Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Zuzana
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Martina
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Eduard
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Samuel
Interná Filozofická fakulta UK

Počet doktorandov: 4