Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.

Ing.
Viktória
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Zuzana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Karolína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Simona
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Michaela
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Vasilii
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Shanza
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i.

Ing.
Katarína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Rohan Arjun
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Monika
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Veronika
Interná Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
MSc.
Shubhi
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 12