Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav merania SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - ONDRIAŠ, Karol. Antihypertenzívny a vazorelaxačný efekt selenoanhydridu kyseliny ftalovej u normotenzných potkanov. In 99. Fyziologické dni : pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 58. ISBN 978-80-223-5782-1. (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-22-0154 : Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov. SK-BY-RD-19-0019 : Analýza interakcie medzi amfifilnými dendrónmi a biologickými systémami. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. 99. Fyziologické dni) Typ: AFL
  • KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Účinok chronického sociálneho stresu na génovú expresiu proteínov regulujúcich metabolizmus železa a antioxidačných enzýmov v pečeni hranične hypertenzných potkanov. In 99. Fyziologické dni : pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 99. ISBN 978-80-223-5782-1. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. COST-CA20121 : BenBedPhar - Bench to Bedside Transition for Pharmacological Regulation of NRF2 in Noncommunicable Diseases. APVV-22-0296 : Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie: vplyv komorbidnej hypertriglyceridémie a liečby dimetylfumarátom. 99. Fyziologické dni) Typ: AFL
  • KRAKOVSKÁ, Hana - KUEHN, C. - LONGO, I.P.**. Resilience of dynamical systems. In European Journal of Applied Mathematics, 2024, vol. 35, no. 1, p. 155-200. ISSN 0956-7925. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0956792523000141 (VEGA č. 2/0023/22 : Causal analysis of measured signals and time series) Typ: ADMA
  • NOEBAUER-HUHMANN, I.M.** - VANHOENACKER, F.M. - VILANOVA, J.C. - TAGLIAFICO, A.S. - WEBER, M. - LALAM, R.K. - GRIESER, T. - VASILEVSKA NIKODINOVSKA, V. - DE ROOY, J.V.J. - PAPAKONSTANTINOU, O. - MCCARTHY, C. - SCONFIENZA, L.M. - VERSTRAETE, K. - MARTEL‑VILLAGRÁN, J. - SZOMOLÁNYI, Pavol - LECOUVET, F.E. - AFONSO, D. - ALBTOUSH, O.M. - ARINGHIERI, G. - ARKUN, R. - ASTRÖM, G. - BAZZOCCHI, A. - BOTCHU, R. - BREITENSEHER, M. - CHAUDHARY, S. - DALILI, D. - DAVIES, M. - DE JONGE, M.C. - METE, B.D. - FRITZ, J. - GIELEN, J.L.M.A. - HIDE, G. - ISAAC, A. - IVANOSKI, S. - MANSOUR, R.M. - MUNTANER‑GIMBERNAT, L. - NAVAS, A. - O´DONNELL, P. - ÖRGÜÇ, Ş. - RENNIE, W. - RESANO, S. - ROBINSON, P. - SANAL, H.T. - TER HORST, S.A.J. - VAN LANGEVELDE, K. - WÖRTLER, K. - KOELZ, M. - PANOTOPOULOS, J. - WINDHAGER, R. - BLOEM, J.L. Soft tissue tumor imaging in adults: European Society of Musculoskeletal Radiology‑Guidelines 2023—overview, and primary local imaging: How and where? In European Radiology, 2024. ISSN 0938-7994. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00330-023-10425-5 Typ:
  • TRATTNIG, S.** - HANGEL, G. - ROBINSON, S. - JURAS, V. - SZOMOLÁNYI, Pavol - DAL-BIANCO, A. Ultrahigh-field MRI: Where it really makes a difference. In Radiologie : Zeitschrift für diagnostische und interventionelle Radiologie, Radioonkologie, Nuklearmedizin, 2024. ISSN 2731-7048. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00117-023-01184-x (APVV-21-0299 : Automatic data evaluation tool from the longitudinal quantitative MRI studies of articular cartilage) Typ:
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus