Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecký pracovník
Prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing.
Igor
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marta
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Hubert
Vedecký pracovník
Mgr.
Alexandra
Interný doktorand
Mgr.
Natália
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
Doc. RNDr., PhD.
Zita
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Henrik
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Svetlana
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Ivana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zdena
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Noémi
Vedecký pracovník
Ing.
Jakub
Interný doktorand
Dr.nat.techn. Ing., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Viktória
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Milena
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Pavol
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrej
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr.
Zuzana
Interný doktorand
Ing., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dagmar
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miriam
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miriam
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 45