Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón

Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.

Mgr., PhD.
Slavomír
037/ 6943 130
Mgr., PhD.
Katarína
neuvedený
Bc.
Kristína
neuvedený
RNDr., CSc.
Kamila
Emeritná pracovníčka
neuvedený
Mgr., PhD.
Anna
02/ 5942 6140
PhD.
Olena
neuvedený
Ing.
Beáta
02/ 5942 6113
 
Denisa
02/ 5942 6161
Mgr., PhD.
Miroslav
02/ 5942 6108
RNDr., PhD.
Michaela
neuvedený
Mgr., PhD.
Lucia
neuvedený
 
Jolana
neuvedený
Ing., PhD.
Tomáš
02/ 5942 6127
 
Dagmar
neuvedený
RNDr., PhD.
Fedor
02/ 5942 6125
RNDr., PhD.
Zuzana
02/ 5942 6125
Mgr., PhD.
Polina
neuvedený
Mgr., PhD.
Loriana
02/ 5942 6113
Mgr., PhD.
Viktor
neuvedený
RNDr., PhD.
Daniel
0905 524 086
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
RNDr., PhD.
Daniela
042/ 4323 765
Ing.
Viktória
neuvedený
Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 5942 6149
Mgr., PhD.
Roderik
02/ 5942 6114
Mgr., PhD.
Roderik
02/59426/114
RNDr., PhD.
Ivana
02/ 5942 6115
Mgr.
Zuzana
neuvedený
Mgr., PhD.
Dobromil
0908 592 598
 
Iveta
02/ 5942 6104
Mgr.
Karolína
neuvedený
RNDr., CSc.
Kornélia
02/ 5942 6155
Mgr., PhD.
Alica
02/ 5942 6138
RNDr., CSc.
Iva
02/ 5942 6163
Ing., DrSc.
Richard
045/ 5320 313
Ing.
Jana
02/ 5942 6119
Mgr., PhD.
Monika
02/ 5942 6174
RNDr., CSc.
Ivan
02/ 5942 6177
doc. RNDr., DrSc.
Ján
02/ 5942 6129
Mgr.
Katarína
02/ 5942 6117
Mgr., PhD.
Adam
02/ 5942 6153
Mgr., PhD.
Matúš
02/ 5942 6145
Mgr.
Simona
neuvedený
 
Zlata
02/ 5942 6165
RNDr.
Eva
+421259426105
 
Gabriela
02/ 5942 6136
 
Gabriela
02/59426136
Ing.
Eva
02/ 5942 6151
Mgr., PhD.
Miroslav
neuvedený
Mgr., PhD.
Miroslav
02/59426135
Ing., PhD.
Jaromír
02/ 5942 6112
Mgr., PhD.
Viktor
02/ 5942 6139
Mgr.
Zuzana
+421259426135
PhD.
Yuliia
neuvedený
Ing.
Henrieta
037/6943 363
Ing., PhD.
Mária
02 5942 6133
RNDr., PhD.
Kristína
neuvedený
RNDr., PhD.
Dominik Roman
02/ 5942 6162
Mgr., PhD.
Ľubica
02/ 5942 6119
RNDr., PhD.
Jana
02/ 5942 6176
Mgr., PhD.
Hana
02/ 5942 6156
Mgr., PhD.
Monika
02/ 5942 6180
prof. RNDr., DrSc.
Karol
02/5942 6106
Mgr., PhD.
Andrea
02/ 5942 6149
RNDr., PhD.
Pavol
02/ 5942 6164
Mgr.
Tatiana
02/ 5942 6147
RNDr., CSc.
Eleonóra
Emeritná pracovníčka
02/ 5942 6158
Mgr.
Michaela
neuvedený
 
Irena
02/ 5942 6117
Mgr.
Vladimír
neuvedený
Mgr., PhD.
Ladislav
neuvedený
 
Iveta
02/ 5942 6104
 
Viera
02/ 5942 6157
Mgr.
Katarína
02/ 5942 6157
Ing.
Kristína
neuvedený
Mgr.
Peter
0903 660 022
RNDr., PhD.
Dušan
02/ 5942 6151
RNDr., PhD.
Dušan
neuvedený
Mgr.
Katarína
02/ 5942 6151
MSc.
Vasilii
neuvedený
RNDr., PhD.
Katarína
0903 922 398
Mgr., PhD.
Denisa
neuvedený
Ing., PhD.
Michal
neuvedený
Mgr., PhD.
Marek
02/ 5942 6161
Mgr.
Janka
neuvedený
RNDr., PhD.
Ivana
02/ 5942 6168
Ing., PhD.
Marek
neuvedený
Mgr., PhD.
Martin
neuvedený
Mgr.
Michaela
neuvedený
RNDr., PhD.
Jozef
02/ 5942 6168
Mgr., PhD.
Mária
02/ 5942 6177
RNDr., PhD.
Barbora
0905 577 899
Mgr., PhD.
Iveta
02/ 5942 6174
Mgr., PhD.
Marek
02/ 5942 6145
RNDr., PhD.
Stanislav
02/ 5942 6160
RNDr., PhD.
Ladislav
02/ 5942 6116
RNDr., PhD.
Ladislav
02/59426116
 
Katarína
02/ 5942 6106
 
Katarína
0259426106
Mgr.
Kornélia
neuvedený
Ing.
Anna
02/ 5942 6141
 
Martin
02/ 5942 6101
doc. RNDr., PhD.
Marek
02/ 5942 6121
Mgr., PhD.
Miroslava
neuvedený
RNDr., DrSc.
Milan
02/ 5942 6178
Mgr., PhD.
Katarína
02/ 5942 6121
Mgr., PhD.
Katarína
02/ 5942 6173
Mgr., PhD.
Katarína
neuvedený
Mgr.
Edina
02/ 5942 6158
Mgr.
Edina
02/59426/158
PhDr.
Michaela
02/59426111
MSc.
Shanza
neuvedený
RNDr., CSc.
Mária
Emeritná pracovníčka
02/ 5942 6176
Mgr., PhD.
Veronika
02/ 5942 6121
Mgr., PhD.
Judita
02/ 5942 6159
 
Zuzana
02/5942 6103

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i.

 
Ľuboš
037/6943 343
Ing., PhD.
Eva
037/6943 110
 
Monika
037/6943 409
 
Igor
037/73 366 50
 
Ľudmila
037/6943 111
Mgr., PhD.
Maksym
037/6943346
Mgr., PhD.
Monika
037/6943 351
 
Anna
037/6943 351
RNDr., CSc.
Alena
037/6943 410
 
Ivana
037/6943 324
RNDr., PhD.
Martin
037/6943 341
Ing., PhD.
Ľubomír
neuvedený
Ing.
Katarína
neuvedený
Ing., PhD.
Andrea
037/6943 328 (410)
Mgr., PhD.
Júlia
037/6943 314
Ing., PhD.
Martin
037/6943332
Ing., PhD.
Martin
neuvedený
Mgr., PhD.
Ján
037/6943 329
MVDr., PhD.
Jana
037/6943 314
MSc.
Rohan Arjun
037/6943 329
 
Viera
037/6943 326
Mgr., PhD.
Miroslav
037/6943 341
Mgr., PhD.
Katarína
037/6943 346
RNDr., DrSc.
Andrej
037/6943 333
PhD.
Maryna
neuvedený
MSc.
Ajay
neuvedený
Ing.
Henrieta
037/6943 363
Mgr., PhD.
Olha
neuvedený
Ing., CSc.
Jana
037/6943 247
Mgr.
Monika
037/6943 325
 
Viera
037/6943324
 
Jarmila
037/6943362
RNDr., PhD.
Radoslava
037/6943 330
Mgr.
Veronika
037/6943 351
MSc.
Shubhi
neuvedený
Mgr., PhD.
Veronika
037/6943334
Mgr., PhD.
Jozef
037/6943 315 (368)
 
Margita
037/6943 326
Mgr., PhD.
Miroslav
037/6943 329
Ing.
Petra
037/6943 405
doc. RNDr., DrSc.
Ján
Emeritný pracovník
037/6943 315
RNDr., DrSc.
Terézia
Emeritná pracovníčka
037/6943 325
Ing., PhD.
Monika
037/6943 327
 
Marianna
037/6943 326
 
Marianna
037/6943 326
 
Peter
037/6943 111
 
Štefánia
037/6943 111
 
Jozef
037/6943111
 
Milan
037/6943 109

Aktualizuje: