Information Page of SAS Organisation

Institute of Materials Research

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ABBAS, Aqeel** - HUANG, Song-Jeng - BALLÓKOVÁ, Beáta - SÜLLEIOVÁ, Katarína. Tribological effects of carbon nanotubes on magnesium alloy AZ31 and analyzing aging effects on CNTs/AZ31 composites fabricated by stir casting process. In Tribology International, 2020, vol. 142, p. 105982. ISSN 0301-679X. Type: ADCA
 • BESTERCI, Michal - SÜLLEIOVÁ, Katarína. Theoretical-experimental possibilities of microstructure quantification of dispersion strengthened materials. In Acta Metallurgica Slovaca, 2019, vol. 25, no. 1, p. 65-72. (2018: 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-1156. Type: ADNB
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Magnetic properties of selected Fe-based soft magnetic composites interpreted in terms of Jiles-Atherton model parameters. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, vol. 502, p. 166514. (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • BRUNCKOVÁ, Helena** - KOLEV, Hristo - ROCHA, Lucas - NASSAR, Eduardo Jose - MOSCARDINI, Susane Bonamin - MEDVECKÝ, Ľubomír. XPS characterization and luminescent properties of GdNbO4 and GdTaO4 thin films. In Applied Surface Science, 2020, vol. 504, p. 144358. ISSN 0169-4332. Type: ADCA
 • ĎURIŠINOVÁ, Katarína - ĎURIŠIN, Juraj - MILKOVIČ, Ondrej. Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti disperzne spevneného nanokompozitu Cu-Al2O3 = Microstructure and mechanical properties of dispersion-strengthened Cu-Al2O3. In Hutnické listy : Odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství České republiky a Slovenské republiky, 2019, roč. 72, č. 4, s. 10-14. ISSN 0018-8069. Type: ADEB
 • HEČKOVÁ, Mária - STREČKOVÁ, Magdaléna - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - HOVANCOVÁ, Jana - GUBOOVÁ, Alexandra - SOPČÁK, Tibor - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - PLEŠINGEROVÁ, B. - MEDVEĎ, Dávid - SZABÓ, Juraj - DUSZA, Ján. Porous carbon fibers for effective hydrogen evolution. In Applied Surface Science, 2020, vol. 506, p. 144955. ISSN 0169-4332. Type: ADCA
 • HOMOLOVÁ, Viera - KEPIČ, Ján - ZEMANOVÁ, Adéla - ZOBAČ, Ondřej. Thermodynamic calculations and experimental investigation of phase equilibria in the quaternary B-Fe-Mn-V system. In CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 2019, vol. 67, p. 82. (2018: 2.652 - IF, Q1 - JCR, 1.014 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0364-5916. Type: AEGA
 • KEPIČ, Ján - HOMOLOVÁ, Viera - FALAT, Ladislav - DŽUNDA, Róbert. The occurence of niobium borides in dissimilar weld joints of T92 steels. In CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 2019, vol. 67, p. 92. (2018: 2.652 - IF, Q1 - JCR, 1.014 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0364-5916. Type: AEGA
 • KOLLÁR, P.** - SLOVENSKÝ, Peter - OLEKŠÁKOVÁ, D. - JAKUBČIN, M. - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Preparation and magnetic properties of NiFeMo powdered compacts of powder elements with smoothed surfaces. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, vol. 494, p. 165770. (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • KOLLÁR, P. - JAKUBČIN, M. - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - OLEKŠÁKOVÁ, D. - SLOVENSKÝ, Peter - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Demagnetizing field in NiFeMo powder compacted material. In 24th Conference of slovak physicists : procceddings, 2.-5.-9.2019, Univerzity Žilina. Editors: A. Džubinská, M. Reiffers. - Košice : EQUILIBRIA, s. r. o, 2019, p. 13-15. ISBN 978-80-89855-10-0.(Konferencia slovenských fyzikov). Type: AFD
 • LOFAJ, František - KABÁTOVÁ, Margita - DOBROVODSKÝ, Jozef - CEMPURA, Gregorz. Hydrogenation and hybridization in hard W-C:H coatings prepared by hybrid PVD-PECVD method with methane and acetylene. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2020, vol. 88, p. 105211. ISSN 0263-4368. Type: ADCA
 • LOFAJ, František - KABÁTOVÁ, Margita - KVETKOVÁ, Lenka - DOBROVODSKÝ, Jozef. The effects of deposition conditions on hydrogenation, hardness and elastic modulus of W-C:H coatings. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 2721-2730. ISSN 0955-2219. Type: ADCA
 • LOFAJ, František - KABÁTOVÁ, Margita - KVETKOVÁ, Lenka - DOBROVODSKÝ, Jozef - GIRMAN, Vladimír. A review of mechanical and tribological properties of hydrogenated W-C:H coatings prepared by different sputtering techniques. In 2020 Hydrogenius and I2CNER tribology symposium : Program and abstract. Kyushu, Japan, 30.1.2020. - Kyushu : Kyushu University, 2020, p. 13-44.(2020 Hydrogenius and I2CNER tribology symposium). Type: AFG
 • MA, Decheng - KOVAĽ, Vladimír - JIA, Chenglong. Dynamic phase fluctuations in potential-driven Bose-Einstein condensate. In New Journal of Physics, 2020, vol. 22, p. 013046. ISSN 1367-2630. Type: ADCA
 • ORIŇÁKOVÁ, Renáta - GOREJOVÁ, Radka - ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana - ORIŇÁK, Andrej - SHEPA, Ivan - HOVANCOVÁ, Jana - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - KIRÁLY, Nikolas - KAŇUCHOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej - STREČKOVÁ, Magdaléna - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KALAVSKÝ, František - ORINÁK, Andrej. Influence of albumin interaction on corrosion resistance of sintered iron biomaterials with polyethyleneimine coating. In Applied Surface Science, 2020, vol. 509, p. 145379. ISSN 0169-4332. Type: ADCA
 • SISÁKOVÁ, K. - ORIŇÁK, Andrej - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - STREČKOVÁ, Magdaléna - PATERA, J. - WELLE, A. - KOSTECKÁ, Z. - GIRMAN, Vladimír. Methane decomposition over modified carbon fibers as effective catalysts for hydrogen production. In Catalysis Letters, 2020, vol. 150, p. 781-793. ISSN 1011-372X. Type: ADCA
 • STREČKOVÁ, Magdaléna - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - HOVANCOVÁ, Jana - HEČKOVÁ, Mária - GUBOOVÁ, Alexandra - GIRMAN, Vladimír - MÚDRA, Erika - DANKOVÁ, Zuzana - BEKÉNYIOVÁ, Alexandra - DUSZA, Ján. Novel electrocatalysts for hydrogen evolution based on carbon fibers modified by cobalt phosphides. In Applied Surface Science, 2020, vol. 507, p. 144927. ISSN 0169-4332. Type: ADCA
 • STREČKOVÁ, Magdaléna** - BAŤKO, Ivan - BAŤKOVÁ, Marianna - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - FÜZER, J. - KOLLÁR, P. - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - BUREŠ, Radovan - MEDVECKÝ, Ľubomír. Design of permalloy-ferrite-polymer soft magnetic composites doped by ferrite nanoparticles and visualization of magnetic domains. In Bulletin of Materials Science, 2020, vol. 43, no. 1, art. no. 37. ISSN 0250-4707. Type: ADCA
 • ŤAVODOVÁ, Miroslava - FALAT, Ladislav. Laboratórna analýza tvrdonávarového materiálu navrhnutého pre aplikáciu na lesnícke nástroje. In Zváranie : odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie, 2019, roč. 68, č. 4, s. 16-20. ISSN 0044-5525. Type: ADFB
 • ŤAVODOVÁ, Miroslava - FALAT, Ladislav - ŠKULTÉTYOVÁ, Veronika. Laboratory analysis of hardfacing material applied by plasma and TIG welding. In MM Science Journal, 2020, p. 3826-3831. ISSN 1803-1269. Type: ADMB
 • TKÁČOVÁ, Jana - ZDRAVECKÁ, Eva - EVIN, Emil - TOMÁŠ, M. - JAKUBÉCZYOVÁ, Dagmar. Evaluation of selected properties of coatings in respect of risk elimination of surface damage of stamped parts. In Koroze a ochrana materiálu, 2019, vol. 63, no. 4, p. 159-166. (2018: 0.164 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1804-1213. Type: ADEB
 • ÜNSAL, Hakan - SHEPA, Ivan - HANZEL, Ondrej - MÚDRA, Erika - DUSZA, Ján - TATARKO, Peter. The effect of field assisted sintering parameters on processing of in-situ formed B4C-TiB2 ceramics. In 13th Conference for young scientists in ceramics, October 16-19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. - Novi Sad, Serbia : Faculty of Technology, University of Novi Sad, 2019, p. 102. ISBN 978-86-6253-104-9.(Conference for young scientists in ceramics. CYSC-2019). Type: AFG
 • VENCL, Aleksandar - BOBIČ, Ilija - STANKOVIČ, Miloš - HVIZDOŠ, Pavol - BOBIČ, Biljana - STOJANOVIČ, Blaža - FRANEK, F. Influence of secondary phases in A356 MMCs on their mechanical properties at macro- and nanoscale. In Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences, 2020, vol. 42, p. 115. ISSN 1678-5878. Type: ADMA
 • WU, Jiyue - SUN, Wenfeng - MENG, Nan - ZHANG, Hangfeng - KOVAĽ, Vladimír - ZHANG, Yan - DONNAN, Robert - YANG, Bin - ZHANG, Dou - YAN, Haixue. Terahertz probing irreversible phase transitions related to polar clusters in Bi0.5Na0.5TiO3-based ferroelectric. In Advanced Electronic Materials, 2020, p. 1901373. ISSN 2199-160X. Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus