Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Otto
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Naďa
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Patrik
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Erika
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Milan
Vedecký pracovník
Dr. Ing.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Kateryna
Vedecký pracovník
Ing
Lukáš
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Vedecký pracovník
Ing.
Izabela
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Václav
Odborný pracovník VŠ
Ing., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Veronika
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing.
Ľubomír
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Tatiana
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
MSc., PhD.
Ashin
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
František
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Milan
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr. art., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michaela
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr.
Kateryna
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand

Počet členov a členiek Akademickej obce: 48