Informačná stránka organizácie SAV

Ústav merania SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - ŠKRÁTEK, Martin - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján. Repeated acute stress alters expressions of genes involved in iron metabolism in the liver of Wistar-Kyoto rats. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 6. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. Fyziologické dni). Typ: AFH
  • KLEMBARA, J.** - HAIN, Miroslav - RUTA, M.** - BERMAN, D.S. - PIERCE, S.E. - HENRICI, A.C. Inner ear morphology of diadectomorphs and seymouriamorphs (Tetrapoda) uncovered by high‐resolution x‐ray microcomputed tomography, and the origin of the amniote crown group. In Palaeontology, 2020, vol. 36, no. 1, p. 131-154. ISSN 0031-0239. Typ: ADCA
  • KLEMBARA, J.** - HAIN, Miroslav - ČERŇANSKÝ, A. - BERMAN, D.S. - HENRICI, A.C. Anatomy of the neural endocranium, parasphenoid and stapes of Diadectes absitus (Diadectomorpha) from the early Permian of Germany based on the high‐resolution X‐ray microcomputed tomography. In The Anatomical Record, 2020. ISSN 1932-8486. Typ: GII
  • KLEMENT, Róbert - HALADEJOVÁ, Katarína - MAJEROVÁ, Melinda - KRAXNER, Jozef - BERNARDO, E. - GALUSEK, Dušan. Aluminate glasses: Chemistry, phase composition and luminescence. In ICACC 2020. 44th International conference & exposition on advanced ceramics and composites, January 26 - 31, 2020, Daytona Beach, Florida, USA : abstract book. - USA : The American Ceramic Society, 2020, p. 181.(ICACC 2020. International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites). Typ: GII
  • KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. (–)-Epicatechin reduces the blood pressure of young borderline hypertensive rats during the post-treatment period. In Antioxidants, 2020, vol. 9, no. 2, p. 96. ISSN 2076-3921. Typ: ADMA
  • KRAFČÍK, Andrej - STEIN, George Juraj - FROLLO, Ivan**. FEM model of oscillating ferromagnetic yoke in the magnetic field of a permanent magnet with and without a short-circuited coil. In IEEE Transactions on Magnetics, 2020, vol. 56, no. 3, p. 7400311. ISSN 0018-9464. Typ: GII
  • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Superparamagnetic polyethylene glycol-coated iron oxide nanoparticles alter expressions of genes involved in iron metabolism. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 63. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. BAV-SAV-18-11 : Study the role of iron oxide nanoparticles in a model of hypertension and comorbid Alzheimer’s disease. Fyziologické dni). Typ: AFH
  • SAROV, Y.** - CAPEK, Ignác. Kinetic events of (micro)emulsion polymerization of styrene. In Polymer Bulletin, 2019. ISSN 0170-0839. Typ: GII
  • WITKOVSKÝ, Viktor** - FROLLO, Ivan. Measurement science is the science of sciences - there is no science without measurement. In Measurement Science Review, 2020, vol. 20, no. 1, p. 1-5. ISSN 1335-8871. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus