Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
prof. PhDr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr. art., PhD.
Kristina
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Janka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Hana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miriam
Vedecký pracovník
doc. PhDr., DrSc.
Hana
Vedúci vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 13