Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AHMED, Shafique - ZHANG, M.** - KOVAĽ, Vladimír - ZOU, Lifong - SHEN, Zhijian - CHEN, Riqing - YANG, Bin - YAN, Haixue. Terahertz probing of low-temperature degradation in zirconia bioceramics. In Journal of the American Ceramic Society, 2022, vol. 105, p. 1106-1115. (2021: 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0002-7820. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jace.18139 (VEGA 2/0038/20 : Inovatívne postupy vo výskume a vývoji nových feroických materiálov s využitím komplexnej impedančnej spektroskopie) Typ: ADCA
 • ANDREJOVSKÁ, Jana - PETRUŠ, Ondrej - MEDVEĎ, Dávid - VOJTKO, Marek - RIZNIČ, Marcel - KIZEK, Peter - DUSZA, Ján. Microstructure and nanoscale properties of human enamel and dentin. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 36. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • BALLÓKOVÁ, Beáta - MOLČANOVÁ, Zuzana - BRESTOVIČ, Tomáš - JASMINSKÁ, Natália - MICHALIK, Štefan - SAKSL, Karel. Development and research of copper filter for full face masks prepared by powder metallurgy technology. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 61. ISBN 978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • BERA, Cyril - STREČKOVÁ, Magdaléna. Carbon fibers doped by binary phosphides as an electrocatalytic layer for PEM electrolysers. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 35. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana** - ONDERKO, František - DOBÁK, Samuel - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - WEIDENFELLER, Bernd - BEDNARČÍK, Jozef - JAKUBČIN, M. - SZABÓ, Juraj - DILÝOVÁ, Michaela. Eco-friendly soft magnetic composites of iron coated by sintered ferrite via mechanofusion. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2022, vol. 543, art. no. 168627. (2021: 0.606 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168627 (VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) Typ: ADCA
 • BRAHIMI, S.** - RESSLER, A. - BOUMCHEDDA, K. - HAMIDOUCHE, M. - KENZOUR, A. - DJAFAR, R. - ANTUNOVIČ, M. - BAUER, L. - HVIZDOŠ, Pavol - IVANKOVIČ, H. Preparation and characterization of biocomposites based on chitosan and biomimetic hydroxyapatite derived from natural phosphate rocks. In Materials Chemistry and Physics, 2022, vol. 276, p. 125421-1 - 125421-13. (2021: 0.749 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0254-0584. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.125421 Typ: ADCA
 • BREZINOVÁ, Janette - DŽUPON, Miroslav - VIŇÁŠ, J. - BREZINA, Jakub - HAŠUĽ, Ján. Analysis of tribodegradation factors limiting the life of the molds. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 44. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-20-0303 : Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • BRUNCKOVÁ, Helena - KAŇUCHOVÁ, Mária - KOLEV, Hristo - MÚDRA, Erika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - MEDVECKÝ, Ľubomír. X-ray photoelectron spectroscopy study of europium niobate thin film prepared by chemical solution deposition. In Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and Technology of Particle Materials, 2020, vol. 20, no. 2, p. 94-103. (2019: 0.164 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-8978. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/pmp-2020-0009 (VEGA 2/0037/20 : Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre huminiscenčné senzory. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ: ADNB
 • BRUNCKOVÁ, Helena** - ROCHA, Lucas Alonso - NASSAR, Eduardo Jose - MOSCARDINI, Susane Bonamin - KOLEV, Hristo. Luminescence properties of neodymium, samarium, and europium niobate and tantalate thin films. In Luminescence : The journal of biological and chemical luminescence, 2022, vol. 37, p. 642-655. (2021: 0.391 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1522-7235. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/bio.4205 (VEGA 2/0037/20 : Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre huminiscenčné senzory. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ:
 • CENIGA, Ladislav**. Analytical models of interstitial-atom-induced stresses in isotropic metallic materials. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 88 p. ISBN 978-1-68507-429-6 Typ: AAA
