Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Daniela
421 2 3229 3606
RNDr., CSc.
Peter
421 2 3229 3601
RNDr., PhD.
Mária
421 2 3229 3602
Ing., PhD.
Zuzana
421 2 3229 3626
Mgr., PhD.
Peter
421 2 3229 3632
RNDr., PhD.
Magdaléna
02/ 3229 3632
 
Tatiana
421 2 3229 3625
Prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.
Martin
421 2 3229 3633
RNDr., PhD.
Jana
421 2232293634
Ing.
Igor
421 2 3229 3635
Mgr., PhD.
Ján
0903/298345
Doc. PaedDr., PhD.
Stanislav
+421908 205292
RNDr., PhD.
Marta
421 2 3229 3604
RNDr., CSc.
Peter
421 2 3229 3638
Mgr., PhD.
Petra
neuvedený
Mgr.
Dominika
+421 23229 3637
Mgr.
Lucia
02/3229 3642
Mgr., PhD.
Katarína
421 2 3229 3639
Mgr.
Simona
neuvedený
Mgr., PhD.
Andrej
421 2 3229 3640
RNDr., CSc.
Ľuboš
02/3229 3641
RNDr., PhD.
Hubert
neuvedený
Mgr.
Alexandra
neuvedený
Mgr., PhD.
Natália
421 2 3229 3643
Prof. RNDr., PhD.
Zita
421 2 3229 3607
Mgr., PhD.
Henrik
02 3229 3608
RNDr., PhD.
Róbert
421 2 3229 3610
Mgr., PhD.
Pavol
421 2 3229 3611
Mgr.
Alexandra
421 2 3229 3612
Mgr., PhD.
Jozef
421 2 3229 3613
Ing.
Svetlana
02/32293647
Mgr.
Jakub
0940502321
Mgr., PhD.
Ivana
421 2 3229 3615
RNDr., PhD.
Zdena
421 2 3229 3616
Mgr.
Andrea
421 2 3229 3624
Mgr.
Lujza
421232293609
Ing.
Zuzana
421 2 3229 3617
 
Vladimír
044/5295273
Mgr., PhD.
Juraj
421 2 3229 3646
Ing.
Miloslava
421 2 3229 3625
RNDr., PhD.
Noémi
421 2 3229 3634
 
Zdenka
neuvedený
Ing.
Jakub
02/3229 3605
Dr.nat.techn. Ing.
Katarína
neuvedený
Dr.h.c. Prof. RNDr., DrSc.
László
+421 918 648 170
RNDr., PhD.
Viktória
421 2 3229 3619
Ing., PhD.
Matej
421 2 3229 3647
RNDr., PhD.
Milena
421 2 3229 3620
 
Eva
421 2 3229 3621
Mgr., PhD.
Andrej
421 2 3229 3623
Mgr., PhD.
Veronika
421 2 3229 3648
Mgr.
Zuzana
421 2 3229 3649
Mgr., PhD.
Pavol
421 2 3229 3648
Ing., PhD.
Andrej
+421902067832
Mgr., PhD.
Tomáš
421 2 3229 3646
Mgr.
Eva
neuvedený
 
Olivia
421 2 3229 3625
 
Helena
421 2 3229 3627
Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 3229 3605
Ing., PhD.
Jana
421 2 3229 3628
Ing., PhD.
Dagmar
421 2 3229 3629
 
Oľga
neuvedený
Mgr., PhD.
Miriam
421 2 3229 3630

Aktualizuje: