Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALOG, Martin** - IBRAHIM, Ahmed Mohamed Hassan - KRÍŽIK, Peter - CATIC, Amir - SCHAUPERL, Zdravko - CETIN, Yuksel - BESIROVIC, Hajrudin. From the powder to implantation - the development of novel biomedical TiMg Composite (Biacom©). In Book of Abstracts : 21th International Conference on Materials, Tribology & Recycling MATRIB 2021. Danko Ćorić, Sanja Šolić, Franjo Ivušić. - Zagreb, Croatia : HDMT - Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2021, p. 9-31. ISSN 2459-5608. (MATRIB 2021 : International Conference on Materials, Tribology & Recycling. APVV-20-0417 : Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. MATRIB 2021 : International Conference on Materials, Tribology & Recycling) Typ: AFC
 • BERONSKÁ, Naďa - JERZ, Jaroslav - KRÍŽIK, Peter - LAPIN, Juraj - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - OSLANEC, Peter, Jr. - ŠTAMBORSKÁ, Michaela. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenská akadémia vied : Informačná brožúra = Institute of materials and machine mechanics : Information brochure. Martin Bystriansky, Gabriela Obadalová. Bratislava, Slovensko : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 2021. 81 s. Typ: GII
 • DVORSKÝ, Drahomír** - KUBÁSEK, Jiří - HOSOVÁ, Klára - ČAVOJSKÝ, Miroslav - VOJTĚCH, Dalibor. Microstructure, Mechanical, Corrosion, and Ignition Properties of WE43 Alloy Prepared by Different Processes. In Metals, 2021, vol. 11, iss. 5, no. 728. (2020: 2.351 - IF, Q2 - JCR, 0.570 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2075-4701. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/met11050728 (VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov) Typ: ADCA
 • FRAJOVÁ, Jaroslava - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - HRUZA, Jakub - BUČKOVÁ, Mária - OPÁLEK, Andrej - KLEINOVÁ, Angela - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - HOLKOVÁ, Zuzana. Recycled bottle-grade PET used in personal protection. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2247. ISBN 978-80-972360-7-6. (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • FURKA, Daniel** - NAFTALY, Mira - FURKA, Samuel - ŠIMON, Erik - TOMANOVÁ, Katarína - ČAPLOVIČOVÁ, Mária - JANEK, Marián**. Effect of Gallium and Boron doping on dielectric and conductivity properties of ZnO sintered from nanoparticles of different morphology in THz region. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, vol. 611, no. 125896. (2020: 4.539 - IF, Q2 - JCR, 0.762 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125896 Typ: ADCA
 • HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed** - TAKÁČOVÁ, Martina - BALOG, Martin - ŠVASTOVÁ, Eliška. Ti+Mg composite with a mechanically modified surface: the in-vitro degradation response and cytocompatibility. In Book of Abstracts : 21th International Conference on Materials, Tribology & Recycling MATRIB 2021. Danko Ćorić, Sanja Šolić, Franjo Ivušić. - Zagreb, Croatia : HDMT - Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2021, p. 210-220. ISSN 2459-5608. (MATRIB 2021 : International Conference on Materials, Tribology & Recycling. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-20-0417 : Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu. MATRIB 2021 : International Conference on Materials, Tribology & Recycling) Typ: AFC
 • HUDEC, Tomáš** - ROCH, Tomáš - GREGOR, Maroš - OROVČÍK, Ľubomír - MIKULA, Marian - POLCAR, Tomáš. Tribological behaviour of Mo-S-N solid lubricant coatings in vacuum, nitrogen gas and elevated temperatures. In Surface & Coatings Technology, 2021, vol. 405, no. 126722. (2020: 4.158 - IF, Q1 - JCR, 0.904 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126722 Typ: ADCA
 • HUDEC, Tomáš** - IZAI, Vitalii - SATRAPINSKYY, Leonid - HUMINIUC, Teodor - ROCH, Tomáš - GREGOR, Maroš - GRANČIČ, Branislav - MIKULA, Marian - POLCAR, Tomáš. Structure, mechanical and tribological properties of MoSe2 and Mo-Se-N solid lubricant coatings. In Surface & Coatings Technology, 2021, vol. 405, no. 126536. (2020: 4.158 - IF, Q1 - JCR, 0.904 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126536 Typ: ADCA
 • JERZ, Jaroslav** - GOPINATHAN, Arun - KOVÁČIK, Jaroslav. Phase change materials reinforced with aluminium foam for latent heat storage. In Advanced Materials Letters, 2021, vol. 12, iss. 3, no. 21031612. ISSN 0976-3961. Dostupné na internete: https://www.vbripress.com/aml/pdf/1607 (Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580) Typ: ADEB
 • KHODABAKHSHI, F.** - GERLICH, A. P. - VERMA, D. - NOSKO, Martin - HAGHSHENAS, M. Small-scale plasticity of ultra-fine grained alloy and nanostructured nanocomposite: Ambient and elevated-temperature nanoindentation. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2021, vol. 807, no. 140873. (2020: 5.234 - IF, Q1 - JCR, 1.574 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-5093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.140873 (Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508) Typ: ADCA
 • KISOVÁ, Zuzana - PAVLOVIĆ, Jelena - ŠEFČIKOVÁ, Lucia - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea - KRAKOVÁ, Lucia - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - MACHATOVÁ, Zuzana - PANGALLO, Domenico**. Removal of overpainting from an historical painting of the XVIII century: A yeast enzymatic approach. In Journal of Biotechnology, 2021, vol. 335, p. 55-64. (2020: 3.307 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0168-1656. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2021.06.008 Typ: ADCA
 • KUBÁSEK, Jiří - MINÁRIK, Peter - HOSOVÁ, Klára - ŠAŠEK, Stanislav - KNAPEK, Michal - VESELÝ, Jozef - STRÁSKÁ, Jitka - DVORSKÝ, Drahomír - ČAVOJSKÝ, Miroslav - VOJTĚCH, Dalibor. Novel magnesium alloy containing Y, Gd and Ca with enhanced ignition temperature and mechanical properties for aviation applications. In Journal of Alloys and Compounds, 2021, vol. 877, no. 160089. (2020: 5.316 - IF, Q1 - JCR, 1.112 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160089 (VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov) Typ: ADCA
 • LAPIN, Juraj** - KAMYSHNYKOVA, Kateryna - PELACHOVÁ, Tatiana - NAGY, Štefan. Effect of carbon addition and cooling rate on lamellar structure of peritectic TiAl-based alloy. In Intermetallics, 2021, vol. 128, no. 107007. (2020: 3.758 - IF, Q1 - JCR, 1.133 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-9795. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2020.107007 (2/0074/19 : Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220081 : Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení) Typ: ADCA
 • LUDROVCOVÁ, B.** - ŠUGÁR, P. - SAHUL, M. - KOVÁČIK, Jaroslav - CZIBOR, Z. Oxidation of biocompatible graphite-Ti composite after laser ablation in different atmospheres. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 987, no. 012032. (2019: 0.198 - SJR). ISSN 1757-899x. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1757-899X/987/1/012032 (VEGA 2/0135/20 : Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov) Typ: ADMB
 • MIKULA, Marian** - UZON, Stela - HUDEC, Tomáš - GRANČIČ, Branislav - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - ŠVEC, Peter Jr. - SATRAPINSKYY, Leonid - ČAPLOVIČOVÁ, Mária - GRECZYNSKI, Grzegorz - PETROV, Ivan - ODÉN, Magnus - KÚŠ, Peter - SANGIOVANNI, Davide G. Thermally induced structural evolution and age-hardening of polycrystalline V1-xMoxN (x approximate to 0.4) thin films. In Surface & Coatings Technology, 2021, vol. 405, no. 12, 126723. (2020: 4.158 - IF, Q1 - JCR, 0.904 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126723 Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter. Passenger Car Vibration Dose Value Prediction Based on ISO 8608 Road Surface Profiles. In SAE International journal of vehicle dynamics, stability, and NVH, 2021, vol. 5, iss. 4, no. 10-05-04-0029. (2020: 0.311 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2380-2162. Dostupné na: https://doi.org/10.4271/10-05-04-0029 (Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla) Typ: ADEB
 • MÚČKA, Peter**. International Roughness Index Thresholds Based on Whole-Body Vibration in Passenger Cars. In Transportation Research Record, 2021, vol. 2675, iss. 1, p. 305-320. (2020: 1.560 - IF, Q3 - JCR, 0.624 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0361-1981. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/0361198120960475 (Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle. Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla) Typ: ADMA
 • ONOPRIENKO, A.A.** - IVASHCHENKO, V.I. - SCRYNSKYY, P.L. - KOVALCHENKO, A.M. - KOZAK, Andrii - SINELNICHENKO, A.K. - OLIFAN, E.I. - ŤAPAJNA, Milan - OROVČÍK, Ľubomír. Structural and mechanical properties of Ti-B-C coatings prepared by dual magnetron sputtering. In Thin Solid Films, 2021, vol. 730, no. 138723. (2020: 2.183 - IF, Q3 - JCR, 0.544 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2021.138723 Typ: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - BUČKOVÁ, Mária - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela - NAGY, Štefan - RYDZ, Joanna - OPÁLEK, Andrej - SLÁVIKOVÁ, Monika - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita**. The drug-loaded electrospun poly(epsilon-caprolactone) mats for therapeutic application. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, art. no. 922, [19] p. (2020: 5.076 - IF, Q1 - JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano11040922 Typ: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - HRŮZA, Jakub - FRAJOVÁ, Jaroslava - OPÁLEK, Andrej - BUČKOVÁ, Mária - KOZICS, Katarína - PEER, Petra - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita**. Electrospun poly(ethylene terephthalate)/silk fibroin composite for filtration application. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, art.no. 2499, [23] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/doi.org/10.3390/polym13152499 Typ: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - PEER, Petra - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - JORDANOV, Igor - RYCHTER, Piotr. Circulatory management of polymer waste: Recycling into fine fibers and their applications. In Materials, 2021, vol. 14, art.no. 4694, [26] p. (2020: 3.623 - IF, Q1 - JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA
 • OPIELA, Kamil C. - ZIELIŃSKI, Tomasz G.** - DVORÁK, Tomáš - KÚDELA, Stanislav, Jr.. Perforated closed-cell aluminium foam for acoustic absorption. In Applied Acoustics, 2021, vol. 174, no. 107706. (2020: 2.639 - IF, Q2 - JCR, 0.767 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-682X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2020.107706 (Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580) Typ: ADCA
 • PÁLKOVÁ, Helena** - BARLOG, Martin - MADEJOVÁ, Jana - HRONSKÝ, V. - PETRA, L. - ŠIMON, Erik - BILLIK, Peter - ZIMOWSKA, M. Structural changes in smectites subjected to mechanochemical activation: The effect of the occupancy of the octahedral sites. In Applied Clay Science, 2021, vol. 213, p. 106214. (2020: 5.467 - IF, Q1 - JCR, 1.062 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-1317. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.106214 Typ:
 • PEER, Petra** - JANALIKOVA, Magda** - SEDLARIKOVA, Jana - PLEVA, Pavel - FILIP, Petr - ZELENKOVA, Jana - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Antibacterial filtration membranes based on PVDF-co-HFP nanofibers with the addition of medium-chain 1-monoacylglycerols. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, vol. 13, p. 41021-41033. (2020: 9.229 - IF, Q1 - JCR, 2.535 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1944-8244. Typ: ADCA
 • REZAYAT, Mohammad** - MOHEBBI, Mohammad Sadegh - PARSA, Mohammad Habibi - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. Microstructure Evolution during Controlled Rolling of an Nb-Ti Microalloyed Steel. In Steel Research International, 2021, vol. 92, iss. 4, no. 2000487. (2020: 2.000 - IF, Q2 - JCR, 0.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1611-3683. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/srin.202000487 (Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508) Typ: ADCA
 • RYDZ, Joanna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ZAWIDLAK-WEGRZYŃSKA, Barbara - DUALE, Khadar. High-performance polymer applications for renewable energy : Chapter 1. In Nano Tools and Devices for Enhanced Renewable Energy. 1st Edition. - Elsevier Science Publishing Co Inc, 2021, s. 3-26. ISBN 978-0-12-821709-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821709-2.00001-3 (Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách : VEGA 2/0135/19) Typ: ABC
 • SADEGHI, Behzad - CAVALIERE, Pasquale - NOSKO, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - NAGY, Štefan. Hot deformation behaviour of bimodal sized Al2O3/Al nanocomposites fabricated by spark plasma sintering. In Journal of Microscopy, 2021, vol. 281, iss. 1, p. 28-45. (2020: 1.758 - IF, Q4 - JCR, 0.569 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0022-2720. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jmi.12947 Typ: ADCA
 • ŠEBEKOVÁ, Katarína** - GURECKÁ, Radana - CSONGOVÁ, Melinda - KOBOROVÁ, Ivana - ŠEBEK, Jozef. Elevated blood pressure-associated cardiometabolic risk factors and biomarkers in 16-23 years old students with or without metabolic abnormalities. In Journal of Human Hypertension, 2021, vol. 35, iss. 1, p. 37-48. (2020: 3.012 - IF, Q3 - JCR, 0.737 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0950-9240. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41371-020-0309-5 Typ: ADCA
 • ŠTĚPÁNEK, Matěj - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - NAGY, Štefan - OROVČÍK, Ľubomír - BAJANA, Otto. Powder injection casting (PIC): A novel technique for production of Al metal matrix composites. In Book of Abstracts : 21th International Conference on Materials, Tribology & Recycling MATRIB 2021. Danko Ćorić, Sanja Šolić, Franjo Ivušić. - Zagreb, Croatia : HDMT - Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2021, p. 445-455. ISSN 2459-5608. (MATRIB 2021 : International Conference on Materials, Tribology & Recycling. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. MATRIB 2021 : International Conference on Materials, Tribology & Recycling) Typ: AFC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus