Informačná stránka organizácie SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AZIMI-ROEEN, Ghasem** - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - LOTFIAN, Saeid. Effect of multi-pass friction stir processing on textural evolution and grain boundary structure of Al-Fe3O4 system. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2020, vol. 9, iss. 1, p. 1070-1086. ISSN 2238-7854. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785419304557?via%3Dihub>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej** - TEŠINSKÝ, Matej - MARQUARDT, Julien - ŠKROBIAN, Milan - DANEU, Nina - RAJŇÁK, Michal - BALÁŽ, Peter. Synthesis of copper nanoparticles from refractory sulfides using a semi-industrial mechanochemical approach. In Advanced Powder Technology, 2020, vol. 31, no.2, p. 782-791. ISSN 0921-8831.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • ČAPEK, Jaroslav** - KUBÁSEK, Jiří - PINC, Jan - DRAHOKOUPIL, Jan - ČAVOJSKÝ, Miroslav - VOJTĚCH, Dalibor. Extrusion of the biodegradable ZnMg0.8Ca0.2 alloy - The influence of extrusion parameters on microstructure and mechanical characteristics. In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020, vol. 108, no. 103796. ISSN 1751-6161. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616120303507>(VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov). Typ: ADMA
 • ČAPEK, Jaroslav** - KUBÁSEK, Jiří - PINC, Jan - MAŇÁK, Jan - MOLNÁROVÁ, Orsolya - DRAHOKOUPIL, Jan - ČAVOJSKÝ, Miroslav. ZnMg0.8Ca0.2 (wt%) biodegradable alloy – The influence of thermal treatment and extrusion on microstructural and mechanical characteristics. In Materials Characterization, 2020, vol. 162, no. 110230. ISSN 1044-5803. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580319329286>(VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov). Typ: ADMA
 • ČAVOJSKÝ, Miroslav** - TREMBOŠOVÁ, Veronika - BERONSKÁ, Naďa - NOSKO, Martin. The Effect of Pure Mg Powders Oxidation on the Microstructure and Properties of Extruded Mg Rods. In Proceedings EURO PM2019 [elektronický zdroj]. - Shrewsbury : European Powder Metallurgy Association (EPMA), 2019, no. 4345390. ISBN 978-1-899072-51-4. Požaduje sa USB kľúč z EURO PM2019. Dostupné na internete: <www.europm2019.com>(EURO PM2019. VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov). Typ: AFC
 • JERZ, Jaroslav** - KOVÁČIK, Jaroslav - GOPINATHAN, Arun. Energy-Efficient Maintaining of Thermal Comfort in Buildings by Thermo-Active Aluminium Foam Roofing. In Kurzfassungsband EnInnov2020 : 16. Symposium Energieinnovation. - Graz, Rakúsko : Verlag der Technischen Universität Graz, 2020, p. 1-8. ISBN 978-3-85125-734-2. Požaduje sa PDF Reader. Dostupné na internete: <https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/tugrazExternal/4778f047-2e50-4e9e-b72d-e5af373f95a4/files/lf/Session_G3/735_LF_Jerz.pdf>. Typ: AFC
 • KHODABAKHSHI, F. - FARSHIDIANFAR, M. H. - GERLICH, A. P. - NOSKO, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - KHAJEPOUR, A. Effects of laser additive manufacturing on microstructure and crystallographic texture of austenitic and martensitic stainless steels. In Additive Manufacturing, 2020, vol. 31, no. 100915. ISSN 2214-8604. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860419307201>(Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508). Typ: ADCA
 • KORÁB, Juraj** - KRCHO, S. - ŠTEFÁNIK, Pavol - KOVÁČIK, Jaroslav. Electrical and thermal conductivities of the Cu-CF composite. In Journal of Composite Materials, 2020, vol. 54, iss. 8, p. 1023-1030. ISSN 0021-9983. Dostupné na internete: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0021998319872261>(2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. ITMS 26220220154 Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov). Typ: ADCA
 • KRAFČÍK, Andrej - STEIN, George Juraj - FROLLO, Ivan**. FEM model of oscillating ferromagnetic yoke in the magnetic field of a permanent magnet with and without a short-circuited coil. In IEEE Transactions on Magnetics, 2020, vol. 56, no. 3, p. 7400311. ISSN 0018-9464. Typ: ADCA
 • MAZLOUM, Aref - KOVÁČIK, Jaroslav - ZAGRAI, Andrei - SEVOSTIANOV, Igor**. Copper-graphite composite: Shear modulus, electrical resistivity, and cross-property connections. In International Journal of Engineering Science, 2020, vol. 149, no. 103232. ISSN 0020-7225. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020722520300203?via%3Dihub>. Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter** - STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter. Whole-body vibration and vertical road profile displacement power spectral density. In Vehicle System Dynamics, 2020, vol. 58, no. 4, p. 630-656. ISSN 0042-3114. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00423114.2019.1656874?needAccess=true> Typ: ADCA
 • <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00423114.2019.1595675?journalCode=nvsd20>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle. Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla). Typ: ADCA
 • RAMADAN, R. M.** - LABEEB, Ahmad M. - WARD, Azza A. - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed. New approach for synthesis of nano-sized CaCu3Ti4O12 powder by economic and innovative method. In Journal of Materials Science. Materials in Electronics, 2020, vol. 31, iss. 12, p. 9065-9075. ISSN 0957-4522. Typ: ADCA
 • ŠROBA, Viktor - FIANTOK, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - ZAHORAN, Miroslav - GRANČIČ, Branislav - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - IZAI, Vitalii - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian**. Structure evolution and mechanical properties of hard tantalum diboride films. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2020, vol. 38, iss. 3, no. 033408. ISSN 0734-2101. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/340642315_Structure_evolution_and_mechanical_properties_of_hard_tantalum_diboride_films>. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus