Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
prof. PhDr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
Mgr.
Eduard
Doktorand
PhDr., CSc.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr. art., PhD.
Kristina
Vedecká pracovníčka
Ing., ArtD.
Štefan
Odborný pracovník VŠ
PhDr., CSc.
Janka
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Hana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr. et. Mgr., PhD.
Marián
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miriam
Vedecká pracovníčka
prof. PhDr., DrSc.
Hana
Vedúca vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 14