Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Dmitry
055/7922417
Ing., PhD.
Jana
+421/55/
 
Janette
+421/55/7922803
Ing., PhD.
Beáta
+421/55/7922 411
Ing.
Cyril
neuvedený
RNDr., PhD.
Zuzana
+421/55/7922443
RNDr., PhD.
Helena
+421/55/7922 455
Ing., CSc.
Radovan
+421/55/7922 431
Ing. Mgr., DrSc.
Ladislav
neuvedený
MSc., PhD.
Tamás
+421/55/7922412
Ing.
Dávid
neuvedený
 
Helena
+421/55/7922454
Ing., PhD.
Lucia
+421/55/7922 445
Ing., PhD.
Františka
+421/55/7922 801
Ing.
Miroslava
055/7922473
Ing.
Katarína
+421/55/7922 496
prof. RNDr., DrSc.
Ján
+421/55/7922 489
Ing., PhD.
Róbert
+421/55/7922 424
RNDr., PhD.
Miroslav
+421/55/ 7922 427, 055/ 7922491
Ing.
Mária
+421/55/7922 431
Ing., PhD.
Ladislav
+421/55/7922 443
 
Ján
+421/55/7922115
MVDr., PhD.
Mária
+421/55/7922454
Ing., PhD.
Vladimír
neuvedený
 
Marek
+421/55/7922 405
RNDr., PhD.
Viera
+421/55/7922 444
 
Alžbeta
055/7922438
Mgr.
Maria
+421/55/ 7922 404
RNDr., PhD.
Monika
+42155/7922452
Ing., PhD.
Petra
+421/55/7922426
doc. RNDr., DrSc.
Pavol
055/ 7922 402
doc. Ing., DrSc.
Yuliia
055/7922433
 
Peter
055/7922803
 
Jarmila
+421/55/7922115
Prof. Ing., DrSc.
Vasyl
055/7922433
 
Soňa
+421/55/7922115
prof. Ing., DrSc.
Jozef
+421/55/7922441
 
Janka
055/7922115
Ing.
Vladimír
+421/55/7922418, +421/55/7922499
Ing., PhD.
Ján
+421/55/7922802
Ing.
Marek
+421/55/7922414
MSc.
Ihor
neuvedený
Ing.
Vladyslav
055/7922473
RNDr., CSc.
František
+421/55/7922446
Ing., PhD.
Karol
+421/55/7922424
RNDr., DrSc.
Vladimír
+421/55/7922469
Ing., PhD.
Alexandra
+421/55/7922426
 
Miroslav
+421/55/7922414
Ing., PhD.
František
+421/55/7922463
Ing.
Yogesh
055/7922473
RNDr., CSc.
Miriam
+421/55/7922452
Mgr., PhD.
Katarína
+421/55/7922432
Ing., PhD.
Lenka
+421/55/7922488
Mgr., PhD.
Maksym
neuvedený
doc. RNDr., DrSc.
František
+421/55/7922407
Ing., DrSc.
Ľubomír
+421/55/7922451, +421/55/7922460
Ing., PhD.
Dávid
+421/55/7922430
RNDr.
Ján
+421/55/7922403
 
Alena
055/7922803
doc. Ing., PhD.
Ondrej
+421/55/7922495
Ing., PhD
Vasily
055/7922415
MSc.
Gholamreza
055/7922473
Ing., PhD.
Zuzana
+421/55/7922464
 
Rastislav
neuvedený
Ing.
Marcela
055/7922473
Ing., PhD.
Erika
+421/55/7922434
Ing., PhD.
Annamária
055/7922412
Mgr.
Kateryna
neuvedený
RNDr., PhD.
Katarína
055/7922 432
 
Jozef
+421/55/7922410, +421/55/7922499
Mgr.
Katarína
+421/55/7922409
Mgr., PhD.
Lenka
055/7922 432
Ing.
Anton
neuvedený
RNDr., PhD.
Ondrej
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivan
+421/55/7922442
Ing., PhD.
Mária
+421/55/7922448
Ing., PhD.
Viktor
+421/55/7922448
 
Terézia
+421/55/7922402
Ing.
Soundariya
055/7922473
 
Peter
+421/55/7922115
doc. Ing., DrSc.
Karel
+421/55/7922457
Ing., PhD.
Richard
+421/55/7922400
 
Tomáš
+421/55/7922405
Mgr., PhD.
Ivan
+421/55/7922434
RNDr., PhD.
Tibor
+421/55/7922455
RNDr., PhD.
Magdaléna
+421/55/7922455
 
Anna
+421/55/7922115
Ing., PhD.
Juraj
+421/55/7922473
 
Martin
055/7922499
Ing., PhD.
Radoslava
+421/55/7922451
 
Jana
+421/55/7922402
Ing., PhD.
Dagmara
neuvedený
Ing., PhD.
Marek
+421/55/7922430
doc. Mgr., PhD.
Vadym
neuvedený

Technicko-hospodárska správa organizácií SAV v Košiciach

 
Gabriel
+421/55/7922111
 
Eva
055/7922105
 
Katarína
055/7922108
 
Peter
neuvedený
 
Monika
055/7922116
JUDr.
Glória
055/ 7922101
Ing.
Andrea
055/7922109
 
Magdaléna
055/ 7922106
 
Róbert
055/7922104
 
Miriam
055/7922121
 
Tetiana
neuvedený
Ing.
Jozef
055/7922101
Ing.
Ľudmila
055/7922102
Ing.
Tatiana
055/7922108
 
Mária
055/7922112
 
Mária
055/7922121
 
Ľuboslav
neuvedený
 
Jana
055/7922121
Mgr.
Jana
055/7922114
 
Janka
055/7922121
 
Dušan
055/7922160
Mgr.
Jozef Leonard
055/7922109
Ing.
Katarína
055/7922114
 
Eva
055/ 7922110
 
Ľuba
055/7922109
 
Igor
neuvedený
 
Henrieta
055/7922112
 
Martin
055/7922104

Aktualizuje: