Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing., PhD.
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zbynek
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
MSc., PhD.
Maryam
Vedecký pracovník
Ing.
Natália
Interný doktorand
Ing., PhD.
Lenka
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Renáta
Odborný pracovník VŠ
Ing., CSc.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Slavomír
Interný doktorand
Ing., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Márta
Vedecký pracovník
Ing.
Viera
Odborný pracovník VŠ
Ing., DrSc.
Ľubomír
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
MSc., PhD.
Saeid
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dana
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Pavla
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Radoslav
Vedecký pracovník
Ing. et Ing., PhD.
Patrik
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Valentín
Vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Kostiantyn
Interný doktorand
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing.
Adrián
Interný doktorand
Ing., PhD.
Yvetta
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Justína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anton
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 35