Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav materiálového výskumu SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Ing., PhD. +421/55/
 
Bačová
Janette
+421/55/7922803
Ing., PhD.
Ballóková
Beáta
+421/55/7922 411
Ing.
Bera
Cyril
neuvedený
RNDr., PhD.
Birčáková
Zuzana
+421/55/7922443
RNDr., PhD.
Bruncková
Helena
+421/55/7922 455
Ing., CSc.
Bureš
Radovan
+421/55/7922 431
Ing. Mgr., DrSc.
Ceniga
Ladislav
neuvedený
MSc., PhD.
Csanádi
Tamás
+421/55/7922412
Ing.
Csík
Dávid
neuvedený
  +421/55/7922454
Ing., PhD.
Čiripová
Lucia
+421/55/7922 445
Ing., PhD.
Dorčáková
Františka
+421/55/7922 801
Ing.
Ďurišinová
Katarína
+421/55/7922 496
prof. RNDr., DrSc.
Dusza
Ján
+421/55/7922 489
Ing., PhD.
Džunda
Róbert
+421/55/7922 424
RNDr., PhD.
Džupon
Miroslav
+421/55/ 7922 453
Ing.
Fáberová
Mária
+421/55/7922 431
Ing., PhD.
Falat
Ladislav
+421/55/7922 447
Mgr.
Fejerčák
Miloš
+421/55/7922463
 
Filičko
Ján
+421/55/7922115
Mgr.
Gamcová
Jana
+421/55/7922462
MVDr., PhD.
Giretová
Mária
+421/55/7922454
Ing., PhD.
Girman
Vladimír
neuvedený
 
Gonc
Marek
+421/55/7922 405
Mgr.
Hečková
Mária
+421/55/7922473
RNDr., PhD.
Homolová
Viera
+421/55/7922 444
Mgr.
Hricová
Maria
+421/55/ 7922 404
RNDr., PhD. +42155/7922452
Ing., PhD. +421/55/7922488
doc. RNDr., DrSc.
Hvizdoš
Pavol
+421/55/7922402
 
Icsová
Jarmila
+421/55/7922115
 
Igriniová
Soňa
+421/55/7922115
Ing.
Ivor
Michal
+421/55/7922412
Ing., CSc. +421/55/7922414
prof. Ing., DrSc.
Janovec
Jozef
+421/55/7922441
 
Juhásová
Ľudmila
+421/55/7922115
Ing.
Kabátová
Margita
+421/55/7922461
Ing.
Katana
Vladimír
+421/55/7922418, +421/55/7922499
Ing., PhD.
Kepič
Ján
+421/55/7922802
MSc.
Kirkovská
Ivana
+421/55/7922445
Ing.
Kočík
Marek
+421/55/7922414
 
Koribanič
Juraj
+421/55/7922115
MSc. neuvedený
RNDr., CSc.
Kováč
František
+421/55/7922446
Ing.
Kovaľ
Karol
+421/55/7922424
RNDr., PhD.
Kovaľ
Vladimír
+421/55/7922469
Ing., PhD.
Kovalčíková
Alexandra
+421/55/7922426
 
Krčmárik
Miroslav
+421/55/7922438
Ing.
Kromka
František
+421/55/7922463
RNDr., CSc.
Kupková
Miriam
+421/55/7922452
Ing., PhD.
Kvetková
Lenka
+421/55/7922426
Mgr., PhD.
Lisnichuk
Maksym
neuvedený
doc. RNDr., DrSc.
Lofaj
František
+421/55/7922407
Ing., PhD.
Medvecký
Ľubomír
+421/55/7922451, +421/55/7922460
Ing., PhD.
Medveď
Dávid
+421/55/7922430
RNDr.
Mihalik
Ján
+421/55/7922403
doc. Ing., PhD.
Milkovič
Ondrej
+421/55/7922495
Dr.
Milyutin
Vasily
neuvedený
 
Mochnacký
Dušan
+421/55/7922499
Ing., PhD.
Molčanová
Zuzana
+421/55/7922467
 
Motýľ
Rastislav
neuvedený
Ing., PhD.
Múdra
Erika
+421/55/7922434
 
Novák
Jozef
+421/55/7922410, +421/55/7922499
Mgr.
Ondrejová
Katarína
+421/55/7922409
Ing., PhD.
Petruš
Ondrej
neuvedený
Mgr., PhD. +421/55/7922442
Ing., PhD.
Podobová
Mária
+421/55/7922448
Ing., PhD.
Puchý
Viktor
+421/55/7922448
 
Rácová
Terézia
+421/55/7922404
  +421/55/7922438
 
Sabol
Peter
+421/55/7922115
Ing., DrSc.
Saksl
Karel
+421/55/7922457
Ing.
Saksl
Karel
+421/55/7922803
Ing.
Salamonová
Mária
neuvedený
Ing., PhD.
Sedlák
Richard
+421/55/7922400
 
Sedlák
Tomáš
+421/55/7922405
Mgr., PhD.
Shepa
Ivan
+421/55/7922434
 
Siládi
Štefan
+421/55/7922499
Ing.
Sinaiová
Iveta
+421/55/7922433
RNDr., PhD.
Sopčák
Tibor
+421/55/7922455
RNDr., PhD.
Strečková
Magdaléna
+421/55/7922455
Ing.
Sülleiová
Katarina
+421/55/7922433
  +421/55/7922115
Ing., PhD.
Szabó
Juraj
+421/55/7922473
RNDr., PhD.
Ševc
Peter
+421/55/7922417
Ing., PhD.
Štulajterová
Radoslava
+421/55/7922451
Mgr., PhD.
Šuľová
Katarína
+421/55/7922463
  +421/55/7922402
Ing.
Varcholová
Dagmara
neuvedený
Ing., PhD.
Vojtko
Marek
+421/55/7922430
Technicko-hospodárska správa ústavov SAV
 
Barger
Gabriel
+421/55/7922111
  055/7922105
Ing.
Ciffrová
Anna
055/7922103
  055/7922108
 
Gadusová
Monika
055/7922116
JUDr.
Gajdošová
Glória
055/ 7922101
 
Hovorková
Marta
055/ 7922103
Ing.
Hrabkovská
Andrea
055/7922109
 
Juhásová
Magdaléna
055/ 7922106
 
Klima
Štefan
055/7922110
Mgr.
Kocanová
Jana
055/7922114
 
Koppel
Róbert
055/7922104
 
Korintus
Viktor
055/ 7922110
 
Kožurková
Miriam
055/7922121
Ing.
Kukuruďa
Jozef
055/7922101
 
Kuruc
Ján
055/7922110
Ing.
Ľachová
Ľudmila
055/7922119
 
Nagyová
Mária
055/7922112
Ing.
Olexová
Zuzana
055/7922103
 
Petrová
Jana
055/7922121
 
Sobek
Dušan
055/7922160
  055/ 7922110
 
Tóthová
Regina
055/7922105
 
Urbanová
Ľuba
055/7922109
 
Vojtaníková
Henrieta
055/7922112
 
Zmoray
Martin
055/7922101
 
Zuzkáč
Pavol
055/ 7922110

Aktualizuje: