Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav merania SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr., CSc.
Alexander
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Prof. Ing., DrSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Vlado
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Melinda
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Beáta
Vedecká pracovníčka
Dr. Ing., (PhD.)
Jiří
Samostatný vedecký pracovník
Doc. Ing., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing. Mgr., DrSc.
Roman
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Gabriela
Vedecká pracovníčka
Ing. Dr., (PhD.)
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Prof. Ing., CSc.
Alexander
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Hoang
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Doc. RNDr., CSc.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Lukáš
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Ing.
Ján
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 31