Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecká pracovníčka
Prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marta
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Petra
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Dominika
Doktorandka
Mgr.
Lucia
Doktorandka
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Simona
Doktorandka
Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Hubert
Vedecký pracovník
Mgr.
Alexandra
Doktorandka
Mgr., PhD.
Daniela
Vedecká pracovníčka
Prof. RNDr., PhD.
Zita
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Henrik
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Svetlana
Doktorandka
Mgr.
Jakub
Doktorand
Mgr., PhD.
Ivana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zdena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Lujza
Doktorandka
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Noémi
Vedecká pracovníčka
Ing.
Jakub
Doktorand
Dr.nat.techn. Ing.
Katarína
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Viktória
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Milena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Pavol
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr.
Eva
Doktorandka
Mgr., PhD.
Zuzana
Doktorandka
Ing., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Dagmar
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miriam
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miriam
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 48