 • CSANÁDI, Tamás. Micro/nanomechanics of ZrB2 grains: The influence of anisotropy, temperature and dislocations. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 5. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • DUSZA, Ján. Micro/nanomechanical testing of high entropy ceramics. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 10. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • DUSZA, Ján. Metallography and fractography of high entropy ceramics. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 16. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • DUSZOVÁ, Annamária** - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - TIMKOVÁ, Lenka - CSANÁDI, Tamás - VOJTKO, Marek - HVIZDOŠ, Pavol. Micro/nano indentation testing of dual-phase high-entropy ultrahigh temperature ceramics. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 20. ISBN 978-80-89782-14-7. (Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • EFREMENKO, B.V. - ZURNADZHY, V.I. - CHABAK, Yu.G. - LEKATOU, Angeliki G. - HORŇAK, Peter - VOJTKO, Marek - EFREMENKO, Vasily G. Microstructure-properties characterization of selective laser melted biomedical Co-28Cr-6Mo alloy. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 32. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • GALDUN, L.** - VIDYASAGAR, Reddithota - HENNEL, M. - VARGA, M. - RYBA, T. - NULANDAYA, L. - MILKOVIČ, Ondrej - REIFFERS, Marián - KRAVČÁK, Jozef - VARGOVÁ, Z. - VARGA, R. Fe-Mn-Ga shape memory glass-coated microwire with sensing possibilities. In Journal of Physics D: Applied Physics, 2022, vol. 55, no. 4, p. 045303-1 - 045303-7. (2021: 0.717 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-3727. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac2f6b Typ: ADCA
 • GALDUN, L.** - VIDYASAGAR, Reddithota - HENNEL, M. - VARGA, M. - RYBA, T. - NULANDAYA, L. - MILKOVIČ, Ondrej - REIFFERS, Marián - KRAVČÁK, Jozef - VARGOVÁ, Z. - VARGA, R. Fe-Mn-Ga shape memory glass-coated microwire with sensing possibilities. In Journal of Physics D: Applied Physics, 2022, vol. 55, no. 4, art. no. 045303. (2021: 0.717 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-3727. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac2f6b Typ: ADCA
 • GAMCOVÁ, Jana - MILKOVIČ, Ondrej - HVIZDOŠ, Pavol - SEDLÁK, Richard - CSANÁDI, Tamás. Correlation of magnetic structural and mechanical propertiesof selected classes of microwires. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 48. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • GOREJOVÁ, Radka - ORIŇAKOVÁ, Renáta** - MACKO, Ján - ORIŇAK, Andrej - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - DŽUPON, Miroslav - SOPČÁK, Tibor - ŠEVC, Juraj - MASKAĽOVÁ, Iveta - DŽUNDA, Róbert. Electrochemical behavior, biocompatibility and mechanical performance of biodegradable iron with PEI coating. In Journal of Biomedical Materials Research : Part A, 2022, vol. 110, p. 659-671. (2021: 0.784 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1549-3296. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jbm.a.37318 (APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv) Typ:
 • GUBÓOVÁ, Alexandra** - ORIŇAKOVÁ, Renáta - STREČKOVÁ, Magdaléna - BERA, Cyril - PETRUŠ, Ondrej - PARAČKOVÁ, M. Effect of thickness of NiCoP doped carbon fiber layers on their catalytic activity towards hydrogen evolution reaction. In ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana. Spring electrochemical meeting : Book of abstracts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice March 17.-18.2022 ; rec. Oriňáková, R., Straková Fedorková, A.,. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2022, p. no. ISBN 978-80-574-0089-9. (VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ:
 • HEČKOVÁ, Mária - STREČKOVÁ, Magdaléna** - ORIŇAKOVÁ, Renáta - GUBOVÁ, M. - BALÁŽ, Matej - GIRMAN, Vladimír - MÚDRA, Erika - BERA, Cyril - BAŤKOVÁ, Marianna. Effect of heat treatment on the morphology of carbon fibers doped with Co2p nanoparticles. In Chemical Papers, 2022, vol. 76, no. 2, p. 855 -867. (2021: 0.365 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-021-01897-0 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • HIČÁK, Michal - MEDVECKÝ, Ľubomír - HNATKO, Miroslav - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - GIRETOVÁ, Mária - TATARKOVÁ, Monika - LENČÉŠ, Zoltán** - ŠAJGALÍK, Pavol. Porous silicon nitride-based drug delivery carrier. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2022, vol. 19, no. 2, p. 882-892. (2021: 0.388 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1546-542X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijac.13908 Typ: ADCA
 • HVIŠČOVÁ, Petra** - LOFAJ, František - KVETKOVÁ, Lenka - KABÁTOVÁ, Margita - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra. Thermal stability of multicomponent nitride coatings prepared by DC magnetron sputtering. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 41. ISBN 978-80-89782-14-7. (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • CHABAK, Yu.G. - EFREMENKO, Vasily G.** - ZURNADZHY, V.I. - PUCHÝ, Viktor - PETRYSHYNETS, Ivan - EFREMENKO, B.V. - FEDUN, Viktor - SHIMIZU, K. - BOGOMOL, Iurii - KULYK, Volodymyr - JAKUBÉCZYOVÁ, Dagmar. Structural and tribological studies of "(TiC + WC)/hardened steel" PMMC coating deposited by air pulsed plasma. In Metals-Basel, 2022, vol. 12, p. 218-1 - 218-24. (2021: 0.569 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2075-4701. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/met12020218 (APVV-18-0438 : Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia. VEGA 2/0070/20 : Dizajn topografie povrchov nástrojov z WC-Co s povlakovanými PVD povlakmi) Typ:
 • CHABAK, Yu.G. - EFREMENKO, Vasily G. - FEDUN, Viktor - PETRYSHYNETS, Ivan - PASTUKHOVA, T.V. - EFREMENKO, B.V. - KROMKA, František - TSVETKOVA, E.V. Surface modification of grey cast iron by pulsed-plasma deposition and subsequent laser beam melting. In Journal of Nano- and Electronic Physics, 2022, vol. 13, no. 2, p. 02030-1 - 02030-7. (2021: 0.178 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2077-6772. Dostupné na: https://doi.org/10.21272/JNEP.13(2).02030 Typ:
 • IVOR, Michal** - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - MEDVEĎ, Dávid - DUSZA, Ján. Indentation thermal shock resistance of UHTC ceramics based on borides. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 29. ISBN 978-80-89782-14-7. (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • IVOR, Michal - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DUSZA, Ján. Thermal shock resistance of ultra high temperature ZrB2 ceramic composites. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 55. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • KORIBANICH, Ihor** - MÚDRA, Erika - SHEPA, Ivan - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DUSZA, Ján. Study of selected properties of the layered alumina/graphene composites. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 34. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SHEPA, Ivan - GIRMAN, Vladimír - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - PAVLINAK, D. - BALÁŽ, Matej - DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 56. ISBN 978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - TATARKO, Peter - SEDLÁK, Richard - CHLUP, Zdeněk - MÚDRA, Erika - DUSZA, Ján. The influence of graphene platelets on mechanical properties of titanium diboride ceramic composites. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 77. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) Typ: GII
 • KUČERA, Ján - LOFAJ, František** - ŠIMŮNEK, A. - NÉMETH, Dušan. Finite element analysis of blade implants and their modifications as a nonstandard solution in toothless atrophied alveolar crest of mandible. In International Journal of Dentistry and Oral Health, 2022, vol. 8, no. 3, p. 1-14. ISSN 2378-7090. Typ:
 • KUPKOVÁ, Miriam** - KUPKA, Martin - TUROŇOVÁ, Andrea - ORIŇAKOVÁ, Renáta. Microstructural, mechanical and corrosion characteristics of degradable PM biomaterials made from copper-coated iron powders. In Materials, 2022, vol. 15, p. 1913-1 - 1913-13. (2021: 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15051913 (APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv) Typ:
 • KUSSA, R.A. - ZURNADZHY, V.I. - DABALA, Manuele - FRANCESCHI, Mattia - EFREMENKO, Vasily G.** - PETRYSHYNETS, Ivan - KROMKA, František - BRYKOV, Michail N. Comparative study on the effect of (Cr, Mo, V)-alloying on transformation and mechanical behavior of 0.2 wt.% C TRIP-assisted steel. In Kovové materiály, 2022, vol. 60, p. 31-43. (2021: 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/km.2022.1.31 Typ:
 • KVETKOVÁ, Lenka** - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - LOFAJ, František. Thermal stability of novel (Hf,Ti,Zr,Me)N nitride coatings, (Me=Ta,Nb) prepared by high target utilization sputtering. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 33. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • LI, Pengtao** - YANG, Y.Q. - KOVAĽ, Vladimír - LUO, Xian - CHEN, Jianxin - ZHANG, Wei - LIN, E. Emily - WANG, Bowen - YAN, Haixue**. Temperature-dependent deformation in silver-particle-covered copper nanowires by molecular dynamics simulation. In Journal of Materiomics, 2022, vol. 8, p. 68-78. (2021: 1.420 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2352-8478. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmat.2021.05.005 (VEGA 2/0038/20 : Inovatívne postupy vo výskume a vývoji nových feroických materiálov s využitím komplexnej impedančnej spektroskopie) Typ: ADCA
 • LOFAJ, František** - TANAKA, Hiroyoshi - BUREŠ, Radovan - KABÁTOVÁ, Margita - SAWAE, Yoshinori. Tribochemistry of transfer layer evolution during friction in HiPIMS W-C and W-C:H coatings in humid oxidizing and dry inert atmospheres. In Coatings, 2022, vol. 12, p. 493-1 - 493-30. (2021: 0.482 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings12040493 (V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ:
 • LOFAJ, František** - BUREŠ, Radovan - KABÁTOVÁ, Margita - TANAKA, Hiroyoshi - SAWAE, Yoshinori. Modelling of tribo-chemical reactions in HiPIMS W-C:H coatings during friction in different environments. In Surface & Coatings Technology, 2022, vol. 434, p. 128238-1 - 128238-10. (2021: 0.922 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.128238 (V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy). APVV-17-0320 : Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie. VEGA 2/0017/19 : Viackomponentné keramické povlaky s vysokou entropiou pripravené iónovým naprašovaním) Typ:
 • LOFAJ, František** - KVETKOVÁ, Lenka - HVIŠČOVÁ, Petra - KABÁTOVÁ, Margita - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - VOJTKO, Marek - GIRMAN, Vladimír. Micromechanical properties of reactive HiTUS TiNbVTaZrHf-N coatings. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 17. ISBN 978-80-89782-14-7. (V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0320 : Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy). Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • LOFAJ, František - KABÁTOVÁ, Margita - KVETKOVÁ, Lenka - HVIŠČOVÁ, Petra - BUREŠ, Radovan - TANAKA, Hiroyoshi - SAWAE, Yoshinori - FUKUDA, Kanao. Transfer layer evolution in hybrid PVD/PECVD HiPIMS W-C(:H) coatings during friction in different environments. In 2022 Hydrogenius and I2CNER tribology symposium : Program and abstracts. Kyushu, 28.1.2022. - Kyushu : Kyushu University, 2022, p. 21. (2022 Hydrogenius and I2CNER Tribology Symposium) Typ:
 • MEDVEĎ, Dávid** - IVOR, Michal - CHMIELEWSKI, Tomasz - GOLAŇSKI, Dariusz - PIETRZAK, Katarzyna - KOTTFER, Daniel - DUSZA, Ján. Microstructure Characteristics, Tribology and Nano-Hardness of Plasma Sprayed NiCrRe Coating. In Defect and Diffusion Forum, 2020, vol. 405, p. 430-434. (2019: 0.216 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1662-9507. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.405.430 Typ: ADMB
 • MILYUTIN, Vasily** - GERVASYEVA, Irina - SHISHKIN, D.A. - BEAUGNON, Eric. Structure and texture in rolled Fe82Ga18 and (Fe82Ga18)99B1 alloys after annealing under high magnetic field. In Physica B: Physics of Condensed Matter, 2022, vol. 639, p. 413994-1 - 413994-8. (2021: 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.413994 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Typ:
 • MILYUTIN, Vasily - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana. Structure and properties of FeGaX (X=Tb, Y) alloys. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 30. ISBN 978-80-553-4064-7. (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • MIŽENKOVÁ, Wanda - MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - SAKSL, Karel - ZRODOWSKI, Lukasz. Development of biodegradable zinc-based alloys for biomedical applications. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 23. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • MIŽENKOVÁ, Wanda** - MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - SAKSL, Karel. Development and characterization of zinc alloys for orthopedic implants. In Novus Scientia 2022 : 19. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Košice, 20.1.2022. - Košice : Strojnícka fakulta TU, 2022, p. 145-151. ISBN 978-80-553-4085-2. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Novus Scientia 2022 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl) Typ:
 • MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - MIŽENKOVÁ, Wanda - DŽUPON, Miroslav - ZALKA, Dóra - SAKSL, Karel. The yttrium substitution impact on the mechanical properties of biodegradable Mg_66Zn_30Ca_4 alloy. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 65. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022. 47 p. ISBN 978-80-89782-14-7 (Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ: FAI
 • NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar** - TALIMIAN, Ali - SEDLÁČEK, Jaroslav - LISNICHUK, Maksym - HVIZDOŠ, Pavol - GALUSEK, Dušan. Translucent yttrium oxide ceramics from low-density green bodies shaped by uniaxial pressing. In Journal of the European Ceramic Society, 2022, vol. 42, no. 11, p. 4623-4630. (2021: 1.107 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.04.036 Typ: ADCA
