Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
VF 522310018 Za vykonanie diela  
Ministerstvo životného prostredia
Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava
IČO: 42181810
20. 9. 2023 32 000,00
VF522310021 Zapracovanie pripomienok dotknutých strán schvaľovacieho procesu k dokumentom RÚSES  
Esprit spol. s.r.o.
Pletiarka 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 31563538
29. 11. 2023 10 350,00
VF 1/2023 Grant agreement 883669 Microclim  
University of Vienna
Rakúsko
5. 1. 2023 9 000,00
VF522310012 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 42,2022, č. 1-4 - 1 ks  
Ústredná knižnica SAV v.v.i.
Bratislava
17. 5. 2023 2 760,00
VF522310015 Refundácia nákladov spojená pri riešení projektu VEGA 2/0149/20  
Ústav ekológie SAV v.v.i.
Zvolen
IČO: 00679071
25. 5. 2023 2 500,00
VF 522310005 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - p. Grežo Henrich, p. Hreško Juraj, p. Mederly Pavol, p. Petlušová Viera, p. Petluš Peter  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
28. 2. 2023 1 350,00
VF 522350008 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Margorzata Stepniewska, Andrzej Mizgajski, Katarzyna Fagiewicz  
Adam Mickiewicz University
Poland
10. 3. 2023 1 170,00
ZF 522310007 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Lucia Spodniaková, Lukáš Witlinger, Bogdana Halas  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
14. 3. 2023 660,00
VF 522310009 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Doc. Belčáková, doc. Slámová  
Technická univerzita vo Zvolene
Zvolen
IČO: 00397440
6. 4. 2023 540,00
VF 522310006 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - p. Pastorová Anna, p. Simon Vano  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
1. 3. 2023 490,00
VF522310002 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mgr. Bugár Gabriel, Mgr. Ing. Marek Moravčík  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
24. 2. 2023 490,00
VF 522310003 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - p. Silvia Čajková, p. Kristína Hrivňáková  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
24. 2. 2023 440,00
VF 522310022 Refakturácia nákladov - zahraničná cesta p. Halada Španielsko CP592/23  
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 931 01 Bratislava
IČO: 00162381
6. 12. 2023 438,97
VF 522350020 Vložné na Sympózium 2023 - Mr. Wolfgang Sulzer  
Univerzity of Graz
Austria
24. 4. 2023 390,00
VF 522350016 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Stefan Fuchs  
University of Vienna
Rakúsko
11. 4. 2023 390,00
VF 522350015 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Grois Agnes  
University of Vienna
Rakúsko
11. 4. 2023 390,00
VF 522350006 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Piotr Sugier  
Uniwersytet Marii Curie Sklodowskej
Poľsko
1. 3. 2023 390,00
VF 522350005 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Aneta Ptaszynska  
Uniwesytet Przyrodniczy we Wroclowiu
Poľsko
1. 3. 2023 390,00
VF 522350007 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Anna Rysiak  
Uniwersitet Marii Curie Sklodowskej
Poľsko
1. 3. 2023 390,00
VF 522350004 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - prof. RNDr. Pechanec Vilém, Ph.D.  
Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc
23. 2. 2023 390,00
VF 522310017 Refundácia CP 362/23 - p. Halada  
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
Bratislava
21. 8. 2023 356,07
VF 522350019 Vložné na Sympózium 2023 - Ing. Dana Surová, Ph.D.  
Česká zěmědelská univerzita
Praha ČR
28. 4. 2023 350,00
VF522350018 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - doc. RNDr. Cudlin Pavel, CSc.  
Ústav výzkumu globální změny AVČR v.v.i.
Bělidla 986/4a, Brno
IČO: 86652079
18. 4. 2023 320,00
VF 522350017 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Ing. Cudlín Ondřej, Ph.D.  
Ústav výzkumu globální změny AVČR v.v.i.
Brno
IČO: 86652079
12. 4. 2023 320,00
VF 522350009 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - mr. Ignacy Kitowski  
State Academy of Applied Sciences in Chelm
Poľsko
15. 3. 2023 320,00
VF 522350011 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Doc. RNDr. Zdenek Lipský, CSc.  
Karlova univerzita
Praha ČR
14. 3. 2023 320,00
VF 522350014 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Hijiri Shimojima  
Tokyo university of Agriculture
Japonsko
4. 4. 2023 280,00
VF522310011 Vložné na Sympózium 2023 - Doc. Stanislav Dávid, PhD.  
Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
IČO: 00157716
11. 5. 2023 270,00
VF 522350012 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mr. Piotr Krajewski  
Wroclaw University of Enviromental and Life of Science
Poľsko
29. 3. 2023 270,00
VF 522350013 Účastnícky poplatok - Sympózium 2023 - Mrs. Lebiedzinska Monika  
Wroclaw University of Enviromental and Life of Science
Poľsko
29. 3. 2023 270,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec