Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hudobnej vedy SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Belišová, Jana  Vedecký pracovník
 Mgr. art., PhD.  Čepec, Andrej  Vedecký pracovník
 Mgr.  Demská, Štefánia  Interný doktorand
 PhDr., PhD.  Fulka, Vladimír  Vedecký pracovník
 Mgr.  Garajová, Veronika  Interný doktorand
 Mgr.  Gotthardtová, Kristína  Interný doktorand
 PhDr., CSc.  Lengová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr. art., PhD.  Lomen, Kristina  Vedecký pracovník
 Ing., ArtD.  Nagy, Štefan  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., CSc.  Petőczová, Janka  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Ruščin, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Ščepán, Michal  Vedecký pracovník
 Mgr.art., PhD.  Štafura, Andrej  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Timková, Miriam  Vedecký pracovník
 doc. PhDr., DrSc.  Urbancová, Hana  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Veselovská, Eva  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 16