Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
M.Sc.
Selim Burak
Ing.
Lucia
Interná Strojnícka fakulta STU
Mgr.
Kateryna
Interná Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Počet doktorandov: 3