Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav krajinnej ekológie SAV

Titul Meno E-mail Telefón
  421 2 3229 3600
RNDr., CSc.
Barančok
Peter
421 2 3229 3601
RNDr., PhD. 421 2 3229 3602
Ing., PhD.
Baránková
Zuzana
421 2 3229 3626
Mgr., PhD.
Bezák
Peter
421 2 3229 3632
RNDr., PhD.
Bezáková
Magdaléna
02/ 3229 3632
 
Bohunická
Tatiana
421 2 3229 3625
Prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.
Boltižiar
Martin
421 2 3229 3633
RNDr., PhD.
Borovská
Jana
421 2232293634
Ing.
Borovský
Igor
421 2 3229 3635
Mgr. 0903/298345
Doc. PaedDr., PhD.
David
Stanislav
0908 205292, 421 2 3229 3636
RNDr., PhD. 421 2 3229 3604, (3642)
 
Ďuricová
Helena
neuvedený
RNDr., CSc.
Gajdoš
Peter
421 2 3229 3638
Mgr., PhD. neuvedený
Mgr., PhD.
Gerhátová
Katarína
421 2 3229 3639
Mgr.
Gusejnov
Simona
neuvedený
Mgr., PhD.
Halabuk
Andrej
421 2 3229 3640
RNDr., CSc.
Halada
Ľuboš
02/3229 3641
RNDr., PhD.
Hilbert
Hubert
neuvedený
Mgr.
Hladká
Alexandra
+4212232293634
Prof. RNDr., CSc.
Hreško
Juraj
037/7335738 kl. 216
Mgr.
Hurajtová
Natália
421 2 3229 3643
Mgr., PhD.
Hutárová
Daniela
421 2 3229 3606
Doc. RNDr., PhD. 421 2 3229 3607
Mgr., PhD.
Kalivoda
Henrik
02 3229 3608
RNDr.
Kalivodová
Michaela
421 2 3229 3609
  neuvedený
RNDr., PhD.
Kanka
Róbert
421 2 3229 3610
Mgr., Ph.D.
Kenderessy
Pavol
421 2 3229 3611
Mgr., PhD.
Klimantová
Alexandra
421 2 3229 3643
Mgr.
Kocmanová
Alexandra
421 2 3229 3612
Mgr., PhD.
Kollár
Jozef
421 2 3229 3613
Ing.
Košanová
Svetlana
02/32293647
Mgr., PhD.
Kozelová
Ivana
421 2 3229 3615
 
Krajčovičová
Cecília
neuvedený
Mgr. 02/ 3229 3605
RNDr., PhD. 421 2 3229 3616
Mgr.
Kubáčková
Andrea
421 2 3229 3624
Ing.
Kubicová
Zuzana
421 2 3229 3617
Mgr., PhD.
Laco
Ivan
421 2 3229 3618
 
Lagovský
Vladimír
044/5295273
Mgr., PhD. neuvedený
Mgr., PhD. 421 2 3229 3646
Ing.
Lucová
Miloslava
421 2 3229 3625
Ing.
Mamedowa
Yuna
+421902104870
RNDr., PhD. 421 2 3229 3634
Dr.nat.techn. Ing., PhD.
Merganičová
Katarína
neuvedený
Dr.h.c. Prof. RNDr., DrSc.
Miklós
László
+421 918 648 170
RNDr., PhD.
Miklósová
Viktória
421 2 3229 3619
Ing., PhD.
Mojses
Matej
421 2 3229 3647
RNDr., PhD.
Moyzeová
Milena
421 2 3229 3620
  421 2 3229 3621
Ing., CSc.
Oszlányi
Július
421 2 3229 3622
Mgr., PhD.
Palaj
Andrej
421 2 3229 3623
Mgr., PhD.
Piscová
Veronika
421 2 3229 3648
Mgr.
Ponecová
Zuzana
421 2 3229 3649
Mgr.
Purgat
Pavol
421 2 3229 3648
Ing.
Raniak
Andrej
+421902067832
Mgr., PhD.
Rusňák
Tomáš
421 2 3229 3646
 
Sklenar
Pavel
neuvedený
 
Šancová
Olivia
421 2 3229 3625
  421 2 3229 3627
Mgr.
Šíblová
Zuzana
02/ 3229 3605
Ing., PhD. 421 2 3229 3628
Ing., PhD.
Štefunková
Dagmar
421 2 3229 3629
Mgr., PhD. 421 2 3229 3630

Aktualizuje: