Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č.73/2022 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 122.61 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
1. 1. 2023 1 139 630,00
Zmluva č. 25/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 256 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
3. 3. 2023 151 916,77
Zmluva č.25/2023 Príloha k Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 551.56 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
3. 3. 2023 151 916,77
Zmluva č.46/202 Zmluva o dielo č. 104/2023/7.2  (pdf / 249.52 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 32 000,00
Zmluva č.110/2023 Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 252.47 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
8. 11. 2023 22 861,35
Zmluva č.110/2023 - Príloha Príloha č.1 k Dodatku č.6 k Zmluve o poskytnutí inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 288.4 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
8. 11. 2023 22 861,35
Zmluva č. 112/2023 Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 231.74 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49,814 38 Bratislava
IČO: 00037869
1. 12. 2023 17 998,00
Zmluva č.112/2023 Príloha k Dodatku č.7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 322 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
1. 12. 2023 17 998,00
Príloha č.1 - Zmluva č.111/2023 Príloha č.1 obchodné podmienky spoločnosti MJ Audit s.r.o. pre poskytovanie auditu a iných uisťovacích služieb  (pdf / 3.09 MB)
MJ Audit s.r.o.
17. novembra 1535/14, 06401 Stará Ľubovňa
IČO: 53097459
26. 9. 2023 7 200,00
Zmluva 111/2023 Zmluva o audite a iných uisťovacích službách A2023UKE 1Y  (pdf / 204.4 KB)
MJ Audit s.r.o.
17. novembra 1535/14, 06401 Stará Ľubovňa
IČO: 53097459
26. 9. 2023 7 200,00
Zmluva č.105/2023 - k zmluve 73/2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 243.65 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 7. 2023 5 143,00
Zmluva č. 26/2023 Zmluva o vydávaní a distribúcii periodika  (pdf / 154 KB)
BIND print s.r.o.
Bratislava
IČO: 46068848
13. 4. 2023 3 960,00
Zmluva č.52/2023 Dodatok č.6 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č.2/0149/20  (pdf / 142.54 KB)
Ústav ekológie SAV v.v.i.
Zvolen
15. 5. 2023 2 500,00
Zmluva č.97/2023 Návrh poistnej zmluvy č.461-9016346 - verzia 4  (pdf / 596.31 KB)
Kooperativa a.s.
Nitra
IČO: 00585441
19. 6. 2023 1 086,95
Zmluva č.47/2023 Návrh poistnej zmluvy č.461-9016346  (pdf / 2.09 MB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
18. 5. 2023 927,59
Zmluva č. 42/2023 Contract of services  (pdf / 136.11 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
28. 4. 2023 370,00
Zmluva č. 29/2023 Mandátna zmluva č.29/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 223.08 KB)
Peter Bezák - Consulting
Nitra
28. 4. 2023 370,00
Zmluva č. 33/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 137.54 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper - KOUP International Consulting Kft.
Hungary
28. 4. 2023 360,00
Zmluva č. 37/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 137.35 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
28. 4. 2023 360,00
Zmluva č. 32/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 137.36 KB)
Zbigniew Karaczun
Poľsko
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 31/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 138.3 KB)
Marta Kaczuro Kaczynska - MARTECO
Poland
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 41/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 137.36 KB)
Abigél Szodoray Parádi
Hungary
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 40/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.28 KB)
Daniel Svoboda
Czech Republic
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 39/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.65 KB)
Nikica Skroza
Croatia
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č.38/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.28 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poland
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 30/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.68 KB)
Miroslaw Gwiazdowicz
Poland
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 36/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 136.92 KB)
SC SOLABIZ SRL- Lucaciu Ioana Gabriela
Romania
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 35/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 137.36 KB)
András Kovács
Maďarsko
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 34/2023 Contract of services - ELMEN EEIG  (pdf / 137.69 KB)
Simona Kosíková Šulcová
Czech Republic
28. 4. 2023 350,00
Zmluva č. 28/2023 Mandátna zmluva č.28/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 223.36 KB)
Mgr. Andrej Bača, PhD. - consulting
Nitra
IČO: 52114686
28. 4. 2023 350,00
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec