Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
VF 522310005 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - p. Grežo Henrich, p. Hreško Juraj, p. Mederly Pavol, p. Petlušová Viera, p. Petluš Peter  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
28. 2. 2023 1 350,00
VF 522310006 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - p. Pastorová Anna, p. Simon Vano  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
1. 3. 2023 490,00
VF 522310003 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - p. Silvia Čajková, p. Kristína Hrivňáková  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
24. 2. 2023 440,00
VF522310011 Vložné na Sympózium 2023 - Doc. Stanislav Dávid, PhD.  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
11. 5. 2023 270,00
VF522310013 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
17. 5. 2023 230,00
ZF 522310008 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - doc. Kanianska Radoslava  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
29. 3. 2023 230,00
VF 522350004 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - prof. RNDr. Pechanec Vilém, Ph.D.  
Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc
23. 2. 2023 390,00
VF 522350020 Vložné na Sympózium 2023 - Mr. Wolfgang Sulzer  
Univerzity of Graz
Austria
24. 4. 2023 390,00
VF 522350007 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Anna Rysiak  
Uniwersitet Marii Curie Sklodowskej
Poľsko
1. 3. 2023 390,00
VF 522350010 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Marta Sylla  
Uniwersitet Wroclawski
Poľsko
14. 3. 2023 270,00
VF 522350006 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Piotr Sugier  
Uniwersytet Marii Curie Sklodowskej
Poľsko
1. 3. 2023 390,00
VF 522350005 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Aneta Ptaszynska  
Uniwesytet Przyrodniczy we Wroclowiu
Poľsko
1. 3. 2023 390,00
VF522310015 Refundácia nákladov spojená pri riešení projektu VEGA 2/0149/20  
Ústav ekológie SAV v.v.i.
Zvolen
IČO: 00679071
25. 5. 2023 2 500,00
VF522350018 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - doc. RNDr. Cudlin Pavel, CSc.  
Ústav výzkumu globální změny AVČR v.v.i.
Bělidla 986/4a, Brno
IČO: 86652079
18. 4. 2023 320,00
VF 522350017 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Ing. Cudlín Ondřej, Ph.D.  
Ústav výzkumu globální změny AVČR v.v.i.
Brno
IČO: 86652079
12. 4. 2023 320,00
VF522310012 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Ústredná knižnica SAV v.v.i.
Bratislava
17. 5. 2023 2 760,00
VF522350002 Poplatok za vložné a slávnostnú večeru - p. Mgr. Skokanová Hana  
Výskumný ústav Silva Taoucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Pruhonice
IČO: 00027073
1. 3. 2023 270,00
VF 522350012 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Piotr Krajewski  
Wroclaw University of Enviromental and Life of Science
Poľsko
29. 3. 2023 270,00
VF 522350013 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Lebiedzinska Monika  
Wroclaw University of Enviromental and Life of Science
Poľsko
29. 3. 2023 270,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec