Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
VF 522350010 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Marta Sylla  
Uniwersitet Wroclawski
Poľsko
14. 3. 2023 270,00
VF522350002 Poplatok za vložné a slávnostnú večeru - p. Mgr. Skokanová Hana  
Výskumný ústav Silva Taoucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Pruhonice
IČO: 00027073
1. 3. 2023 270,00
VF522350021 Vložné na Sympózium 2023 - Mrs. Tadeja Ažman  
University of Ljubljana
Slovinsko
28. 4. 2023 260,00
VF 522350022 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Suweco CZ s.r.o.
Praha ČR
IČO: 250094769
17. 5. 2023 230,00
VF522350024 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Otto Harrassowitz GmbH Co. KG
Germany
17. 5. 2023 230,00
VF522310013 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
17. 5. 2023 230,00
VF522350023 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
MediaCall s.r.o.
Praha
17. 5. 2023 230,00
ZF 522310008 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - doc. Kanianska Radoslava  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
29. 3. 2023 230,00
VF 522310004 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - prof. RNDr. Florin Žigrai, DrSc.  
Prešovská univerzita
Prešov
IČO: 17070775
24. 2. 2023 230,00
VF 522310001 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Prof. RNDr. Ivan Šalamon, CSc.  
Prešovská univerzita
Prešov
IČO: 17070775
24. 2. 2023 230,00
VF 522310016 Refundácia CP 459,421,371/2023 - p. Melicher  
Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
21. 8. 2023 213,00
VF 522310024 Refakturácia CP 751/2023 - RNDr. Halada Ľuboš CSc.  
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 931 01 Bratislava
IČO: 00164381
19. 12. 2023 173,62
VF 522310014 Cestovné náklady Melicher Jakub CP 265/23, CP 295/23  
Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
21. 6. 2023 134,10
VF 522310019 Refakturácia CP 572/2023 - Melicher Jakub  
Katedra ekológie a environmentalistiky UKF
Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra
IČO: 00157716
30. 10. 2023 75,40
VF522310010 Refundácia CP 125/2023  
Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
20. 4. 2023 35,50
VF522310023 Refakturácia CP 767/2023 - Ing. Melicher  
Katedra ekológie a environmentalistiky UKF
Tr. Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra
IČO: 00157716
12. 12. 2023 27,84
VF 522310020 Refakturácia CP 750/2023 - Melicher Jakub  
Katedra ekológie a environmentalistiky UKF
Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra
IČO: 00157716
28. 11. 2023 7,80
VF522350025 Dobropis k VF 522350015 - vložné na Sympózium Grois Agnes  
University of Vienna
Rakúsko
18. 5. 2023 -390,00
VF522350026 Dobropis k VF 522350016 - vložné na Sympózium Mr. Fuchs  
University of Vienna
Rakúsko
17. 5. 2023 -390,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec