Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Ing.
Jozef
neuvedený
Ing.
Otto
02/ 3240 1057
Ing., PhD.
Martin
02/ 3240 1020
 
Miriam
02/ 3240 1069
Ing., PhD.
Naďa
02/ 3240 1038
M.Sc.
Selim Burak
02/3240 1040
Ing.
Patrik
02/3240 1024
Ing., PhD.
Miroslav
02/ 3240 1041
Ing., PhD.
Lukáš
045/ 671 6085
Ing., PhD.
Tomáš
02/ 3240 1041
 
Andrea
02/ 3240 1007
Ing.
Miroslava
045/ 671 6085
Ing., PhD.
Marek
02/3240 1037
 
Jana
02/ 3240 1009
Ing., PhD.
Zuzana
02/ 3240 1052
doc. Ing., PhD.
Erika
02/ 3240 1036
 
Mária
02/3240 1069
 
Oľga
045/ 671 6085
 
Jozef
045/ 671 6085
 
Stanislav
02/ 59 309 kl. 426
Ing., CSc.
Karol
02/ 3240 1044
Ing.
Pavol
045/671 6085
Dr. Ing.
Jaroslav
02/ 3240 1028
Ing., PhD.
Kateryna
02/ 3240 1054
Ing., PhD.
Michal
02/ 3240 1058
Ing
Lukáš
02/3240 1027
Ing., CSc.
Štefan
Emeritný pracovník
02/ 3240 1048
 
Peter
02/ 59 309 kl. 401
 
Jaroslav
02/ 59 309 kl. 423
Ing., PhD.
Alena
02/ 3240 1055
Ing.
Lucia
02/3240 1119
Ing., PhD.
Juraj
02/ 59 309 +412, 408
Ing., CSc.
Ján
02/ 3240 1006
Ing., PhD.
Jaroslav
02/ 3240 1018
Ing., PhD.
Petra
02/ 3240 1023
Ing., PhD.
Peter
02/ 3240 1021
 
Soňa
02/ 3240 1055
Mgr., PhD.
Stanislav
02/ 3240 1029
Ing.
János
neuvedený
Ing., PhD.
Michal
045/671 6085
Ing.
Mária
02/ 3240 1005
Ing., PhD.
Jaroslav
02/ 3240 1077
doc. Ing., PhD.
Marián
neuvedený
Ing., PhD.
Natália
02/ 3240 1071
Ing., CSc.
Peter
02/ 3240 1019
 
Silvia
02/3240 1003
Ing., PhD.
Štefan
02/ 3240 1040
Mgr., PhD.
Veronika
02/ 3240 1042
Ing., PhD.
Martin
02/ 3240 1003
Ing., PhD.
Andrej
02/ 3240 1013
Ing., PhD.
Alena
02/ 3240 1012
Ing., PhD.
Ľubomír
02/ 3240 1042
Ing., PhD.
Peter
045/ 671 6085
 
Ľudmila
02/ 3240 1039
Ing.
Ľubomír
045/ 671 6085
RNDr., PhD.
Tatiana
02/ 3240 1056
Ing.
Peter
02/ 3240 1057
 
Ladislav
02/ 3240 1000
Ing., PhD.
Ján
neuvedený
Ing.
Martina
02/3240 1004
 
Martin
neuvedený
Ing., PhD.
Lucia
045/ 671 6085
Mgr., PhD.
Khrystyna
02/3240 1034
Ing., PhD.
František
02/ 3240 1026
Ing., CSc.
Oľga
Emeritná pracovníčka
02/ 3240 1015
Mgr., PhD.
Erik
neuvedený
doc. Ing., CSc.
Milan
Emeritný pracovník
045/ 671 6085
Ing., PhD.
Ján
045/ 671 6085
Mgr. art., PhD.
Andrej
045/ 6716 085
Ing., PhD.
Michaela
02/ 3240 1058
Ing., CSc.
Pavol
02/ 3240 1030
Ing., PhD.
Matej
02/ 3240 1024
 
Anna
02/ 3240 1008
Ing., PhD.
Tomáš
045/ 671 6085
Ing.
Katarína
02/ 3240 1016
 
Soňa
02/ 3240 1000
 
Roman
02/ 59 309 kl. 423
Mgr.
Kateryna
02/ 3240 1053
 
Ivana
02/3240 1069
 
Nadežda
02/ 3240 1070

Aktualizuje: