Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav merania SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Ing.
Beáta
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ing.
Hoang
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ing.
Lukáš
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Počet doktorandov: 3