Informačná stránka organizácie SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - BAJANA, Otto - HU, Tao - YANG, Hanry - SCHOENUNG, Julie M. - LAVERNIA, Enrique J. Influence of grain boundaries with dispersed nanoscale Al2O3 particles on the strength of Al for a wide range of homologous temperatures. In Journal of Alloys and Compounds, 2019, vol. 772, p. 472-481. (4.175 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388.(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov). Typ: ADCA
 • BALOG, Martin - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - KRÍŽIK, Peter - BAJANA, Otto - KLIMOVÁ, Alena - CATIC, Amir - SCHAUPERL, Zdravko. Bioactive Ti + Mg composites fabricated by powder metallurgy: The relation between the microstructure and mechanical properties. In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2019, vol. 90, p. 45-53. (3.485 - IF2018). ISSN 1751-6161.(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants). Typ: ADMA
 • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - KOPERA, Ľubomír. Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby : patentová prihláška č. PP 50037-2017, medzinárodné patentové triedenie: H01B 12/00, dátum podania prihlášky: 19.05.2017, prihlasovateľ(1) : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava; prihlasovateľ(2): Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 04.02.2019. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50037-2017>. Typ: AGJ
 • BALOG, Martin. Ultraľahký supravodivý drôt. Ing. Pavol Kováč, DrSc. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2019, roč. XXV, č. 7, s. 16-17. ISSN 1335-4000. Typ: GII
 • BALOG, Martin. Nové zuby zo Slovenska. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2019, roč. XXV, č. 9, s. 14-15. ISSN 1335-4000. Typ: GII
 • BERONSKÁ, Naďa - OPÁLEK, Andrej - NAGY, Štefan - DVORÁK, Tomáš - ŠVANTNER, Tomáš - ŠVEC, Peter - ŠTEFÁNIK, Pavol - IŽDINSKÝ, Karol. Microstructure and thermal stability of ZrB2 powder infiltrated by molten Cu and CuCr1Zr alloy. In Kovové materiály, 2019, vol. 57, iss. 2, p. 95-103. (0.593 - IF2018). ISSN 0023-432X.(VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie). Typ: ADDA
 • BESTERCI, Michal - SÜLLEIOVÁ, Katarína - BALLÓKOVÁ, Beáta - NAGY, Štefan - VELGOSOVÁ, Oksana - HUANG, Song-Jeng. Phases analysis and impact of phases on fracture mechanism of AZ61-SiC composite = Phasenanalyse und Phaseneinfluss auf die Bruchmechanik von AZ61-SiC-Verbundwerkstoff. In Materialswissenschaft und Werkstofftechnik, 2019, vol. 50, p. 1242-1249. (0.556 - IF2018). ISSN 0933-5137. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mawe.201800123>. Typ: ADCA
 • CATIC, Amir - MUHIC, Asja - BESIROVIC, Hajrudin - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Zdravko. In-vivo animal model histological analysis of TiMg composite material for dental implants. In Clinical Oral Implants Research, 2019, vol. 30, iss. S19, p. 163-164. (3.825 - IF2018). ISSN 0905-7161. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/clr.122_13509?af=R>. Typ: AFK
 • ČAVOJSKÝ, Miroslav - TREMBOŠOVÁ, Veronika - NOSKO, Martin - BERONSKÁ, Naďa. The effect of pure Mg powders oxidation on the microstructure and mechanical properties. In Proceedings EURO PM2019 [elektronický zdroj]. - Shrewsbury : European Powder Metallurgy Association (EPMA), 2019. ISBN 978-1-899072-51-4. Požaduje sa USB kľúč z EURO PM2019. Dostupné na internete: <www.europm2019.com>(EURO PM2019). Typ: AFK
 • DEHGHAN, H. - EBRAHIMI, S. A. Seyyed - NOSKO, Martin. Strain-induced phase transformation of an Mn-Al alloy during hot compression. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2019, vol. 751, p. 271-282. (4.081 - IF2018). ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509319302564>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA
 • DVORÁK, Tomáš - NOSKO, Martin - ZIFČÁK, Peter. Quality Control of Friction Stir Welding with X-ray Tomography. In 2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom [elektronický zdroj]. - Bratislava, Slovensko : Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT), 2019, p. 25. ISBN 978-80-570-1324-2. Požaduje sa PDF reader. Dostupné na internete: <https://snmt.sk/_files/200000130-9ed6f9ed73/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%ADspevkov%20_%202.%20strategick%C3%BD%20semin%C3%A1r%202019%20_%20final.pdf>(2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom). Typ: AFL
 • GRANČIČ, B. - PLEVA, M. - MIKULA, Marian - ČAPLOVIČOVÁ, M. - SATRAPINSKYY, L. - ROCH, T. - TRUCHLÝ, M. - SAHUL, M. - GREGOR, M. - ŠVEC, Peter - ZAHORAN, M. - KÚŠ, P. Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti1xTaxB2 (+/-) (Delta) coatings. In Surface & Coatings Technology, 2019, vol. 367, p. 341-348. (3.192 - IF2018). ISSN 0257-8972. Typ: ADCA
 • JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - TOBOLKA, Peter. Highly efficient storage of solar gains using aluminum foam heat exchangers. In Advanced Materials Letters, 2019, vol. 10, iss. 5, p. 351-354. ISSN 0976-3961.(Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580). Typ: ADEB
 • JERZ, Jaroslav - GOPINATHAN, Arun - KOVÁČIK, Jaroslav - DVORÁK, Tomáš - ŠPANIELKA, Ján. Improved Thermal Conductivity of Materials for Latent Heat Storage by Microporous Open-Celled Aluminum Foam Skeleton. In International Conference on Materials Research & Nanotechnology : 1st Conference PHRONESIS. - Malvern PA 19355, USA : PHRONESIS LLC, p. 37.(International Conference on Materials Research & Nanotechnology : ICMRN 2019. International Conference on Materials Research & Nanotechnology : ICMRN 2019). Typ: GII
 • KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj. High Temperature Mechanical Behaviour of Cast In-situ TiAl-Based Matrix Composite Reinforced with Ti2AlC Particles. In METAL 2019 - ABSTRACTS : 28th international conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : Tanger Ltd., 2019, p. 75. ISBN 978-80-87294-91-8.(METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials). Typ: AFG
 • KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj - KURSA, Miroslav. Microstructure Optimisation of Centrifugally Cast In-situ TiAl-based Matrix Composite reinforced with TiAlC particlex. In METAL 2019 - ABSTRACTS : 28th international conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : Tanger Ltd., 2019, p. 147-148. ISBN 978-80-87294-91-8.(METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials). Typ: AFK
 • KHODABAKHSHI, F. - FARSHIDIANFAR, M. H. - GERLICH, A. P. - NOSKO, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - KHAJEPOUR, A. Microstructure, strain-rate sensitivity, work hardening, and fracture behavior of laser additive manufactured austenitic and martensitic stainless steel structures. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2019, vol. 756, p. 545-561. (4.081 - IF2018). ISSN 0921-5093. Typ: ADCA
 • KHODABAKHSHI, F. - RAHMATI, R. - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - GERLICH, A. P. Orientation structural mapping and textural characterization of a CP-Ti/HA surface nanocomposite produced by friction-stir processing. In Surface and coatings technology, 2019, vol. 374, p. 460-475. (3.192 - IF2018). ISSN 0257-8972. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897219306188>. Typ: ADCA
 • KLIMOVÁ, Alena - LAPIN, Juraj. Effects of C and N additions on primary MAX phase particles in intermetallic Ti-Al-Nb-Mo matrix in-situ composites prepared by vacuum induction melting. In Kovové materiály, 2019, vol. 57, p. 151-157. (0.593 - IF2018). ISSN 0023-432X.(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá). Typ: ADDA
 • KLIMOVÁ, Alena - LAPIN, Juraj - OSLANEC, Peter, Jr. - ŠVANTNER, Tomáš. Influence of Al Content on Morphology and Properties of Primary (Ti,Nb)2AlC Particles in Cast Ti-Al-Nb-Mo Matrix In-situ Composites. In METAL 2019 - ABSTRACTS : 28th international conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : Tanger Ltd., 2019, p. 75-76. ISBN 978-80-87294-91-8.(METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials). Typ: AFG
 • KOVÁČOVÁ, Zuzana - BAČA, Ľuboš - NEUBAUER, Erich - SEDLÁČEK, Jaroslav - OROVČÍK, Ľubomír - KITZMANTEL, M. Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites. In XVI ECerS Conference, Torino, Italy, 16-20 June 2019 : abstract book. - Italy, 2019, p. 816.(ECerS : Conference and Exhibition of the European Ceramic Society). Typ: AFG
