Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav merania SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Vlado
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Melinda
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Ing.
Beáta
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Dr. Ing., (PhD.)
Jiří
Samostatný vedecký pracovník
Doc. Ing., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing. Mgr., DrSc.
Roman
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Ing. Dr., (PhD.)
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Prof. Ing., CSc.
Alexander
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Hoang
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Doc. RNDr., CSc.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Lukáš
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing.
Ján
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 27