Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
VF 1/2021 Dotácia projektu NEEMO EEIG  
Johannes Walter NEEMO EEG
Germany
14. 4. 2021 249 073,17
VF 11/2021 Dotácia projektu NEEMO EEIG  
Johannes Walter NEEMO EEG
Germany
28. 7. 2021 137 381,97
VF2/2021 Vykonanie zákazky "Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni"  
Microcomp Computersystém s.r.o.
Nitra
IČO: 31410952
Zmluva: Zml.5/2021
19. 4. 2021 45 000,00
ZF522020073 Služba experta Zsuzsana Kocsis Kupper  
KOUP International Consulting
Maďarsko
12. 1. 2021 14 800,00
ZF522020075 Služba experta  
Daniel Svoboda
Česká republika
18. 1. 2021 14 647,50
ZF522020080 Služba experta  
Edyta Owadowska Cornil
Poland
25. 1. 2021 9 375,00
ZF522020077 Služba experta  
Michala Mariňáková
Česká republika
18. 1. 2021 8 330,00
ZF522020072 Služba experta  
Nikica Skroza
Croatia
12. 1. 2021 8 152,69
ZF522020079 Služba experta  
Zbigniew Karaczun
Poľsko
25. 1. 2021 7 292,50
ZF522020078 Služba experta  
Andras Kovacs
Maďarsko
19. 1. 2021 5 850,00
F522000277 Monitorovanie projektov programu LIFE  
Mgr. Andrej Bača, PhD. consulting
Nitra
IČO: 52114686
12. 1. 2021 2 790,00
VF 8/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 12 ks  
Ústredná knižnica SAV
Bratislava
IČO: 00587001
28. 4. 2021 2 760,00
ZF522020076 Služba experta  
DK Strategy - Dariusz Kobus
Poland
18. 1. 2021 2 015,00
ZF522020074 Služba experta  
Petr Honskus
Česká republika
18. 1. 2021 560,00
F522000278 Správa budovy ÚKE SAV december 2020  
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Bratislava
IČO: 00679089
19. 1. 2021 417,99
F522000272 Poradenské služby a konzultácie ohľadom eurofondov  
Nebotra consulting s.r.o.
Bratislava
IČO: 46123920
12. 1. 2021 384,00
VF 7/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica
IČO: 30232295
28. 4. 2021 230,00
VF 6/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
Suweco CZ s.r.o
Praha CZ
28. 4. 2021 230,00
VF 5/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
Vysoká škola báňská TU
Ostrava Poruba, ČR
28. 4. 2021 230,00
VF 4/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
MediaCall s.r.o.
Praha CZ
28. 4. 2021 230,00
VF 3/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
Otto Harrassowitz
Germany
28. 4. 2021 230,00
F522000274 Benzín december 2020  
Slovnaft a.s.
Bratislava
IČO: 31322832
12. 1. 2021 169,84
F522000270 Telefón, Internet  
Orange a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
4. 1. 2021 149,35
F522000271 Zabezpečenie technika BOZP/OPP  
Školboz-Melicher s.r.o.
Bratislava
IČO: 35890363
4. 1. 2021 102,00
F522000273 Telefón december 2020  
Slovak Telecom
Bratislava
IČO: 35763469
12. 1. 2021 41,75
VF10/2021 Refundácia - členský poplatok SZS p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
27. 7. 2021 10,00
VF 9/2021 Prednáška v rozsahu 2 hodín po d názvom "Fascinujúci svet vážok" p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
13. 5. 2021 9,00
F522000276 Preplatok - elektrická energia Východná  
Stredoslovenská energetika
Východná
IČO: 51865467
12. 1. 2021 -105,81
F522000275 Preplatok - elektrická energia Východná  
Stredoslovenská energetika
Východná
IČO: 51865467
12. 1. 2021 -138,17