 • KOVÁČOVÁ, Zuzana - BAČA, Ľuboš - NEUBAUER, Erich - SEDLÁČEK, Jaroslav - OROVČÍK, Ľubomír - DOBROČKA, Edmund - KITZMANTEL, M. Synthesis of ZrB2 using YSZ and oxidation behavior of its composites with SiC up to 2000 °C. In Engineering Ceramics 2019, Advanced Research Workshop: Ceramics for people, Smolenice castle, May 12-16, 2019 : book of abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 76. ISBN 978-80-971648-7-4.(Engineering Ceramics 2019 : Ceramics for people). Typ: AFH
 • KUBÁSEK, J. - DVORSKÝ, D. - ČAVOJSKÝ, Miroslav - ROUDNICKÁ, M. - VOJTĚCH, D. WE43 magnesium alloy – material for challenging applications. In Kovové materiály, 2019, vol. 57, iss. 3, p. 159-165. (0.593 - IF2018). ISSN 0023-432X. Typ: ADDA
 • LAPIN, Juraj - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto. High temperature deformation behaviour and microstructure of cast in-situ TiAl matrix composite reinforced with carbide particles. In Journal of Alloys and Compounds, 2019, vol. 797, p. 754-765. (4.175 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838819318109>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá). Typ: ADCA
 • LAPIN, Juraj - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - KAMYSHNYKOVA, Kateryna - PELACHOVÁ, Tatiana - KLIMOVÁ, Alena - BAJANA, Otto. Room temperature mechanical behaviour of cast in-situ TiAl matrix composite reinforced with carbide particles. In Intermetallics, 2019, vol. 105, p. 113-123. (3.353 - IF2018). ISSN 0966-9795. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979518307106>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie). Typ: ADCA
 • LAPIN, Juraj - KLIMOVÁ, Alena. Vacuum induction melting and casting of TiAl-based matrix in-situ composites reinforced by carbide particles using graphite crucibles and moulds. In Vacuum, 2019, vol. 169, no. 108930. (2.515 - IF2018). ISSN 0042-207X. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X19313363>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. 2/0074/19 : Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie). Typ: ADMA
 • LAPIN, Juraj. Cast In-situ TiAl-based Matrix Composites Reinforced with Carbide Particles. In METAL 2019 - ABSTRACTS : 28th international conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : Tanger Ltd., 2019, p. 74-75. ISBN 978-80-87294-91-8.(METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials). Typ: AFG
 • LINUL, Emanoil - MARSAVINA, Liviu - LINUL, Petrica-Andrei - KOVÁČIK, Jaroslav. Cryogenic and high temperature compressive properties of Metal Foam Matrix Composites. In Composite Structures, 2019, vol. 209, p. 490-498. (4.829 - IF2018). ISSN 0263-8223. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] BAGHERI, Ali - BUJ-CORRAL, Irene - FERRER BALLESTER, Miquel - MAGDALENA PASTOR, Maria - ROURE FERNANDEZ, Francesc. Determination of the Elasticity Modulus of 3D-Printed Octet-Truss Structures for Use in Porous Prosthesis Implants. In MATERIALS. ISSN 1996-1944, 2018, vol. 11, no. 12, pp., Registrované v: WOS

  [1.1] PASCUAL, Blanca S. - VALLEJOS, Saul - RAMOS, Cipriano - TERESA SANZ, Maria - REGLERO RUIZ, Jose A. - GARCIA, Felix C. - GARCIA, Jose M. Sensory Polymeric Foams as a Tool for Improving Sensing Performance of Sensory Polymers. In SENSORS. ISSN 1424-8220, 2018, vol. 18, no. 12, pp., Registrované v: WOS

  [1.1] ZHAO, Miao - LIU, Fei - FU, Guang - ZHANG, David Z. - ZHANG, Tao - ZHOU, Hailun. Improved Mechanical Properties and Energy Absorption of BCC Lattice Structures with Triply Periodic Minimal Surfaces Fabricated by SLM. In MATERIALS. ISSN 1996-1944, 2018, vol. 11, no. 12, pp., Registrované v: WOS

 • MIKULA, Marian - GRANČIČ, B. - ŠVEC, Peter Jr. - ROCH, T. - TRUCHLÝ, M. - KOHUĽÁK, O. - SATRAPINSKYY, L. - FIANTOK, T. - IZAII, V. - HARŠÁNI, M. - OROVČÍK, Ľubomír - KÚŠ, P. Thermally-induced structure evolution in ternary Ti1−xYxB2+Δ films. In Scripta Materialia, 2019, vol. 164, p. 91-95. (4.539 - IF2018). ISSN 1359-6462. Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter. Influence of Profile Specification on International Roughness Index. In Journal of Infrastructure Systems, 2019, vol. 25, iss. 2, no. 04019005. (1.538 - IF2018). ISSN 1076-0342.(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter. Porovnanie klasifikácie pozdĺžnej nerovnosti podľa IRI v Slovenskej a Českej republike. In Silniční obzor : měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství, 2019, vol. 80, p. 23-29. ISSN 0322-7154.(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Typ: ADEB
 • MÚČKA, Peter - STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter. Passenger ride comfort and international roughness index specifications in the Slovak republic. In Communications, 2019, vol. 21, no. 1, p. 14-21. ISSN 1335-4205.(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Typ: ADNB
 • NAGHSHEHKESH, Nastaran - MOUSAVI, Seyed Elias - KARIMZADEH, Fathallah - ASHRAFI, Ali - NOSKO, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - SADEGHI, Behzad. Effect of graphene oxide and friction stir processing on microstructure and mechanical properties of Al5083 matrix composite. In Materials Research Express, 2019, vol. 6, no. 106566. (1.449 - IF2018). ISSN 2053-1591. Dostupné na internete: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab3a6f>. Typ: ADCA
 • NAGY, Štefan - TREMBOŠOVÁ, Veronika. Electron microscopy for materials characterization. In 2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom [elektronický zdroj]. - Bratislava, Slovensko : Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT), 2019, p. 22. ISBN 978-80-570-1324-2. Požaduje sa PDF reader. Dostupné na internete: <https://snmt.sk/_files/200000130-9ed6f9ed73/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%ADspevkov%20_%202.%20strategick%C3%BD%20semin%C3%A1r%202019%20_%20final.pdf>(2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom. Výskum aditívnej výroby biodegradovateľných magnéziových zliatín a ich aplikácie v implantológii a regeneratívnej medicíne : APVV-17-0278. Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku : 2/0106/19). Typ: AFL
 • NOSKO, Martin - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ZIFČÁK, P. - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - DVORÁK, Tomáš - OSLANEC, Peter, Jr. - KHODABAKHSHI, F. - GERLICH, A. P. Solid-state joining of powder metallurgy Al-Al 2 O 3 nanocomposites via friction-stir welding: Effects of powder particle size on the weldability, microstructure, and mechanical property. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2019, vol. 754, p. 190-204. (4.081 - IF2018). ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509319303831>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA
 • NOSKO, Martin. Výrazne účinnejší slovenský kolektor. In PC REVUE, 2019, roč. XXVII, č. 6, s. 35. ISSN 1335-0226. Typ: GII
 • NOSKO, Martin - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ZAHORANOVÁ, Anna. Vedcami zatiaľ cez prázdniny. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2019, roč. XXV, č. 4, s. 40. ISSN 1335-4000. Typ: GII
 • OPÁLEK, Andrej - BERONSKÁ, Naďa - NAGY, Štefan - DVORÁK, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Pavol - ŠVANTNER, Tomáš - ŠVEC, Peter - IŽDINSKÝ, Karol. Microstructure and thermal stability of the Cu-ZrB2 and CuCr1Zr-ZrB2 composites prepared by gas pressure infiltration. In Kovové materiály, 2019, vol. 57, p. 1-9. (0.593 - IF2018). ISSN 0023-432X.(VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie). Typ: ADDA
 • OPÁLEK, Andrej - BERONSKÁ, Naďa - DVORÁK, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Pavol - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. Vylepšená tepelná stabilita Cu-ZrB2 a CuCr1Zr-ZrB2 kompozitov. In 2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom [elektronický zdroj]. - Bratislava, Slovensko : Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT), 2019, p. 14-15. ISBN 978-80-570-1324-2. Požaduje sa PDF reader. Dostupné na internete: <https://snmt.sk/_files/200000130-9ed6f9ed73/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%ADspevkov%20_%202.%20strategick%C3%BD%20semin%C3%A1r%202019%20_%20final.pdf>(2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom. Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách : VEGA 2/0135/19. Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508). Typ: AFL
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - DVORÁK, Tomáš - BARANYAIOVÁ, Timea - ŠIMON, Erik - OPÁLEK, Andrej - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - KLEINOVÁ, Angela - NOSKO, Martin. Plant-biomass derived carbon as perspective solution for environmental protection. In The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials : GCNPM 2019 [elektronický zdroj]. - Riga, Latvia : Latvian State Institute of Wood Chemistry, 2019. Požaduje sa USB kľúč z GCNPM 2019. Typ: AFG
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - OPÁLEK, Andrej - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Diclofenac-loaded poly(epsilon-caprolactone) electrospun long-lasting drug delivery system. In BYPoS : conference book. - Bratislava : Young Scientist Council of Polymer Institute SAS, 2019, p. 68. ISBN 978-80-89841-09-7.(BYPoS 2019 : Bratislava Young Polymer Scientists conference). Typ: AFH
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - DVORÁK, Tomáš - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - BARANYAIOVÁ, Tímea - ŠIMON, Erik - OPÁLEK, Andrej - NOSKO, Martin. Sustainable approach to use a food waste derived carbon for water antifouling solutions. In BYPoS : conference book. - Bratislava : Young Scientist Council of Polymer Institute SAS, 2019, p. 70. ISBN 978-80-89841-09-7.(BYPoS 2019 : Bratislava Young Polymer Scientists conference). Typ: AFH
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - DVORÁK, Tomáš - BARANYAIOVÁ, Tímea - ŠIMON, Erik - OPÁLEK, Andrej - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - KLEINOVÁ, Angela - NOSKO, Martin. Carbon on the base of biomass from food industry as perspective absorbent. In 2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom [elektronický zdroj]. - Bratislava, Slovensko : Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT), 2019, p. 16-17. ISBN 978-80-570-1324-2. Požaduje sa PDF reader. Dostupné na internete: <https://snmt.sk/_files/200000130-9ed6f9ed73/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%ADspevkov%20_%202.%20strategick%C3%BD%20semin%C3%A1r%202019%20_%20final.pdf>(2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom. Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách : VEGA 2/0135/19. Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v pokročilom inteligentnom textile). Typ: AFH
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - NOSKO, Martin - KUSÝ, Martin - ŠUGÁR, Peter. 2. Strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom. In Veda na dosah. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Dostupné na internete: <https://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/425/2-strategicky-seminar-pre-podporu-spoluprace-medzi-akademiou-univerzitami-a-priemyslom>. Typ: GHG
 • PATEL, Niketan Sarabhai - PAVLÍK, Viliam - KUBÍKOVÁ, Blanka - NOSKO, Martin - DANIELIK, Vladimír - BOČA, Miroslav. Corrosion behaviour of Ni-based superalloys in molten FLiNaK salts. In Corrosion Engineering, Science and Technology, 2019, vol. 54, no. 1, p. 46-53. (1.393 - IF2018). ISSN 1478-422X. Typ: ADMA
 • PELACHOVÁ, Tatiana - LAPIN, Juraj. Fracture Initiation and Propagation in In-situ TiAl Matrix Composite Reinforced with Carbide Particles. In METAL 2019 - ABSTRACTS : 28th international conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : Tanger Ltd., 2019, p. 76. ISBN 978-80-87294-91-8.(METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials). Typ: AFG
 • PLEVACHUK, Yuriy - YAKYMOVYCH, Andriy - TKACH, Olha - ŠVEC, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - OROVČÍK, Ľubomír. Nanocomposite solders: an influence of un-coated and Au-coated carbon nanotubes on morphology of Cu/Sn-3.0Ag-0.5Cu/Cu solder joints. In 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-2019) : Conference Proceedings. - Massachusetts, USA : IEEE, 2019, p. 722-725. ISBN 978-1-7281-3882-4. Typ: AFC
 • PUCHÝ, Viktor - FIDES, Martin - DŽUNDA, Róbert - SEDLÁK, Richard - KOVÁČIK, Jaroslav - HLOCH, S. - HLAVÁČEK, P. - HVIZDOŠ, Pavol. Microstructure, properties and damage mechanisms by water jet cutting of TiB2-Ti cermets prepared by SPS. In Lecture Notes in Mechanical Engineering : Advances in Manufacturing Engineering and Materials. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, 2018, vol. 67, p. 97-104. ISBN 978-3-319-99352-2.(Advances in manufacturing engineering and materials : International conference). Typ: AFD
 • RYDZ, Joanna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Scanning Electron Microscopy and Atomic Force Microscopy: Topographic and Dynamical Surface Studies of Blends, Composites, and Hybrid Functional Materials for Sustainable Future. In Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. 6871785. (1.399 - IF2018). ISSN 1687-6822. Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: <https://www.hindawi.com/journals/amse/2019/6871785/>(Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách : VEGA 2/0135/19). Typ: ADCA
 • RYDZ, Joanna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Microscopic Techniques in Materials Science: Current Trends in the Area of Blends, Composites, and Hybrid Materials. In Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. 9072958. (1.399 - IF2018). ISSN 1687-6822. Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: <https://www.hindawi.com/journals/amse/2019/9072958/>. Typ: ADCA
 • SRIVASTAVA, Prateek Prakash - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - DVORÁK, Tomáš - NAGY, Štefan. Development of the Fe based PM components with increased fatigue strength. In 2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom [elektronický zdroj]. - Bratislava, Slovensko : Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT), 2019, p. 23-24. ISBN 978-80-570-1324-2. Požaduje sa PDF reader. Dostupné na internete: <https://snmt.sk/_files/200000130-9ed6f9ed73/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%ADspevkov%20_%202.%20strategick%C3%BD%20semin%C3%A1r%202019%20_%20final.pdf>(2. strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou-univerzitami-priemyslom. Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508). Typ: AFL
 • SVOBODOVÁ, Helena - HLINKOVÁ, Jana - JANEGA, Pavol - KOSNÁČ, Daniel - FILOVÁ, Barbora - MIGLIERINI, Marcel - DLHÁŇ, Ľubor - EHRLICH, Hermann - VALIGURA, Dušan - BOČA, Roman - POLÁK, Štefan - NAGY, Štefan - KOPÁNI, Martin. Deposits of iron oxides in the human globus pallidus. In Open Physics, 2019, vol. 17, p. 291-298. (1.005 - IF2018). ISSN 2391-5471. Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/phys.2019.17.issue-1/phys-2019-0030/phys-2019-0030.xml>. Typ: ADMA
 • ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - BAJANA, Otto. Analytical and Numerical Analysis of Compressive Deformation Behavior of Cast In-situ TiAl Matrix Composites Reinforced with Carbide Particles. In METAL 2019 - ABSTRACTS : 28th international conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : Tanger Ltd., 2019, p. 75. ISBN 978-80-87294-91-8.(METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2019 : 28th International Conference on Metallurgy and Materials). Typ: AFG
 • ŠUGÁR, Peter - KOVÁČIK, Jaroslav - ŠUGÁROVÁ, Jana - LUDROVCOVÁ, Barbora. A Study of Laser Micromachining of PM Processed Ti Compact for Dental Implants Applications. In Materials, 2019, vol. 12, no. 2246. (2.972 - IF2018). ISSN 1996-1944.(2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou). Typ: ADCA
 • VOZÁROVÁ, M. - NEUBAUER, E. - KITZMANTEL, M. - KLADLER, G. - TREMBOŠOVÁ, Veronika - BACA, L. - JANEK, M. The influence of grain size on the densification and microstructural evolution of boron carbide ceramics during pressureless sintering. In XVI ECerS Conference, Torino, Italy, 16-20 June 2019 : abstract book. - Italy, 2019, p. 702.(ECerS : Conference and Exhibition of the European Ceramic Society. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. ECerS : Conference and Exhibition of the European Ceramic Society). Typ: AFK

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus