Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
F522000109 Telefón  
Swan a.s.
Bratislava
IČO: 47258314
Zmluva: Zml.3/2018
10.07.2020 256,32
F522000108 Dátová podpora - sťahovanie dát RINEX  
Geotech Bratislava
Bratislava
IČO: 459489992
08.07.2020 60,00
F522000107 Benzín jún 2020  
Slovnaft a.s.
Bratislava
IČO: 31322832
08.07.2020 627,44
F522000106 Stravné lístky júl 2020 Nitra  
DOXX - stravné lístky
Bratislava
IČO: 36391000
08.07.2020 1 185,98
F522000105 Poradenské služby a konzultácie ohľadom eurofondov  
Nebotra consulting s.r.o.
Bratislava
IČO: 46123920
Zmluva: Zmluva č. 13/2020
08.07.2020 1 224,00
ZF522020026 Služba experta  
Zbigniew Karaczun
Poland
06.07.2020 6 237,78
F522000104 Stravné lístky júl-august 2020  
SAV jedáleň
Bratislava
IČO: 00037869
06.07.2020 153,00
F522000103 Monitorovanie projektov programu LIFE  
Mgr. Andrej Bača, PhD. consulting
Nitra
IČO: 52114686
06.07.2020 5 400,00
F522000102 Telefón  
Orange a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
06.07.2020 54,19
F522000101 Benzín jún 2020  
Slovnaft a.s.
Bratislava
IČO: 3081329768
25.06.2020 459,32
F522000100 Stravné lístky júl august 2020  
DOXX - stravné lístky
Bratislava
IČO: 36391000
25.06.2020 4 885,98
VF18/2020 Refakturácia cestovných nákladov CP196/20,CP197/20 p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
23.06.2020 10,20
F522000099 Výmena snímača tlaku a prezutie pneumatík  
BOAT a.s.
Bratislava
IČO: 35756764
23.06.2020 840,83
F522000098 Rúška jednorázové, rukavice, spreje, utierky  
3P slúži Vám s.r.o.
Sládkovičovo
IČO: 50975455
22.06.2020 157,15
F522000097 Externý manažment/implementácia projektu  
Prounion a.s.
Nitra
IČO: 45597103
22.06.2020 60 000,00
F522000096 Monitorovanie projektov programu LIFE  
Mgr. Andrej Bača, PhD. consulting
Nitra
IČO: 52114686
17.06.2020 3 225,00
F522000095 Cestovné náklady - Hacava, Brno  
Mgr. Andrej Bača, PhD. consulting
Nitra
IČO: 52114686
16.06.2020 454,20
F522020024 Publikovanie článku v časopise Land  
MDPI Billing
Switzerland
12.06.2020 644,21
VF17/2020 Refakturácia cestovných nákladov Zuzana Šíblová CP167/2020  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
11.06.2020 7,60
F522000094 Telefón Nitra  
Orange a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
10.06.2020 53,10
F522000093 Vydávanie a distribúcia periodika Ekológia 2/2020  
Ultra Print s.r.o.
Bratislava
IČO: 31399088
10.06.2020 708,00
F522000092 Vývoz fekálií z čističky pri Výskumnej stanici  
Farma Východná p.d.
Východná
IČO: 00195812
10.06.2020 50,14
F522000091 Benzín máj 2020  
Slovnaft a.s.
Benzín máj 2020
IČO: 31322832
10.06.2020 330,69
F522000090 Telefón  
Swan a.s.
Bratislava
IČO: 47258314
10.06.2020 220,09
F522000089 Prevádzkové výdavky Správa areálu SAV Nitra  
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Bratislava
IČO: 00679089
10.06.2020 486,70
VF15/2020 Refakturácia cestovných nákladov p. Šíblová CP 208/20  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
09.06.2020 15,20
VF13/2020 Refakturácia cestovných nákladov p. Šíblová CP 190/20  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
09.06.2020 5,10
VF12/2020 Refakturácia cestovných nákladov Kalivodová Michaela CP163/2020  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
09.06.2020 98,19
VF 16/2020 Refakturácia cestovných nákladov p. Šíblová CP168/20  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
09.06.2020 7,60
F522000088 Poradenské služby a konzultácie ohľadom eurofondov  
Nebotra consulting s.r.o.
Bratislava
IČO: 46123920
09.06.2020 384,00
F522000087 Kancelárske a čistiace potreby  
Regina
Bratislava
IČO: 11636653
09.06.2020 336,55
VF11/2020 Cestovné náklady p. Kalivodová CP 47/2020  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
05.06.2020 91,63
ZF522020022 Služba experta  
Edyta Owadowska Cornil
Poland
04.06.2020 4 425,00
F522000084 Zabezpečenie technika BOZP/OPP  
Školboz-Melicher s.r.o.
Bratislava
IČO: 35890363
01.06.2020 102,00
F522000083 Zimná údržba prístupovej cesty  
Verejnoprospešné služby Východná
Východná
IČO: 35992581
28.05.2020 21,25
ZF522020021 Služba experta Dariusz Kobus  
DK Strategy - Dariusz Kobus
Poland
27.05.2020 310,00
F522000082 Stravné lístky jún 2020  
DOXX - stravné lístky
Bratislava
IČO: 36391000
27.05.2020 2 585,98
F522000081 Tonery HP  
Delta Media spol. s.r.o.
Bratislava
IČO: 35834561
27.05.2020 686,16
F522000080 Tonery HP Q6000A  
Delta Media spol. s.r.o.
Bratislava
IČO: 35834561
27.05.2020 402,96
F522000079 Tonery HP LJ  
Delta Media spol. s.r.o.
Bratislava
IČO: 35834561
27.05.2020 250,20

1/5  Ďalej Koniec