Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Otto
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Naďa
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mech. Inž. Mag.
Arun
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Rudolf
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Milan
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Kateryna
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Ján
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr. Ing., CSc.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Andrea
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Mast. of Eng.
Mukesh Nagarbhai
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Václav
Odborný pracovník VŠ
Ing., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Štefan
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alena
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Tatiana
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
František
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Prateek Prakash
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., CSc.
Oľga
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Milan
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr. art., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michaela
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 45