Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav molekulárnej biológie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BODIK, Michal** - KRAJČÍKOVÁ, Daniela - HAGARA, Jakub - MAJKOVÁ, Eva - BARÁK, Imrich** - ŠIFFALOVIČ, Peter. Diffraction pattern of Bacillus subtilis CotY spore coat protein 2D crystals. In Colloids and Surfaces B - Biointerfaces, 2021, vol. 197, 111425. (2020: 5.268 - IF, Q1 - JCR, 0.939 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0927-7765. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111425 Typ: ADCA
 • DANKO, Martin** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - VYKYDALOVÁ, Anna - KLEINOVÁ, Angela - PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico - BUJDOŠ, Marek - MOSNÁČEK, Jaroslav. Properties and degradation performances of biodegradable poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate) blends and keratin composites. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art.no. 2693, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Typ: ADCA
 • FRAJOVÁ, Jaroslava - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - HRUZA, Jakub - BUČKOVÁ, Mária - OPÁLEK, Andrej - KLEINOVÁ, Angela - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - HOLKOVÁ, Zuzana. Recycled bottle-grade PET used in personal protection. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2247. ISBN 978-80-972360-7-6. (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • HADŽEGA, Dominik** - KALAVSKA, K. - KARABA, Marián - MINÁRIK, Gabriel - BENCA, Juraj - ČIERNIKOVÁ, Soňa - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - PINĎÁK, Daniel - KĽUČÁR, Ľuboš - MEGO, Michal. Use of Galaxy tools for microbiome analysis of breast cancer RNA-seq transcriptomic data (2021 Galaxy Community Conference : GCC2021) Typ: AFK
 • HALGAŠOVÁ, Nora - KRAJČÍKOVÁ, Daniela - KRAUS, Daniel - BUKOVSKÁ, Gabriela**. The helicase core accessory regions of the phage BFK20 DnaB-like helicase gp43 significantly affect its activity, oligomeric state and DNA binding properties. In Virology, 2021, vol. 558, p. 96-109. (2020: 3.616 - IF, Q3 - JCR, 1.389 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0042-6822. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.virol.2021.02.016 Typ: ADCA
 • Biologia. Editors [2007-] Štefan Janeček, [2009, 2013-] Mária Kazimírová, [2018-] Katarína Hegedüšová Vantarová, [managing editor Section Botany: 2017-] František Hindák, [2000-2017] Igor Mistrík. Cham : Springer International Publishing, 2018-. Copyrith a vlastník: Centrum biologie a rastlin a biodiverzity SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV. 12 x ročne. ISSN 0006-3088 Typ: FAI
 • KAPUSTOVÁ, Magdaléna* - PUŠKÁROVÁ, Andrea - BUČKOVÁ, Mária - GRANATA, Giuseppe* - NAPOLI, Edoardo - ANNUŠOVÁ, Adriana - MESÁROŠOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - PANGALLO, Domenico** - GERACI, Coradda**. Biofilm inhibition by biocompatible poly(epsilon-caprolactone) nanocapsules loaded with essential oils and their cyto/genotoxicity to human keratinocyte cell line. In International Journal of Pharmaceutics, 2021, vol. 606, no. 12, art. no. 120846. (2020: 5.875 - IF, Q1 - JCR, 1.153 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-5173. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120846 Typ: ADCA
 • KISOVÁ, Zuzana - PAVLOVIĆ, Jelena - ŠEFČIKOVÁ, Lucia - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea - KRAKOVÁ, Lucia - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - MACHATOVÁ, Zuzana - PANGALLO, Domenico**. Removal of overpainting from an historical painting of the XVIII century: A yeast enzymatic approach. In Journal of Biotechnology, 2021, vol. 335, p. 55-64. (2020: 3.307 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0168-1656. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2021.06.008 Typ: ADCA
 • KOTRASOVÁ, Veronika* - KERESZTESOVÁ, Barbora* - ONDROVIČOVÁ, Gabriela - BAUER, Jacob - HAVALOVÁ, Henrieta - PEVALA, Vladimír - KUTEJOVÁ, Eva** - KUNOVÁ, Nina**. Mitochondrial kinases and the role of mitochondrial protein phosphorylation in health and disease. In Life-Basel, 2021, vol. 11, p. 82. (2020: 3.817 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life11020082 Typ: ADCA
 • KRAJČÍKOVÁ, Daniela - BUGÁROVÁ, Veronika - BARÁK, Imrich**. Interactions of bacillus subtilis basement spore coat layer proteins. In Microorganisms, 2021, vol. 9, p. 285. (2020: 4.128 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms9020285 Typ:
 • LAHO, Maroš - ŠEDIVÁ, Mária - MAJTÁN, Juraj - KLAUDINY, Jaroslav**. Fructose and trehalose selectively enhance in vitro sporulation of Paenibacillus larvae ERIC I and ERIC II strains. In Microorganisms, 2021, vol. 9, art. no. 225 [15] p. (2020: 4.128 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms9020225 Typ: ADMA
 • LAZZAROTTO, F.** - MENGUER, P.K.** - DEL-BEM, L.-E.** - ZÁMOCKÝ, Marcel** - MARGIS-PINHEIRO, M.**. Ascorbate peroxidase neofunctionalization at the origin of APX-R and APX-L: evidence from basal archaeplastida. In Antioxidants, 2021, vol. 10, p. 597. (2020: 6.312 - IF, Q1 - JCR, 1.067 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox10040597 Typ:
 • MAJTÁNOVÁ, Nora** - KRISKOVA, P. - KERI, P. - FELLNER, Z. - MAJTÁN, Juraj - KOLAR, P. Herpes simplex keratitis in patients with SARS-CoV-2 infection: a series of five cases. In Medicina, 2021, vol. 57, p. 412. (2020: 2.430 - IF, Q2 - JCR, 0.530 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1010-660X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/medicina57050412 Typ:
 • MAREČEK, Filip - MØLLER, M.S. - SVENSSON, B. - JANEČEK, Štefan**. A putative novel starch‑binding domain revealed by in silico analysis of the N‑terminal domain in bacterial amylomaltases from the family GH77. In 3 Biotech, 2021, vol. 11, p. 229. (2020: 2.406 - IF, Q3 - JCR, 0.557 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5738. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13205-021-02787-8 Typ: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - BUČKOVÁ, Mária - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela - NAGY, Štefan - RYDZ, Joanna - OPÁLEK, Andrej - SLÁVIKOVÁ, Monika - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita**. The drug-loaded electrospun poly(epsilon-caprolactone) mats for therapeutic application. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, art. no. 922, [19] p. (2020: 5.076 - IF, Q1 - JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano11040922 Typ: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - HRŮZA, Jakub - FRAJOVÁ, Jaroslava - OPÁLEK, Andrej - BUČKOVÁ, Mária - KOZICS, Katarína - PEER, Petra - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita**. Electrospun poly(ethylene terephthalate)/silk fibroin composite for filtration application. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art.no. 2499, [23] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/doi.org/10.3390/polym13152499 Typ: ADCA
 • PECINA, Peter - PROKOP, Pavol - VIDLIČKA, Ľubomír - MAJTÁN, Juraj - PECINA, Lukáš - HROMNÍKOVÁ, Dominika - KLÖCKLEROVÁ, Vanda. Samočistenie švábov vyvolané vpichnutím neurotoxínu parazitoidnou osou = Self-cleaning of cockroaches induced by neurotoxin injection by the parasitoid wasp. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 382-387. ISBN 978-80-223-5132-4. (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku. VEGA 2/0074/21 : Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku - šírenie, ekológia a etológia.. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • URBÁNIKOVÁ, Ľubica**. CE16 acetylesterases: in silico analysis, catalytic machinery prediction and comparison with related SGNH hydrolases. In 3 Biotech, 2021, vol. 11, no. 84. (2020: 2.406 - IF, Q3 - JCR, 0.557 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5738. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13205-020-02575-w Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus