Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
Obj.175/2023 Vydanie článku  
MDPI
St. Alban - Anlage 66, 4052 Basel Switzerland
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
22. 12. 2023 2 225,28
Obj. 174/2023 Údržba prístupovej cesty Východná  
Verejnoprospešné služby Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 35992581
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
19. 12. 2023 0,00
Obj. 151/2023 Poskytovanie RTK korekcií zo siete  
GEOTECH Bratislava s.r.o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
IČO: 45948992
Podpísal: Zita Izakovičová (Samostatná vedecká pracovníčka)
13. 12. 2023 576,00
Obj. 173/2023 Antigénový test  
Betrimex s.r.o.
M.R. Štefánika 189/22, 95618 Bošany
IČO: 46261656
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
12. 12. 2023 88,35
Obj. 171/2023 Terénne oblečenie  
Rysy Group s.r.o.
Námestie sv. Egídia 77, 058 01 Poprad
IČO: 36458074
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
11. 12. 2023 928,10
Obj.170/2023 Doprava autobusom  
Satur Transport a.s.
Studená 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35787228
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
7. 12. 2023 490,00
Obj. 172/2023 Terénne oblečenie  
Stenia a.s.
Poštová 11, 04001 Košice
IČO: 36204871
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
5. 12. 2023 291,96
Obj. 168/2023 Terénne oblečenie  
Decathlon SK, s.r.o.
Pri letisku 2 , 821 04 Bratislava
IČO: 47658827
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
1. 12. 2023 130,00
Obj. 167/2023 Anglická revízia článku  
MDPI
St. Alban - Anlage 66, 4052 Basel Switzerland
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
1. 12. 2023 372,43
Obj.163/2023 Uverejnenie článku  
MDPI
St.Alban Anlage 66, 4052 Basel Switzerland
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
29. 11. 2023 2 694,32
Obj. 164/2023 Tepovanie kobercov  
JUTEX Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
IČO: 36250643
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
28. 11. 2023 435,48
Obj. 162/2023 Koberec Efor  
JUTEX Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
IČO: 36250643
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
28. 11. 2023 248,47
Obj.156/2023 Benefitné poukážky  
DOXX stravné lístky
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 36391000
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
27. 11. 2023 9 660,00
Obj.155/2023 Terénne zariadenie na odber pôdnych vzoriek  
Ekotechnika s.r.o.
K Třešňovce 700, 252 29 Karlík, ČR
IČO: 25147501
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
24. 11. 2023 1 424,00
Obj. 159/2023 Reprezentačný materiál  
Green Print s.r.o.
Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín
IČO: 46587993
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
24. 11. 2023 31,20
Obj. 166/2023 Terénne oblečenie  
Rysy Group s.r.o.
Námestie sv. Egídia 77, 058 01 Poprad
IČO: 36458074
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
21. 11. 2023 390,90
Obj. 160/2023 Výmena pneumatík  
Hílek a spol a.s.
Dúbravčická 3311/1H, 841 02 Bratislava
IČO: 36239542
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
21. 11. 2023 77,28
Obj. 158/2023 Servis mikroskopov  
Ing. Juraj Táčovský ELCHEM
Jiráskova 5, 917 02 Trnava
IČO: 35172444
Podpísal: Henrik Kalivoda (riaditeľka ústavu)
21. 11. 2023 590,00
Obj. 157/2023 Prístroj na meranie dát  
Laserscanning Europe GmbH
Gusta Ricker Strase 62, 39120 Magdeburg, Deutschland
IČO: 265188720
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
20. 11. 2023 1 193,57
Obj.153/2023 Vytlačenie ekologických štúdií  
STIKEN s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra
IČO: 36561703
Podpísal: Zita Izakovičová (Samostatná vedecká pracovníčka)
16. 11. 2023 862,80
Obj.152/2023 Pracovný seminár ÚKE SAV  
KC Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 42159580
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
16. 11. 2023 5 587,00
Obj. 154/2023 Analýzy machov, analýzy lyzimetrickej vody  
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 2175/22 960 01 Zvolen
IČO: 42001315
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
16. 11. 2023 9 309,60
Obj. 165/2023 Oprava ultrabooku  
ITSK
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
IČO: 37212931
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
15. 11. 2023 491,00
Obj. 151/2023 Poskytovanie RTK korekcií zo siete Smart Net Slovensko  
GEOTECH Bratislava s.r.o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
IČO: 45948992
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
13. 11. 2023 576,00
Obj 150/2023 Servis notebooku  
SLOVIT Servis Bratislava
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
IČO: 47909161
Podpísal: Zita Izakovičová (Samostatná vedecká pracovníčka)
13. 11. 2023 90,00
Obj.148/2023 Čistiace a hygienické potreby  
Slovpap Slovakia s.r.o.
Levická cesta 7, 949 01 Nitra
IČO: 44229950
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
10. 11. 2023 125,03
Obj.149/2023 Korektúra anglického jazyka  
Elsevier B.V.
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandsko
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
9. 11. 2023 345,00
Obj. 147/2023 Doprava  
Satur Transport a.s.
Studená 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35787228
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
9. 11. 2023 160,00
Obj. 161/2023 Reprezentačný materiál  
VISI Invest s.r.o.
SNP 279/107, 919 04 Smolenice
IČO: 47815507
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
8. 11. 2023 2 433,60
Obj. 146/2023 Reprezentačný materiál  
Pens.com
Int.Bussines Return Service, I.B.R.S./C.C.R.I Numero 61,3000 VB Rotterdam, The Netherlands
IČO: 474116
Podpísal: Zita Izakovičová (riaditeľka ústavu)
8. 11. 2023 0,00
Začiatok  Späť
1
6
Ďalej  Koniec