 • ONDERKO, František** - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - DOBÁK, Samuel - KOLLÁR, P. - TKÁČ, Martin - FÁBEROVÁ, Mária - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - SZABÓ, Juraj - ZELEŇÁKOVÁ, Adriana. Magnetic properties of soft magnetic Fe@SiO2/ferrite composites prepared by wet/dry method. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2022, vol. 543, p. 168640-1 - 168640-9. (2021: 0.606 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168640 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) Typ: ADCA
 • PETRUŠ, Ondrej** - ANDREJOVSKÁ, Jana - VOJTKO, Marek - RIZNIČ, Marcel - KIZEK, Peter - DUSZA, Ján. Raman spectroscopy and mechanical properties of human teeth. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 22. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • PRISLUPČÁK, Peter** - KVAČKAJ, Tibor - BIDULSKÁ, Jana - ZÁHUMENSKÝ, Pavol - HOMOLOVÁ, Viera - JUHÁR, Ľuboš - ZUBKO, Pavol - ZIMOVČÁK, Peter - GBURIK, Roman - DEMJAN, Ivo. Effect of austenitization temperature on hot ductility of C-Mn-Al HSLA steel. In Materials, 2022, vol. 15, p. 922-1 - 922-14. (2021: 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15030922 Typ:
 • SAKSL, Karel. High-entropy alloys for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. - Ostrava : Tanger Ltd., 2022, p. 27. ISBN 978-80-88365-02-0. (Metal 2022 : international conference on metallurgy and materials) Typ:
 • SAKSL, Karel. Praktické cvičenia z röntgenovej difraktometrie II : Vysokoškolský učebný text. Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2022. 143 s. ISBN 978-80-574-0090-5 Typ:
 • SHEPA, Ivan - MÚDRA, Erika - PAVLIŇÁK, D. - VOJTKO, Marek - TATARKO, Peter - DUSZA, Ján. Nanoceramic fibrous materials and composites prepared by needle-less electrospinning. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 169. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) Typ: GII
 • SHEPA, Ivan** - SOPČÁK, Tibor - CSANÁDI, Tamás - MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - KUCHÁROVÁ, Veronika - SEDLÁK, Richard - BALAZSI, K. - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - STREČKOVÁ, Magdaléna. Influence of the boron addition on mechanical and biological properties of bredigite-type bioceramic coatings. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - GÁLIK, Ján - MEDVECKÝ, Ľubomír - ŠULLA, Igor jr. - KARASOVÁ, Martina - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Combined therapy (Rho-A-kinase inhibitor and chitosan/collagen porous scaffold) provides a supportive environment for endogenous regenerative processes after spinal cord trauma. In Archives Italiennes de Biologie, 2021, vol. 159, p. 159-177. (2020: 1.000 - IF, Q4 - JCR, 0.370 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0003-9829. Dostupné na: https://doi.org/10.12871/000398292021345 (APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] REN, Xiaoping - ZHANG, Weihua - QIN, Jie - MO, Jian - CHEN, Yi - HAN, Jie - FENG, Xinjian - FENG, Sitan - LIANG, Haibo - CEN, Liangjue - WU, Xiaofei - HAN, Linxuan - LAN, Rongyu - DENG, Haixuan - YAO, Huihui - QI, Zhongquan - GAO, Hongjun - WEI, Lishan - REN, Shuai. Partial restoration of spinal cord neural continuity via vascular pedicle hemisected spinal cord transplantation using spinal cord fusion technique. In CNS NEUROSCIENCE & THERAPEUTICS. ISSN 1755-5930, 2022, vol., no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/cns.13853., Registrované v: WOS
 • ŠUĽOVÁ, Katarína** - SAKSL, Karel - MOLČANOVÁ, Zuzana - OROSZOVÁ, Lenka - BRESTOVIČ, Tomáš - JASMINSKÁ, Natália - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - PODOBOVÁ, Mária - MÖLLMER, Jens - LANGE, Marcus - ŠULÍKOVÁ, Michaela - MICHALÍK, Štefan. Material characterization of Mg-based metallics glasses and their hydrogen storage behaviour. In Hydrogen days 2022 : 12th international conference on hydrogen technologies. Book of abstracts. Praha, 23.-25.3.2022. - Czech Hydrogen Technology Platform, 2022, p. 62. ISBN 978-80-907264-7-5. (Hydrogen days 2022 : international conference on hydrogen technologies) Typ:
 • ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - VARCHOLOVÁ, Dagmara - JASMINSKÁ, Natália - LÁZÁR, Marián - BRESTOVIČ, Tomáš - SAKSL, Karel**. Vývoj materiálov novej generácie pre absorbčné uskladnenie vodíka. In Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2022 : 15. celonárodná konferencia. Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku. Košice, 17.3.2022. - Bratislava : Zväz slovenských VT spol., 2022. ISBN 978-80-971926-7-9. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2022 : celonárodná konferencia) Typ:
 • ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - SAKSL, Karel - VARCHOLOVÁ, Dagmara - LÁZÁR, Marián - TÓTH, Lukáš - JASMINSKÁ, Natália - BRESTOVIČ, Tomáš. Development of materials for solid state hydrogen storage. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 20. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - VARCHOLOVÁ, Dagmara - SAKSL, Karel. Materials for hydrogen absorption storage. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 14. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • TATARKO, Peter - ÜNSAL, Hakan - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - MATOVIC, Branko - CHLUP, Zdeněk - TATARKOVÁ, Monika - HIČÁK, Michal - DLOUHÝ, Ivo. Ultra-high temperature ceramics with improved ablation resistance. In IMEC 2022. 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions, 22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and Book of Abstracts. - Belgrade, Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade and Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions, 2022, p. 18. (IMEC 2022. International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions) Typ: GII
 • TIMKOVÁ, Lenka - CSANÁDI, Tamás - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra** - DUSZOVÁ, Annamária - VASKOVÁ, I. - DUSZA, Ján. The effect of sintering conditions on basic mechanical properties of (HF-Ta-Zr-Nb-Ti)C high-entropy carbides. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 32. ISBN 978-80-89782-14-7. (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy). VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) Typ:
 • TIMKOVÁ, Lenka - CSANÁDI, Tamás - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DUSZOVÁ, Annamária - VASKOVÁ, I. - DUSZA, Ján. Processing and mechanical properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 59. ISBN 978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • ÜNSAL, Hakan - HANZEL, Ondrej - GRASSO, Salvatore - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. Preparation and characterization of B4C/TiB2 composites. In IMEC 2022. 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions, 22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and Book of Abstracts. - Belgrade, Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade and Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions, 2022, p. 28. (IMEC 2022. International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions) Typ: GII
 • ÜNSAL, Hakan - GRASSO, Salvatore - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - HANZEL, Ondrej - TATARKOVÁ, Monika - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. In-situ graphene platelets formation and its suppression during reactive spark plasma sintering of boron carbide/titanium diboride composites. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 135. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) Typ: GII
 • ÜNSAL, Hakan - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - HIČÁK, Michal - CHLUP, Zdeněk - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. Ablation resistance of ZrB2-SiC composites prepared by reaction sintering of ZrSi2, B4C, C, and rare-earth based additives. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 138. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) Typ: GII
 • VARGA, M. - GALDUN, L.** - KUNCA, Branislav - VEGA, Victor - GARCÍA, J. - PRIDA, Victor - BARRIGA.CASTRO, Enrique D. - LUNA, Carlos - DIKO, Pavel - SAKSL, Karel - VARGA, R. FORC and TFORC analysis of electrodeposited magnetic shape memory nanowires array. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 897, p. 163211-1 -163211-9. (2021: 1.027 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163211 Typ: ADCA
 • VARCHOLOVÁ, Dagmara** - ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - SAKSL, Karel. Lightweight high-entropy alloys for hydrogen storage. In Hydrogen days 2022 : 12th international conference on hydrogen technologies. Book of abstracts. Praha, 23.-25.3.2022. - Czech Hydrogen Technology Platform, 2022, p. 61. ISBN 978-80-907264-7-5. (Hydrogen days 2022 : international conference on hydrogen technologies) Typ:
 • VARCHOLOVÁ, Dagmara - ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - SAKSL, Karel. Light-weight high-entropy alloys for hydrogen storage. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 21. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • VELGOSOVÁ, Oksana** - NAGY, Štefan - BESTERCI, Michal - PUCHÝ, Viktor - HÁJOVSKÁ, Zuzana. Fracture mechanism of mechanically alloyed Al composite. In Kovové materiály, 2022, vol. 60, p. 13-20. (2021: 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/km.2022.1.13 (VEGA 2/0101/20 : Vývoj progresívnych disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou pripravených spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu) Typ:
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus