Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAUER, Jacob - ZÁMOCKÁ, Monika - MAJTÁN, Juraj - BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena**. Glucose Oxidase, an Enzyme "Ferrari": Its Structure, Function, Production and Properties in the Light of Various Industrial and Biotechnological Applications. In Biomolecules : Open Access Journal, 2022, vol. 12, art. no. 472. (2021: 6.064 - IF, Q2 - JCR, 1.019 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom12030472 Typ: ADMA
 • BOCÁNOVÁ, Lucia - PSENKO, Michal - BARÁK, Imrich - HALGAŠOVÁ, Nora - DRAHOVSKÁ, Hana - BUKOVSKÁ, Gabriela**. A novel phage-encoded endolysin EN534-C active against clinical strain Streptococcus agalactiae GBS. In Journal of Biotechnology, 2022, vol. 359, p. 48-58. (2021: 3.595 - IF, Q2 - JCR, 0.637 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0168-1656. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2022.09.016 (APVV 16-0168) Typ: ADCA
 • DEGLOVIČ, Juraj - MAJTANOVA, Nora - MAJTÁN, Juraj**. Antibacterial and antibiofilm effect of honey in the prevention of dental caries: a recent perspective. In Foods, 2022, vol. 11, art. no. 2670. (2021: 5.561 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2304-8158. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/foods11172670 (APVV-21-0262 : Nový pohľad na biochemické a funkčné vlastnosti hlavných antibakteriálnych zložiek medu) Typ: ADCA
 • CHROMÍKOVÁ, Zuzana** - KALIANKOVÁ-CHOVANOVÁ, R. - TAMINDŽIJA, Dragana - BÁRTOVÁ, Barbora - RADNOVIĆ, Dragan - BERNIER-LATMANI, Rizlan - BARÁK, Imrich**. Implantation of Bacillus pseudomycoides Chromate Transporter Increases Chromate Tolerance in Bacillus subtilis. In Frontiers in Microbiology, 2022, vol. 13, art. no. 842623. (2021: 6.064 - IF, Q1 - JCR, 1.314 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-302X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.842623 (APVV-18-0104 : Asymetrické bunkové delenie počas tvorby bakteriálnej endospóry. VEGA č. 2/0001/21 : Ako bunka nájde miesto asymetrického delenia počas sporulácie Bacillus subtilis) Typ: ADMA
 • KITYK, Anna** - PROTSENKO, V. - DANILOV, F.I. - BOBROVA, Lina - HNATKO, Miroslav - PAVLÍK, Viliam - ŠOLTÝS, Ján - LABUDOVÁ, Martina - RUSKOVÁ, Magdaléna - PANGALLO, Domenico. Design of Ti-6Al-4V alloy surface properties by galvanostatic electrochemical treatment in a deep eutectic solvent Ethaline. In Surface & Coatings Technology, 2022, vol. 429, art. no. 127936. (2021: 4.865 - IF, Q2 - JCR, 0.922 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127936 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • OHRADANOVA-REPIC, Anna** - ŠKRABANA, Rostislav - GEBETSBERGER, Laura - TAJTI, Gabor - BARÁTH, Peter - ONDROVIČOVÁ, Gabriela - PRAŽENICOVÁ, Romana - JANTOVA, Nikola - HRASNOVA, Patricia - STOCKINGER, Hannes - LEKSA, Vladimír**. Blockade of TMPRSS2-mediated priming of SARS-CoV-2 by lactoferricin. In Frontiers in Immunology, 2022, vol. 13, art.no. 958581. (2021: 8.786 - IF, Q1 - JCR, 2.331 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-3224. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.958581 (VEGA 2/0152/21 : Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie. APVV-20-0513 : Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19) Typ: ADMA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - MUSIOL, Marta - OPÁLEK, Andrej - BUČKOVÁ, Mária - RYCHTER, Piotr - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Electrospun Nisin-Loaded Poly(epsilon-caprolactone)-Based Active Food Packaging. In Materials, 2022, vol. 15, no. 4540. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15134540 Typ: ADCA
 • PEDROSA GOMES, Marcelo** - AKIYAMA KITAMURA, Rafael Shinji - ZORMAN MARQUES, Raizza - LOCATELLI BARBATO, Marcello - ZÁMOCKÝ, Marcel. The Role of H2O2-Scavenging Enzymes (Ascorbate Peroxidase and Catalase) in the Tolerance of Lemna minor to Antibiotics: Implications for Phytoremediation. In Antioxidants, 2022, vol. 11, art. no. 151. (2021: 7.675 - IF, Q1 - JCR, 1.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11010151 (APVV-20-0257 : Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine. APVV-20-0284 : Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách) Typ: ADMA
 • ROLLER, Ladislav** - DAUBNEROVÁ, Ivana - MIZOGUCHI, Akira - SATAKE, Honoo - TANAKA, Yoshiaki - STANO, Matej - KĽUČÁR, Ľuboš - ŽITŇAN, Dušan. Expression analysis of peptidergic enteroendocrine cells in the silkworm Bombyx mori. In Cell and Tissue Research, 2022, vol. 389, no. 3, p. 385–407. (2021: 4.051 - IF, Q3 - JCR, 1.298 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0302-766X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00441-022-03666-1 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov) Typ: ADCA
 • RUSKOVÁ, Magdaléna - BUČKOVÁ, Mária - ACHS, Adam - PUŠKÁROVÁ, Andrea - WU, J.H. - KUCHTA, T. - ŠUBR, Zdeno W. - PANGALLO, Domenico**. Useful molecular tools for facing next pandemic events: Effective sample preparation and improved RT-PCR for highly sensitive detection of SARS-CoV-2 in wastewater environment. In International Journal of Hygiene and Environmental Health, 2022, vol. 245, art. no. 114017. (2021: 7.401 - IF, Q1 - JCR, 1.474 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1438-4639. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2022.114017 (VEGA 2/0003/22 : Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam) Typ: ADCA
 • ŠŤASTNÝ, Dominik - PETRISKOVÁ, Lívia - TAHOTNÁ, Dana - BAUER, Jacob - COCKCROFT, Shamshad - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - GRIAČ, Peter. Yeast phosphatidylinositol transfer proteins Pdr16p and Pdr17p bind and transfer lanosterol as second ligand. In Inositol lipids: Signaling platforms for organizing cellular architecture and physiology : November 14 – 17, 2022, NCBS, Bangalore, India. - India : National Centre for Biological Sciences, 2022, p. 56. (Inositol lipids: Signaling platforms for organizing cellular architecture and physiology) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus