Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 RNDr., CSc.  Barančok, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Barančoková, Mária  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Baránková, Zuzana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bezák, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bezáková, Magdaléna  Vedecký pracovník
 Prof. PhDr. RNDr., PhD.  Boltižiar, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Borovská, Jana  Vedecký pracovník
 Ing.  Borovský, Igor  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Černecký, Ján  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Dobrovodská, Marta  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Gajdoš, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gašparovičová, Petra  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gerhátová, Katarína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Halabuk, Andrej  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Halada, Ľuboš  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Hilbert, Hubert  Vedecký pracovník
 Mgr.  Hurajtová, Natália  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Hutárová, Daniela  Vedecký pracovník
 Doc. RNDr., PhD.  Izakovičová, Zita  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kalivoda, Henrik  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kalivodová, Michaela  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Kanka, Róbert  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., Ph.D.  Kenderessy, Pavol  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Klimantová, Alexandra  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kollár, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kozelová, Ivana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Krajňáková, Ingrid  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Krnáčová, Zdena  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Laco, Ivan  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Lieskovská, Dana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Lieskovský, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Matušicová, Noémi  Vedecký pracovník
 Dr.nat.techn. Ing.  Merganičová, Katarína  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Miklósová, Viktória  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Mojses, Matej  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Moyzeová, Milena  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Oszlányi, Július  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Palaj, Andrej  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Piscová, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr.  Ponecová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Purgat, Pavol  Interný doktorand
 Ing.  Raniak, Andrej  Interný doktorand
 Mgr.  Rusňák, Tomáš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Šíblová, Zuzana  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Špulerová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Štefunková, Dagmar  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vlachovičová, Miriam  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vlachovičová, Miriam  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 48