Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
VF 522350013 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Lebiedzinska Monika  
Wroclaw University of Enviromental and Life of Science
Poľsko
29. 3. 2023 270,00
VF 522350012 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Piotr Krajewski  
Wroclaw University of Enviromental and Life of Science
Poľsko
29. 3. 2023 270,00
VF 522350009 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - mr. Ignacy Kitowski  
State Academy of Applied Sciences in Chelm
Poľsko
15. 3. 2023 320,00
ZF 522310007 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Lucia Spodniaková, Lukáš Witlinger, Bogdana Halas  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
14. 3. 2023 660,00
VF 522350011 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Doc. RNDr. Zdenek Lipský, CSc.  
Karlova univerzita
Praha ČR
14. 3. 2023 320,00
VF 522350010 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Marta Sylla  
Uniwersitet Wroclawski
Poľsko
14. 3. 2023 270,00
VF 522350008 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Margorzata Stepniewska, Andrzej Mizgajski, Katarzyna Fagiewicz  
Adam Mickiewicz University
Poland
10. 3. 2023 1 170,00
VF522350002 Poplatok za vložné a slávnostnú večeru - p. Mgr. Skokanová Hana  
Výskumný ústav Silva Taoucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Pruhonice
IČO: 00027073
1. 3. 2023 270,00
VF 522350007 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Anna Rysiak  
Uniwersitet Marii Curie Sklodowskej
Poľsko
1. 3. 2023 390,00
VF 522350006 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Piotr Sugier  
Uniwersytet Marii Curie Sklodowskej
Poľsko
1. 3. 2023 390,00
VF 522350005 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Aneta Ptaszynska  
Uniwesytet Przyrodniczy we Wroclowiu
Poľsko
1. 3. 2023 390,00
VF 522310006 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - p. Pastorová Anna, p. Simon Vano  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
1. 3. 2023 490,00
VF 522310005 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - p. Grežo Henrich, p. Hreško Juraj, p. Mederly Pavol, p. Petlušová Viera, p. Petluš Peter  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
28. 2. 2023 1 350,00
VF522310002 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mgr. Bugár Gabriel, Mgr. Ing. Marek Moravčík  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
24. 2. 2023 490,00
VF 522310004 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - prof. RNDr. Florin Žigrai, DrSc.  
Prešovská univerzita
Prešov
IČO: 17070775
24. 2. 2023 230,00
VF 522310003 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - p. Silvia Čajková, p. Kristína Hrivňáková  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
24. 2. 2023 440,00
VF 522310001 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Prof. RNDr. Ivan Šalamon, CSc.  
Prešovská univerzita
Prešov
IČO: 17070775
24. 2. 2023 230,00
VF 522350004 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - prof. RNDr. Pechanec Vilém, Ph.D.  
Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc
23. 2. 2023 390,00
VF 1/2023 Grant agreement 883669 Microclim  
University of Vienna
Rakúsko
5. 1. 2023 9 000,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec