Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava 45
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 02 5930 7444

Sekretariát

Tel: 0259307411
Ústav vznikol v r. 1976 vyčlenením Biologického ústavu SAV založeného v r. 1957. Vedecká činnosť ústavu je zameraná na základný výskum v oblasti molekulárnej biológie. V súčasnosti sa na vybraných modeloch prokaryontov a eukaryontov študuje organizácia, štruktúra a expresia génov kódujúcich hydrolytické enzýmy, vzťah medzi štruktúrou a funkciou enzýmov, molekulárno-genetické aspekty metabolizmu nukleových kyselín a kontrola génovej expresie vo vzťahu k diferenciácii buniek.