Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav merania SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Andrej
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Alexander
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
MSc.
Hamed
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Prof. Ing., DrSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Vlado
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Hana
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Melinda
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
Ing.
Beáta
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Dr. Ing., (PhD.)
Jiří
Samostatný vedecký pracovník
Doc. Ing., PhD.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
Ing. Mgr., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Doc. RNDr., CSc.
František
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Saman
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Prof. Ing., CSc.
Alexander
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Doc. Ing., CSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Hoang
Odborný pracovník VŠ
Doc. RNDr., CSc.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Ján
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek Akademickej obce: 33