Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Dominika
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr.
Lucia
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr.
Simona
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr.
Alexandra
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ing.
Svetlana
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr.
Jakub
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr.
Lujza
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ing.
Jakub
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr.
Eva
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Počet doktorandov: 9