Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9/6319
845 13 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/ 3240 1003

Sekretariát

Tel: 02/3240 1003

Detašované pracoviská

Priemyselná 525
Ladomerská Vieska
965 01 Žiar nad Hronom
Vedecká činnosť ústavu sa v súčasnosti prednostne orientuje na vývoj a hodnotenie vlastností progresívnych materiálov ako sú kompozity, kovové peny, superzliatiny, intermetalické materiály a keramické povlaky. Využívajú sa pritom unikátne technologické postupy a zariadenia najmä: tlaková infiltrácia taveniny, usmernená kryštalizácia, prášková metalurgia, difúzne zváranie vo vákuu, izostatické lisovanie, plazmové nástreky a iné metódy depozície povlakov.

Charakteristika štruktúry a testovanie vlastností nových materiálov sa vykonáva na moderných prístrojoch, medzi ktoré možno zahrnúť elektrónové mikroskopy s analyzátormi zloženia a obrazu, počítačom riadené skúšobné stroje na zisťovanie únavy, mechanických vlastností za tepla, na meranie hluku a vibrácií a pod.

Významnou časťou vedeckého výskumu je simulácia a modelovanie napätí a deformácií v zložitých štruktúrach, hodnotenie a odhad prevádzkovej únavovej životnosti konštrukcií, dynamická analýza strojných agregátov a teória hluko- a vibroizolácie.

Okrem riešenia vedeckých projektov sa ústav zaoberá aj skúšobníctvom a rôznymi expertízami na základe objednávok hospodárskej a spoločenskej sféry.