Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č. 43/2023 Príloha č.3 komentáre Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA  (pdf / 537.46 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
21. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 43/2023 -Príloha rozpočet Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA  (pdf / 948.98 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
21. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 43/2023 - príloha Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA  (pdf / 1.69 MB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
21. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 43/2023 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA  (pdf / 314.5 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
21. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 43/2023 Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve  (pdf / 314.5 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
21. 4. 2023 0,00
Zml.43/2023 - príloha č.2 rozpočet Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA  (pdf / 948.98 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
21. 4. 2023 0,00
Zml.43/2023 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA  (pdf / 358.45 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
21. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 27/2023 Agreement on the provision of travel reimbursements  (pdf / 117.67 KB)
Kaloyan Konstantinov
Sofia, Bulgaria
18. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 26/2023 Zmluva o vydávaní a distribúcii periodika  (pdf / 154 KB)
BIND print s.r.o.
Bratislava
IČO: 46068848
13. 4. 2023 3 960,00
Zmluva č.25/2023 Príloha k Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 551.56 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
3. 3. 2023 151 916,77
Zmluva č. 25/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 256 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
3. 3. 2023 151 916,77
Zmluva č. 45/2023 - príloha Contract for the formation of an European Economic Interst grouping EEIG  (pdf / 1.58 MB)
European climate infrastructure and environment executive agency (CINEA)
17. 2. 2023 0,00
Zmluva č. 45/2023 Framework service contract number - cine/2022/OP0011 Lot 1  (pdf / 1.57 MB)
European climate infrastructure and environment executive agency (CINEA)
17. 2. 2023 0,00
Zmluva č. 24/2023 Špecifikácia služby Priame hlasové pripojenie 2  (pdf / 260.99 KB)
Swan a.s.
Bratislava
IČO: 35680202
27. 1. 2023 28,00
Zmluva č. 22/2023 Cestovné poistenie a asistenčné služby - p. Špulerová  (pdf / 346.25 KB)
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00151700
27. 1. 2023 268,85
Zmluva č. 21/2023 Cestovné poistenie a asistenčné služby - p. Izakovičová  (pdf / 297.13 KB)
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00151700
27. 1. 2023 268,85
Zmluva č.19/2023 ku Zmluve č. 59/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Nákup špeciálnej prístrojovej techniky: I časť zákazky: Mobilný spektroskopický systém preambulantné meranie pasívnej fluorescencie porastu  (pdf / 180.27 KB)
Ekotechnika
Karlík, Česká republika
IČO: 25147501
24. 1. 2023 0,00
Zmluva č. 20/2023 - Príloha k Zmluve SEKOS Zoznam spoločných akcií plánovaných v rámci projektu na rok 2023  (pdf / 136.31 KB)
Slovenská ekologická spoločnosť SEKOS
Nitra
IČO: 30811139
24. 1. 2023 0,00
Zmluva č. 20/2023 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023  (pdf / 119.51 KB)
Slovenská ekologická spoločnosť SEKOS
Nitra
IČO: 30811139
24. 1. 2023 0,00
Zmluva č. 18/2023 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Nákup špeciálnej prístrojovej techniky: II časť zákazky: Systém pre kombinované plnoautomatické meranie SIF a tokov CO2 nad porastom porastu (SIF)  (pdf / 193.39 KB)
Ekotechnika
Česká republika
IČO: 25147501
24. 1. 2023 0,00
Zmluva č. 17/2023 Zmluva o spolupráci  (pdf / 175.56 KB)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Lužianky
23. 1. 2023 0,00
Zmluva č. 16/2023 Špecifikácia služby Priame hlasové pripojenie  (pdf / 523.22 KB)
Swan a.s.
Bratislava
IČO: 47258314
23. 1. 2023 6,57
Zmluva č.73/2022 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 122.61 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
1. 1. 2023 1 139 630,00
Začiatok  Späť
4
4
Ďalej  Koniec