Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
   Adamčeková, Edita  421 2 3229 3600
 RNDr., CSc. Barančok, Peter  421 2 3229 3601
 RNDr., PhD. Barančoková, Mária  421 2 3229 3602
 Ing., PhD. Baránková, Zuzana  421 2 3229 3626
 Mgr., PhD. Bezák, Peter  421 2 3229 3632
 RNDr., PhD. Bezáková, Magdaléna  02/ 3229 3632
   Bohunická, Tatiana  421 2 3229 3625
 Prof. PhDr. RNDr., PhD. Boltižiar, Martin  421 2 3229 3633
 RNDr., PhD. Borovská, Jana  421 2 3229 3634
 Ing. Borovský, Igor  421 2 3229 3635
 Mgr. Černecký, Ján  0903/298345
 Doc. PaedDr., PhD. David, Stanislav  0908 205292, 421 2 3229 3636
 RNDr., PhD. Dobrovodská, Marta  421 2 3229 3604, (3642)
   Ďuricová, Helena   
 RNDr., CSc. Gajdoš, Peter  421 2 3229 3638
 Mgr., PhD. Gašparovičová, Petra   
 Mgr., PhD. Gerhátová, Katarína  421 2 3229 3639
 Mgr. Gusejnov, Simona   
 Mgr., PhD. Halabuk, Andrej  421 2 3229 3640
 RNDr., CSc. Halada, Ľuboš  421 2 3229 3641
 RNDr., PhD. Hilbert, Hubert   
 Prof. RNDr., CSc. Hreško, Juraj  037/7335738 kl. 216
 Mgr. Hurajtová, Natália  421 2 3229 3643
 Mgr., PhD. Hutárová, Daniela  421 2 3229 3606
 Doc. RNDr., PhD. Izakovičová, Zita  421 2 3229 3607
 Mgr., PhD. Kalivoda, Henrik  02 3229 3608
 Mgr. Kalivodová, Michaela  421 2 3229 3609
   Kalužáková, Eva   
 RNDr., PhD. Kanka, Róbert  421 2 3229 3610
 Mgr., Ph.D. Kenderessy, Pavol  421 2 3229 3611
 Mgr., PhD. Klimantová, Alexandra  421 2 3229 3643
 Mgr. Kocmanová, Alexandra  421 2 3229 3612
 Mgr., PhD. Kollár, Jozef  421 2 3229 3613
 Mgr., PhD. Kozelová, Ivana  421 2 3229 3615
   Krajčovičová, Cecília   
 Mgr. Krajňáková, Ingrid  02/ 3229 3605
 RNDr., PhD. Krnáčová, Zdena  421 2 3229 3616
 Mgr. Kubáčková, Andrea  421 2 3229 3624
 Ing. Kubicová, Zuzana  421 2 3229 3617
 Mgr. Laco, Ivan  421 2 3229 3618
   Lagovský, Vladimír  044/5295273
 Mgr., PhD. Lieskovská, Dana   
 Mgr., PhD. Lieskovský, Juraj  421 2 3229 3646
 Ing. Lucová, Miloslava  421 2 3229 3625
 Ing. Mamedowa, Yuna  +421902104870
 RNDr., PhD. Matušicová, Noémi  421 2 3229 3634
 Dr.nat.techn. Ing. Merganičová, Katarína   
 Dr.h.c. Prof. RNDr., DrSc. Miklós, László  +421 918 648 170
 RNDr., PhD. Miklósová, Viktória  421 2 3229 3619
 Ing., PhD. Mojses, Matej  421 2 3229 3647
 RNDr., PhD. Moyzeová, Milena  421 2 3229 3620
   Orbánová, Eva  421 2 3229 3621
 Ing., CSc. Oszlányi, Július  421 2 3229 3622
 Mgr., PhD. Palaj, Andrej  421 2 3229 3623
 Mgr., PhD. Piscová, Veronika  421 2 3229 3648
 Mgr. Ponecová, Zuzana  421 2 3229 3649
 Mgr. Purgat, Pavol  421 2 3229 3648
 Ing. Raniak, Andrej  +421902067832
 Mgr. Rusňák, Tomáš  421 2 3229 3646
   Sklenar, Pavel   
   Šancová, Olivia  421 2 3229 3625
   Ševčíková, Helena  421 2 3229 3627
 Mgr. Šíblová, Zuzana  02/ 3229 3605
 Ing., PhD. Špulerová, Jana  421 2 3229 3628
 Ing., PhD. Štefunková, Dagmar  421 2 3229 3629
 Mgr., PhD. Vlachovičová, Miriam  421 2 3229 3630

Aktualizuje: