Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Otto
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Naďa
Samostatná vedecká pracovníčka
M.Sc.
Selim Burak
Doktorand
Ing.
Patrik
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
doc. Ing., PhD.
Erika
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
Dr. Ing.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Kateryna
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Ing
Lukáš
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Petra
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
János
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing.
Ľubomír
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Tatiana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Khrystyna
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
František
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr. art., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michaela
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr.
Kateryna
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka

Počet členov a členiek akademickej obce: 47