Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Dmitry
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Beáta
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Cyril
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Helena
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Radovan
Samostatný vedecký pracovník
Ing. Mgr., DrSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
MSc., PhD.
Tamás
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Dávid
Interný doktorand
Ing., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Františka
Vedecký pracovník
Ing.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
prof. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Róbert
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslav
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Mária
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Viera
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Yuliia
Vedecký pracovník
Prof. Ing., DrSc.
Vasyl
Vedecký pracovník
Ing.
Margita
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Ing.
Marek
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Karol
Odborný pracovník VŠ
Externý doktorand
RNDr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alexandra
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
František
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Miriam
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lenka
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Maksym
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
František
Vedúci vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dávid
Vedecký pracovník
RNDr.
Ján
Odborný pracovník VŠ
doc. Ing., PhD.
Ondrej
Vedecký pracovník
Ing., PhD
Vasily
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Erika
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Annamária
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ondrej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivan
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Tibor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Radoslava
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vadym
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 61