Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Dmitry
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Beáta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Cyril
Doktorand
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Helena
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Radovan
Samostatný vedecký pracovník
Ing. Mgr., DrSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
MSc., PhD.
Tamás
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Dávid
Doktorand
Ing., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Františka
Vedecká pracovníčka
Ing.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
prof. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Róbert
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslav
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Viera
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Maria
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Monika
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Petra
Vedecká pracovníčka
doc. RNDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
doc. Ing., DrSc.
Yuliia
Vedecká pracovníčka
Prof. Ing., DrSc.
Vasyl
Vedecký pracovník
Ing.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Ing.
Marek
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Karol
Odborný pracovník VŠ
RNDr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
František
Vedecký pracovník
Ing.
Yogesh
Doktorand
RNDr., CSc.
Miriam
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Lenka
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Maksym
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
František
Vedúci vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Ľubomír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dávid
Vedecký pracovník
RNDr.
Ján
Odborný pracovník VŠ
doc. Ing., PhD.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD
Vasily
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Erika
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Annamária
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Lenka
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ondrej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Soundariya
Doktorandka
Ing., PhD.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivan
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Tibor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Radoslava
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Vadym
Vedecký pracovník

Technicko-hospodárska správa organizácií SAV v Košiciach

JUDr.
Glória
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Ľudmila
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Jozef Leonard
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 71