Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
VF13/2022 Refakturácia cestovných nákladov CP322/22, CP323/22  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
30. 6. 2022 170,40
VF10/2022 Cestovné náklady p. Šíblová - CP189/22, CP199/22, CP190/22  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
7. 6. 2022 33,00
VF7/2022 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
12. 5. 2022 230,00
VF6/2022 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
Suweco CZ s.r.o
Praha CZ
12. 5. 2022 230,00
VF5/2022 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
MediaCall s.r.o.
Praha
12. 5. 2022 230,00
VF4/2022 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
Vysoká škola báňská TU
Ostrava Poruba, ČR
12. 5. 2022 230,00
VF3/2022 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
Otto Harrassowitz
Germany
12. 5. 2022 230,00
VF 8/2022 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 12 ks  
Ústredná knižnica SAV
Bratislava
IČO: 00587001
12. 5. 2022 2 760,00
Obj. 66/2022 Prenájom, ubytovanie, strava seminár 22-24.6.2022  
Restaurant Pension Vintop Karkó
Búč
12. 5. 2022 2 115,00
VF 2/2022 Dotácia NEEMO  
Johannes Walter NEEMO EEG
Germany
1. 4. 2022 217 989,74
VF 1/2022 Resurvey of GLORIA summits  
University of Vienna
Viedeň, Rakúsko
9. 3. 2022 9 000,00
VF 12/2022 Náklady spojené s testovaním zamestnancov Covid 19  
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
IČO: 00686832
26. 2. 2022 121,95