Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Ing.
Cyril
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Ing.
Dávid
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Ing.
Miroslava
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Ing.
Vladyslav
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Ing.
Yogesh
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
MSc.
Gholamreza
Interná Strojnícka fakulta TUKE
Ing.
Marcela
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Mgr.
Kateryna
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Ing.
Soundariya
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

Počet doktorandov: 9