Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav merania SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BAJLA, Ivan** - TEPLAN, Michal. Yeast cell detection in color microscopic images using ROC-optimized decoloring and segmentation. In IET Image Processing, 2022, vol. 16, no. 2, p. 606-621. ISSN 1751-9659. Dostupné na: https://doi.org/10.1049/ipr2.12376 Typ: ADCA
  • DVUREČENSKIJ, Andrej - CIGÁŇ, Alexander - LOBOTKA, Peter - RADNÓCZI, G. - ŠKRÁTEK, Martin - BENYÓ, J. - KOVÁČOVÁ, Eva - MAJEROVÁ, Melinda - MAŇKA, Ján**. Colloids of HEA nanoparticles in an imidazolium-based ionic liquid prepared by magnetron sputtering: Structural and magnetic properties. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 896, art. no. 163089. ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163089 Typ:
  • MAJEROVÁ, Melinda** - ŠKRÁTEK, Martin - HRUŠKA, Branislav - DVUREČENSKIJ, Andrej - ŠVANČÁREK, Peter - PRNOVÁ, Anna - CIGÁŇ, Alexander - KRAXNER, Jozef - MAŇKA, Ján - GALUSEK, Dušan. Structure and magnetic properties of Ni- doped gehlenite glass microspheres. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2022, vol. 546, art. no. 168859. ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168859 Typ:
  • WITKOVSKÝ, Viktor - WIMMER, Gejza. PolyCal - Matlab algorithm for comparative polynomial calibration and its applications. In Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing XII : Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences – Vol. 90. - World Scientific, 2022, p. 501-512. ISBN 978-981-124-237-3. Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus