Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FURKA, Daniel** - NAFTALY, Mira - FURKA, Samuel - ŠIMON, Erik - TOMANOVÁ, Katarína - ČAPLOVIČOVÁ, Mária - JANEK, Marián**. Effect of Gallium and Boron doping on dielectric and conductivity properties of ZnO sintered from nanoparticles of different morphology in THz region. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, vol. 611, no. 125896. ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125896 Typ: ADCA
  • HUDEC, Tomáš** - ROCH, Tomáš - GREGOR, Maroš - OROVČÍK, Ľubomír - MIKULA, Marian - POLCAR, Tomáš. Tribological behaviour of Mo-S-N solid lubricant coatings in vacuum, nitrogen gas and elevated temperatures. In Surface & Coatings Technology, 2021, vol. 405, no. 126722. ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126722 Typ: ADCA
  • HUDEC, Tomáš** - IZAI, Vitalii - SATRAPINSKYY, Leonid - HUMINIUC, Teodor - ROCH, Tomáš - GREGOR, Maroš - GRANČIČ, Branislav - MIKULA, Marian - POLCAR, Tomáš. Structure, mechanical and tribological properties of MoSe2 and Mo-Se-N solid lubricant coatings. In Surface & Coatings Technology, 2021, vol. 405, no. 126536. ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126536 Typ: ADCA
  • KHODABAKHSHI, F.** - GERLICH, A. P. - VERMA, D. - NOSKO, Martin - HAGHSHENAS, M. Small-scale plasticity of ultra-fine grained alloy and nanostructured nanocomposite: Ambient and elevated-temperature nanoindentation. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2021, vol. 807, no. 140873. ISSN 0921-5093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.140873 (Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508) Typ: ADMA
  • LAPIN, Juraj** - KAMYSHNYKOVA, Kateryna - PELACHOVÁ, Tatiana - NAGY, Štefan. Effect of carbon addition and cooling rate on lamellar structure of peritectic TiAl-based alloy. In Intermetallics, 2021, vol. 128, no. 107007. ISSN 0966-9795. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2020.107007 (2/0074/19 : Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220081 : Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení) Typ: ADCA
  • MIKULA, Marian** - UZON, Stela - HUDEC, Tomáš - GRANČIČ, Branislav - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - ŠVEC, Peter Jr. - SATRAPINSKYY, Leonid - ČAPLOVIČOVÁ, Mária - GRECZYNSKI, Grzegorz - PETROV, Ivan - ODÉN, Magnus - KÚŠ, Peter - SANGIOVANNI, Davide G. Thermally induced structural evolution and age-hardening of polycrystalline V1-xMoxN (x approximate to 0.4) thin films. In Surface & Coatings Technology, 2021, vol. 405, no. 126723. ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126723 Typ: ADCA
  • OPIELA, Kamil C. - ZIELIŃSKI, Tomasz G.** - DVORÁK, Tomáš - KÚDELA, Stanislav, Jr.. Perforated closed-cell aluminium foam for acoustic absorption. In Applied Acoustics, 2021, vol. 174, no. 107706. ISSN 0003-682X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2020.107706 (Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580) Typ: ADCA
  • SADEGHI, Behzad - CAVALIERE, Pasquale - NOSKO, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - NAGY, Štefan. Hot deformation behaviour of bimodal sized Al2O3/Al nanocomposites fabricated by spark plasma sintering. In Journal of Microscopy, 2021, vol. 281, iss. 1, p. 28-45. ISSN 0022-2720. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jmi.12947 Typ: ADCA
  • ŠEBEKOVÁ, Katarína** - GURECKÁ, Radana - CSONGOVÁ, Melinda - KOBOROVÁ, Ivana - ŠEBEK, Jozef. Elevated blood pressure-associated cardiometabolic risk factors and biomarkers in 16-23 years old students with or without metabolic abnormalities. In Journal of Human Hypertension, 2021, vol. 35, iss. 1, p. 37-48. ISSN 0950-9240. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41371-020-0309-5 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus