • JANÍČKOVÁ, Zuzana - JANEČEK, Štefan**. Fungal α-amylases from three GH13 subfamilies: their sequence-structural features and evolutionary relationships. In International Journal of Biological Macromolecules, 2020, vol. 159, p. 763-772. ISSN 0141-8130. Typ:
  • MAJTÁN, Juraj** - SOJKA, M. - PÁLENÍKOVÁ, Helena - BUČEKOVÁ, Marcela - MAJTAN, V. Vitamin C enhances the antibacterial activity of honey against planktonic and biofilm-embedded bacteria. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 992. ISSN 1420-3049. Typ: ADCA
  • NOVÁKOVÁ, Slavomíra - ŠUBR, Zdeno W. - KOVÁČ, Andrej - FIALOVÁ, Ivana - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym**. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucurnis sativus cultivars after long-term infection. In Journal of Proteomics, 2020, vol. 214, art. no. 103626. ISSN 1874-3919.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
  • URBANČÍKOVÁ, I. - HUDÁČKOVÁ, D. - MAJTÁN, Juraj - RENNEROVÁ, Z.** - BÁNOVČIN, P - JESEŇÁK, M.**. Efficacy of Pleuran ( β-Glucan From Pleurotus ostreatus) in the Management of Herpes Simplex Virus Type 1 Infection. In Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2020, vol. 2020, no. 8562309. ISSN 1741-427X. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus