Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
VF 522350020 Vložné na Sympózium 2023 - Mr. Wolfgang Sulzer  
Univerzity of Graz
Austria
24. 4. 2023 390,00
VF 522350022 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Suweco CZ s.r.o.
Praha ČR
IČO: 250094769
17. 5. 2023 230,00
VF522310002 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mgr. Bugár Gabriel, Mgr. Ing. Marek Moravčík  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
24. 2. 2023 490,00
VF522310010 Refundácia CP 125/2023  
Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
20. 4. 2023 35,50
VF522310011 Vložné na Sympózium 2023 - Doc. Stanislav Dávid, PhD.  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
11. 5. 2023 270,00
VF522310012 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Ústredná knižnica SAV v.v.i.
Bratislava
17. 5. 2023 2 760,00
VF522310013 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
17. 5. 2023 230,00
VF522310015 Refundácia nákladov spojená pri riešení projektu VEGA 2/0149/20  
Ústav ekológie SAV v.v.i.
Zvolen
IČO: 00679071
25. 5. 2023 2 500,00
VF522310021 Zapracovanie pripomienok dotknutých strán schvaľovacieho procesu k dokumentom RÚSES  
Esprit spol. s.r.o.
Pletiarka 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 31563538
29. 11. 2023 10 350,00
VF522310023 Refakturácia CP 767/2023 - Ing. Melicher  
Katedra ekológie a environmentalistiky UKF
Tr. Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra
IČO: 00157716
12. 12. 2023 27,84
VF522350002 Poplatok za vložné a slávnostnú večeru - p. Mgr. Skokanová Hana  
Výskumný ústav Silva Taoucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Pruhonice
IČO: 00027073
1. 3. 2023 270,00
VF522350018 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - doc. RNDr. Cudlin Pavel, CSc.  
Ústav výzkumu globální změny AVČR v.v.i.
Bělidla 986/4a, Brno
IČO: 86652079
18. 4. 2023 320,00
VF522350021 Vložné na Sympózium 2023 - Mrs. Tadeja Ažman  
University of Ljubljana
Slovinsko
28. 4. 2023 260,00
VF522350023 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
MediaCall s.r.o.
Praha
17. 5. 2023 230,00
VF522350024 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Otto Harrassowitz GmbH Co. KG
Germany
17. 5. 2023 230,00
VF522350025 Dobropis k VF 522350015 - vložné na Sympózium Grois Agnes  
University of Vienna
Rakúsko
18. 5. 2023 -390,00
VF522350026 Dobropis k VF 522350016 - vložné na Sympózium Mr. Fuchs  
University of Vienna
Rakúsko
17. 5. 2023 -390,00
ZF 522310007 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Lucia Spodniaková, Lukáš Witlinger, Bogdana Halas  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
14. 3. 2023 660,00
ZF 522310008 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - doc. Kanianska Radoslava  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
29. 3. 2023 230,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec