Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
Obj.148/2023 Čistiace a hygienické potreby  
Slovpap Slovakia s.r.o.
Levická cesta 7, 949 01 Nitra
IČO: 44229950
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
10. 11. 2023 125,03
Obj. 98/2023 Kancelárske potreby, čistiace potreby  
Slovpap Slovakia s.r.o.
Levická cesta 7, 949 01 Nitra
IČO: 44229950
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
14. 7. 2023 338,86
Obj.4/2023 Online seminár - Ročná mzdová uzávierka  
SOFTIP
Spojová 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36785512
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
6. 1. 2023 96,00
Obj. 130/2023 Oblečenie do terénu  
Sportisimo SK s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 911 04 Bratislava
IČO: 44156979
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
22. 9. 2023 184,70
Obj. 36/2023 Recepcia a občerstvenie pre účastníkov konferencie  
Starý Biskupský Hostinec
Park na Sihoti, 949 01 Nitra
IČO: 36771791
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
19. 4. 2023 753,50
Obj. 172/2023 Terénne oblečenie  
Stenia a.s.
Poštová 11, 04001 Košice
IČO: 36204871
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
5. 12. 2023 291,96
Obj.153/2023 Vytlačenie ekologických štúdií  
STIKEN s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra
IČO: 36561703
Podpísal: Zita Izakovičová (Samostatná vedecká pracovníčka)
16. 11. 2023 862,80
Obj.43/2023 Výroba vizitiek  
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31331131
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
27. 4. 2023 71,72
Obj.110/2023 Recepcia a občerstvenie pre účastníkov konferencie  
ŠIGO s.r.o. - Štefánka by Pulitzer
Palisády 59, 811 06 Bratislava
IČO: 36790311
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
5. 9. 2023 250,00
Obj.124/2023 Online distribúcia dotazníka  
TALK ONLINE PANEL
Business development director CZ SK, Praha
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
2. 10. 2023 1 767,81
Obj.66/2023 Menovky  
Top OFFICE
Hlavná 922, 925 01 Matúškovo
IČO: 363551160
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
3. 5. 2023 20,80
Obj. 85/2023 Tanečné vystúpenie  
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
Krížna 1, 81107 Bratislava
IČO: 30843847
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
2. 6. 2023 370,00
Obj. 13/2023 Vakcíny  
UNsP Milosrdní Bratia s.r.o.
Námestie SNP 10, 814 65 Bratislava
IČO: 31386563
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
3. 2. 2023 68,00
Obj. 61/2023 Reprezentačný materiál  
Ústredie ľudovej umeleckej tvorby
Bratislava Obchodná 535/64
IČO: 00164429
Podpísal: Zita Izakovičová (Samostatná vedecká pracovníčka)
2. 5. 2023 102,84
Obj. 60/2023 Reprezentačný materiál  
Ústredie ľudovej umeleckej tvorby
Obchodná 535/64, 816 11 Bratislava
IČO: 00164429
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
2. 5. 2023 366,24
Obj. 174/2023 Údržba prístupovej cesty Východná  
Verejnoprospešné služby Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 35992581
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
19. 12. 2023 0,00
Obj. 15/2023 Údržba prístupovej cesty Východná  
Verejnoprospešné služby Východná
032 32Východná
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
20. 2. 2023 70,00
Obj. 11/2023 Údržba prístupovej cesty Východná  
Verejnoprospešné služby Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 35992581
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
20. 1. 2023 70,00
Obj. 161/2023 Reprezentačný materiál  
VISI Invest s.r.o.
SNP 279/107, 919 04 Smolenice
IČO: 47815507
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
8. 11. 2023 2 433,60
Obj. 84/2023 Reprezentačný materiál  
VISI Invest s.r.o.
SNP 279/107, 91904 Smolenice
IČO: 47815507
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
1. 6. 2023 824,40
Obj.50/2023 Reprezentačný materiál  
VISI Invest s.r.o.
SNP 279/107, 919 04 Smolenice
IČO: 47815507
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
2. 5. 2023 2 145,60
Obj.44/2023 Výmena čelného skla VW Caddy  
Vladimír Tomčányi - A B
D. Štúra 759/35, 926 01 Sereď
IČO: 30954771
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
27. 4. 2023 180,00
Obj. 25/2023 Ubytovanie v Neapolis University  
Worldwide Dragonfly Association
Hill House, Great Bentley Colchester CO7 8RE
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
15. 3. 2023 441,71
Obj. 49/2023 Výmena pneumatík  
Yard Pneu s.r.o.
Lamačská cesta 69, 841 03 Bratislava
IČO: 51860741
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
26. 4. 2023 101,00
Obj. 58/2023 Reprezentačný materiál  
ZAMIO s.r.o.
Trhovište 445, 072 04 Trhovište
IČO: 36190331
Podpísal: Zita Izakovičová (Samostatná vedecká pracovníčka)
2. 5. 2023 503,10
Obj. 18/2023 Zoom One Annual Video Communication  
Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor USA
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
13. 1. 2023 95,64
Začiatok  Späť
6
6
Ďalej  Koniec