Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Zbynek
Vedecký pracovník
Ing.
Natália
Doktorandka
Ing., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Renáta
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., CSc.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Márta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Viera
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., DrSc.
Ľubomír
Vedúci vedecký pracovník
MSc.
Karina
Doktorandka
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
MSc., PhD.
Saeid
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Pavla
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Radoslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing. et Ing., PhD.
Patrik
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Valentín
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Kostiantyn
Doktorand
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Yvetta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Justína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Anton
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 32