Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Obchodné verejné súťaže:
Oznámenia o výsledku pre rok:  
Názov Dátum
Zápisnica z vyhodnotenia návrhov 4. OVS  (pdf / 210.1 KB) 15. 7. 2024
Zápisnica z vyhodnotenia návrhov 3. OVS  (pdf / 223.02 KB) 15. 7. 2024
Zápisnica z vyhodnotenia návrhov 2. OVS  (pdf / 225.18 KB) 15. 7. 2024