Informačná stránka organizácie SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AZIMIROEEN, Ghasem** - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - LOTFIAN, Saeid. Mechanical and Microstructural Characterization of Hybrid Aluminum Nanocomposites Synthesized from an Al-Fe(3)O(4)System by Friction Stir Processing. In Metals and materials international, 2020, vol. 26, iss. 9, p. 1441-1453. (2019: 1.990 - IF, Q2 - JCR, 0.604 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1598-9623. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12540-019-00393-1>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA
 • AZIMI-ROEEN, Ghasem** - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - LOTFIAN, Saeid. Effect of multi-pass friction stir processing on textural evolution and grain boundary structure of Al-Fe3O4 system. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2020, vol. 9, iss. 1, p. 1070-1086. (2019: 5.289 - IF, Q1 - JCR, 0.898 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785419304557?via%3Dihub>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej** - TEŠINSKÝ, Matej - MARQUARDT, Julien - ŠKROBIAN, Milan - DANEU, Nina - RAJŇÁK, Michal - BALÁŽ, Peter. Synthesis of copper nanoparticles from refractory sulfides using a semi-industrial mechanochemical approach. In Advanced Powder Technology, 2020, vol. 31, no.2, p. 782-791. (2019: 4.217 - IF, Q1 - JCR, 0.802 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-8831.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALOG, Martin** - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - KRÍŽIK, Peter - NOSKO, Martin - OSLANEC, Peter, Jr. - ZIFČÁK, Peter. To what extent does friction-stir welding deteriorate the properties of powder metallurgy Al? In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2020, vol. 9, iss. 3, p. 6733-6744. (2019: 5.289 - IF, Q1 - JCR, 0.898 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785420312515>. Typ: ADCA
 • CETIN, Yuksel** - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - GUNGOR, Aysen - YILDIZHAN, Yasemin - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter. In-vitro evaluation of a partially biodegradable TiMg dental implant: The cytotoxicity, genotoxicity, and oxidative stress. In Materialia, 2020, vol. 14, no. 100899. (2019: 0.640 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2589-1529.(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADMA
 • ČAPEK, Jaroslav** - KUBÁSEK, Jiří - PINC, Jan - MAŇÁK, Jan - MOLNÁROVÁ, Orsolya - DRAHOKOUPIL, Jan - ČAVOJSKÝ, Miroslav. ZnMg0.8Ca0.2 (wt%) biodegradable alloy – The influence of thermal treatment and extrusion on microstructural and mechanical characteristics. In Materials Characterization, 2020, vol. 162, no. 110230. (2019: 3.562 - IF, Q1 - JCR, 1.239 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1044-5803. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580319329286>(VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov). Typ: ADCA
 • ČAPEK, Jaroslav** - KUBÁSEK, Jiří - PINC, Jan - DRAHOKOUPIL, Jan - ČAVOJSKÝ, Miroslav - VOJTĚCH, Dalibor. Extrusion of the biodegradable ZnMg0.8Ca0.2 alloy - The influence of extrusion parameters on microstructure and mechanical characteristics. In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020, vol. 108, no. 103796. (2019: 3.372 - IF, Q2 - JCR, 0.944 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1751-6161. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616120303507>(VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov). Typ: ADMA
 • ČAVOJSKÝ, Miroslav** - TREMBOŠOVÁ, Veronika - BERONSKÁ, Naďa - NOSKO, Martin. The Effect of Pure Mg Powders Oxidation on the Microstructure and Properties of Extruded Mg Rods. In Proceedings EURO PM2019 [elektronický zdroj]. - Shrewsbury : European Powder Metallurgy Association (EPMA), 2019, no. 4345390. ISBN 978-1-899072-51-4. Požaduje sa USB kľúč z EURO PM2019. Dostupné na internete: <www.europm2019.com>(EURO PM2019. VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov). Typ: AFC
 • DOBROVETSKA, Oksana - SALDAN, Ivan** - OROVČÍK, Ľubomír - KARLSSON, Dennis - SAHLBERG, Häggblad Martin - SEMENYUK, Yuriy - PEREVIZNYK, Orest - RESHETNYAK, Oleksandr - KUNTYI, Orest - MERTSALO, Ivanna - SERKIZ, Roman - STELMAKHOVYCH, Bohdan. Electrocatalytic activity of Pd-Au nanoalloys during methanol oxidation reaction. In International Journal of Hydrogen Energy, 2020, vol. 45, iss. 7, p. 4444-4456. (2019: 4.939 - IF, Q2 - JCR, 1.141 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0360-3199. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031991934529X>. Typ: ADCA
 • HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - NOVY, Frantisek - CETIN, Yuksel - ŠVEC, Peter Jr. - BAJANA, Otto - DRIENOVSKY, Marian. Partially biodegradable Ti-based composites for biomedical applications subjected to intense and cyclic loading. In Journal of Alloys and Compounds, 2020, vol. 839, no. 155663. (2019: 4.650 - IF, Q1 - JCR, 1.055 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838820320272>. Typ: ADCA
 • HINKELMAN, Jan - VRŠANSKÝ, Peter** - GARCIA, Thierry - TEJEDOR, Arian - BERTNER, Paul - SOROKIN, Anton - GALLICE, Geoffrey R. - KOUBOVÁ, Ivana - NAGY, Štefan - VIDLIČKA, Ľubomír. Neotropical Melyroidea group cockroaches reveal various degrees of (eu)sociality. In The Science of Nature, 2020, vol. 107, iss. 5, no. 39. (2019: 2.090 - IF, Q2 - JCR, 0.804 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-1042. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-020-01694-x>(APVV-0436-12 : Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými. Vega č. 2/0042/18 : Šváby zo svetových jantárov II). Typ: ADCA
 • JERZ, Jaroslav** - KOVÁČIK, Jaroslav - GOPINATHAN, Arun. Energy-Efficient Maintaining of Thermal Comfort in Buildings by Thermo-Active Aluminium Foam Roofing. In Kurzfassungsband EnInnov2020 : 16. Symposium Energieinnovation. - Graz, Rakúsko : Verlag der Technischen Universität Graz, 2020, p. 1-8. ISBN 978-3-85125-734-2. Požaduje sa PDF Reader. Dostupné na internete: <https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/tugrazExternal/4778f047-2e50-4e9e-b72d-e5af373f95a4/files/lf/Session_G3/735_LF_Jerz.pdf>. Typ: AFC
 • KHODABAKHSHI, F. - FARSHIDIANFAR, M. H. - GERLICH, A. P. - NOSKO, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - KHAJEPOUR, A. Effects of laser additive manufacturing on microstructure and crystallographic texture of austenitic and martensitic stainless steels. In Additive Manufacturing, 2020, vol. 31, no. 100915. (2019: 7.002 - IF, Q1 - JCR, 2.196 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2214-8604. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860419307201>(Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508). Typ: ADCA
 • KHOSHGHADAM-PIREYOUSEFAN, Mohammad - RAHMANIFARD, Roohollah** - OROVČÍK, Ľubomír - ŠVEC, Peter - KLEMM, Volker. Application of a novel method for fabrication of graphene reinforced aluminum matrix nanocomposites: Synthesis, microstructure, and mechanical properties. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2020, vol. 772, no. 13, 138820. (2019: 4.652 - IF, Q1 - JCR, 1.700 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-5093. Typ: ADCA
 • KORÁB, Juraj** - KRCHO, S. - ŠTEFÁNIK, Pavol - KOVÁČIK, Jaroslav. Electrical and thermal conductivities of the Cu-CF composite. In Journal of Composite Materials, 2020, vol. 54, iss. 8, p. 1023-1030. (2019: 1.972 - IF, Q3 - JCR, 0.553 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-9983. Dostupné na internete: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0021998319872261>(2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. ITMS 26220220154 Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov). Typ: ADCA
 • KOVÁČOVÁ, Zuzana** - OROVČÍK, Ľubomír - SEDLÁČEK, Jaroslav - BAČA, Ľuboš - DOBROČKA, Edmund - KITZMANTEL, M. - NEUBAUER, Erich. The effect of YB4 addition in ZrB2-SiC composites on the mechanical properties and oxidation performance tested up to 2000 °C. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 3829-3843. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
 • KRAFČÍK, Andrej - STEIN, George Juraj - FROLLO, Ivan**. FEM model of oscillating ferromagnetic yoke in the magnetic field of a permanent magnet with and without a short-circuited coil. In IEEE Transactions on Magnetics, 2020, vol. 56, no. 3, p. 7400311. (2019: 1.626 - IF, Q3 - JCR, 0.594 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0018-9464. Typ: ADCA
 • KRÍŽIK, Peter** - BALOG, Martin - NAGY, Štefan - OROVČÍK, Ľubomír - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Ultrafine titanium filaments with a high aspect ratio fabricated by the extraction from Al plus Ti composite. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 4, p. 287-292. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na internete: <http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6793&category_id=162&option=com_virtuemart>(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADDA
 • KÚDELA, Stanislav, Jr.** - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. Strengthening in MgLi matrix composites reinforced with unidirectional T300 and Granoc carbon fibres. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 4, p. 223-231. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na internete: <http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6787&category_id=162&option=com_virtuemart>(Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in magnesium-carbon composites). Typ: ADDA
 • KÚDELA, Stanislav, Jr.** - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. Alloying effect of Li and Y on the strengthening of Mg/T300 composites. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 3, p. 151-159. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na internete: <http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6737&category_id=162&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=1>(Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in magnesium-carbon composites). Typ: ADDA
 • LAPIN, Juraj** - KAMYSHNYKOVA, Kateryna - KLIMOVÁ, Alena. Comparative Study of Microstructure and Mechanical Properties of Two TiAl-Based Alloys Reinforced with Carbide Particles. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 3423. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-3049/25/15/3423>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. ITMS 26240220081 : Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení. 2/0074/19 : Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie). Typ: ADCA
 • MAZLOUM, Aref - KOVÁČIK, Jaroslav - ZAGRAI, Andrei - SEVOSTIANOV, Igor**. Copper-graphite composite: Shear modulus, electrical resistivity, and cross-property connections. In International Journal of Engineering Science, 2020, vol. 149, no. 103232. (2019: 9.219 - IF, Q1 - JCR, 3.764 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7225. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020722520300203?via%3Dihub>. Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter** - STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter. Whole-body vibration and vertical road profile displacement power spectral density. In Vehicle System Dynamics, 2020, vol. 58, no. 4, p. 630-656. (2019: 2.581 - IF, Q2 - JCR, 1.103 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0042-3114. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00423114.2019.1656874?needAccess=true> Typ: ADCA
 • <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00423114.2019.1595675?journalCode=nvsd20>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle. Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla). Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter**. Vibration Dose Value in Passenger Car and Road Roughness. In Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, 2020, vol. 146, iss. 4, no. 04020064. (2019: 1.085 - IF, Q4 - JCR, 0.396 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2573-5438. Dostupné na internete: <https://ascelibrary.org/doi/10.1061/JPEODX.0000200>(Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla). Typ: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - FRAJOVÁ, Jaroslava - NOSKO, Martin. Recycling of poly(ethylene terephthalate) by electrospinning to enhanced the filtration efficiency. In Materials Letters, 2020, vol. 278, art. no. 128426, [3] p. (2019: 3.204 - IF, Q2 - JCR, 0.753 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-577X. Typ: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KOZMA, Erika - OPÁLEK, Andrej - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela - NAGY, Štefan - KRONEK, Juraj - RYDZ, Joanna - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita**. Diclofenac embedded in silk fibroin fibers as a drug delivery system. In Materials, 2020, vol. 13, no. 16, art. no. 3580, [14] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA
 • PAPLIŃSKI, P. - WAŃKOWICZ, J. - ŚMIETANKA, H. - RANACHOWSKI, P.** - RANACHOWSKI, Z. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - ALEKSIEJUK, M. Comparative studies on degradation of varistors subjected to operation in surge arresters and surge arrester counters. In Archives of Metallurgy and Materials, 2020, vol. 65, iss. 1, p. 367-374. (2019: 0.586 - IF, Q4 - JCR, 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1733-3490. Dostupné na internete: <http://journals.pan.pl/dlibra/publication/131739/edition/115070/content>. Typ: ADCA
 • RAMADAN, R. M.** - LABEEB, Ahmad M. - WARD, Azza A. - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed. New approach for synthesis of nano-sized CaCu3Ti4O12 powder by economic and innovative method. In Journal of Materials Science. Materials in Electronics, 2020, vol. 31, iss. 12, p. 9065-9075. (2019: 2.220 - IF, Q2 - JCR, 0.477 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0957-4522. Typ: ADCA
 • RANACHOWSKI, Z.** - RANACHOWSKI, P. - BRODECKI, A. - KOPEĆ, M. - KÚDELA, Stanislav, Jr.. QUASI-STATIC AND DYNAMIC TESTING OF CARBON FIBER REINFORCED MAGNESIUM COMPOSITES. In Archives of Metallurgy and Materials, 2020, vol. 65, iss. 2, p. 893-899. (2019: 0.586 - IF, Q4 - JCR, 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1733-3490. Dostupné na internete: <http://journals.pan.pl/dlibra/publication/132836/edition/116073/content>(VEGA 2/0117/20 : Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch). Typ: ADCA
 • ŠEBEKOVÁ, Katarína** - GURECKÁ, Radana - CSONGOVÁ, Melinda - KOBOROVÁ, Ivana - ŠEBEK, Jozef. Sex Differences in Association of Elevated Blood Pressure with Variables Characterizing Cardiometabolic Risk in Young Subjects with or Without Metabolic Abnormalities. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, vol. 17, iss. 10, no. 3612. (2019: 2.849 - IF, Q1 - JCR, 0.739 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1661-7827. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/10/3612>. Typ: ADCA
 • ŠIMON, Erik** - BILLIK, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - SASINKOVÁ, Vlasta - PALOU, Martin T. - ŠKRÁTEK, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - PLESCH, G. Aluminium powder as a reactive template for preparation of carbon flakes from CCl4. In Chemical Papers, 2020, vol. 74, iss. 12, p. 4599-4607. (2019: 1.680 - IF, Q3 - JCR, 0.331 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11696-020-01303-1>(ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADCA
 • ŠROBA, Viktor - FIANTOK, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - ZAHORAN, Miroslav - GRANČIČ, Branislav - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - IZAI, Vitalii - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian**. Structure evolution and mechanical properties of hard tantalum diboride films. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2020, vol. 38, iss. 3, no. 033408. (2019: 2.166 - IF, Q3 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0734-2101. Dostupné na internete: <https://avs.scitation.org/doi/10.1116/6.0000155>. Typ: ADCA
 • ŠUGÁR, Peter** - LUDROVCOVÁ, Barbora - KOVÁČIK, Jaroslav - SAHUL, Martin - ŠUGÁROVÁ, Jana. Laser-Based Ablation of Titanium-Graphite Composite for Dental Application. In Materials, 2020, vol. 13, iss. 10, no. 2312. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1996-1944/13/10/2312>(VEGA 2/0135/20 : Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus