Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
VF522410001 Časopis Ekológia (Bratislava) roč.43,2024 č.1-2 - 12 ks  
Ústredná knižnica SAV v.v.i.
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
IČO: 00587001
21. 5. 2024 1 560,00
VF522410003 Refundácia CP 196/24 - p. Halada  
Ministerstvo školstva výskumu, vývoja a mládeže SR
Stromová 1, 931 01 Bratislava
IČO: 00164381
21. 5. 2024 501,39
VF522410002 Časopis Ekológia (Bratislava) roč.43,2024 č.1-2  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295
21. 5. 2024 130,00
VF522450002 Časopis Ekológia (Bratislava) roč.43,2024 č.1-2  
MediaCall s.r.o.
Špitálska 885/2a, 190 00 Praha
IČO: 24198013
21. 5. 2024 130,00
VF522450003 Časopis Ekológia (Bratislava) roč.43,2024 č.1-2  
Suweco CZ s.r.o.
Sestupná 153/11, 162 00 Praha CZ
IČO: 250094769
21. 5. 2024 130,00
VF522450001 Časopis Ekológia (Bratislava) roč.43,2024 č.1-2  
Otto Harrassowitz GmbH Co. KG
Booksellers Subscription Agents, Kreuzberger Ring 7b-d, 65205 Wiesbaden, Germany
21. 5. 2024 130,00