Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
ANNEX 1 - Zmluva č. 77/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.35/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 134.61 KB)
Andras Kovács
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
ANNEX 1 - Zmluva č. 78/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 115.65 KB)
András Kovács
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
ANNEX 1 - Zmluva č. 79/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.36/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 133.64 KB)
Ioana Lucaciu
Rumunsko
28. 4. 2023 0,00
ANNEX 2 - Zmluva č. 70/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 143.54 KB)
Miroslaw Gwiazdowicz
Poľsko
28. 4. 2023 0,00
ANNEX 2 - Zmluva č. 72/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 148.92 KB)
Zbigniew Karaczun
Poľsko
28. 4. 2023 0,00
ANNEX 2 - Zmluva č. 74/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 125.08 KB)
Simona Kosíková Šulcová
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
ANNEX 2 - Zmluva č. 80/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 139.32 KB)
Ioana Lucaciu
Rumunsko
28. 4. 2023 0,00
Príloha č. 1 k Zmluve č. 46/2023 Príloha č.1 - Opis diela  (pdf / 135.9 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Príloha č. 2 k Zmluve č. 46/2023 Akceptačný protokol  (pdf / 50.14 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Príloha č. 3 k Zmluve č. 46/2023 Príloha č.3 - Śpecifikácia ceny  (pdf / 43.16 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Zml. 63/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.40/2023 ELMEN EEIG  (pdf / 238.38 KB)
Daniel Svoboda
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Zml. 84/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.42/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 93.84 KB)
Stanislaw Tworek
Poľsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zml.43/2023 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA  (pdf / 358.45 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
21. 4. 2023 0,00
Zml.43/2023 - príloha č.2 rozpočet Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.052/2020/OPII/VA  (pdf / 948.98 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
21. 4. 2023 0,00
Zmluva 48/2023 Príloha č. 1: Zoznam úloh a počet dní stanovených na tieto úlohy  (pdf / 270.57 KB)
Mgr. Andrej Bača, PhD. - consulting
Nitra
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 103/2023 Dodatok č.1 k Dohode medzi zamestnávateľom UKE SAV v.v.i  (pdf / 103.62 KB)
Zástupca zamestnancov - zamestnanecká rada
Bratislava
5. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 127/2022/OPII/VA  (pdf / 306.74 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
Zmluva: č.127/2022/OPII/VA
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 Záväzný harmonogram finančnej realizácie projektu  (pdf / 250.46 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 - Príloha č. 1 Predmet podpory NFP  (pdf / 754.65 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 - Príloha č. 3 Dodatok č. 1 k zmluve o partnerstve  (pdf / 304.99 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 105/2023 - Príloha č.1 Príloha k Dodatku č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 220.28 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 7. 2023 0,00
Zmluva č. 16/2023 Špecifikácia služby Priame hlasové pripojenie  (pdf / 523.22 KB)
Swan a.s.
Bratislava
IČO: 47258314
23. 1. 2023 6,57
Zmluva č. 17/2023 Zmluva o spolupráci  (pdf / 175.56 KB)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Lužianky
23. 1. 2023 0,00
Zmluva č. 18/2023 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Nákup špeciálnej prístrojovej techniky: II časť zákazky: Systém pre kombinované plnoautomatické meranie SIF a tokov CO2 nad porastom porastu (SIF)  (pdf / 193.39 KB)
Ekotechnika
Česká republika
IČO: 25147501
24. 1. 2023 0,00
Zmluva č. 20/2023 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023  (pdf / 119.51 KB)
Slovenská ekologická spoločnosť SEKOS
Nitra
IČO: 30811139
24. 1. 2023 0,00
Zmluva č. 20/2023 - Príloha k Zmluve SEKOS Zoznam spoločných akcií plánovaných v rámci projektu na rok 2023  (pdf / 136.31 KB)
Slovenská ekologická spoločnosť SEKOS
Nitra
IČO: 30811139
24. 1. 2023 0,00
Zmluva č. 21/2023 Cestovné poistenie a asistenčné služby - p. Izakovičová  (pdf / 297.13 KB)
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00151700
27. 1. 2023 268,85
Zmluva č. 22/2023 Cestovné poistenie a asistenčné služby - p. Špulerová  (pdf / 346.25 KB)
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00151700
27. 1. 2023 268,85
Zmluva č. 24/2023 Špecifikácia služby Priame hlasové pripojenie 2  (pdf / 260.99 KB)
Swan a.s.
Bratislava
IČO: 35680202
27. 1. 2023 28,00
Zmluva č. 25/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 256 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
3. 3. 2023 151 916,77
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec