Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hudobnej vedy SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., PhD. Belišová, Jana  02/5477 3589
 Mgr. art., PhD. Čepec, Andrej  02/5477 3589
 Mgr. Demská, Štefánia   
 prof. PhDr., PhD. Ferková, Eva  02/54773589
 PhDr., PhD. Fulka, Vladimír  02/ 5477 3589
 Mgr. Garajová, Veronika   
 Mgr. Gotthardtová, Kristína   
   Hudecová, Anna  254773589
   Krúžeková, Marcela  02/5477 3589
 PhDr., CSc. Lengová, Jana  02/ 5477 3589
 Mgr. art., PhD. Lomen, Kristina  02/54773589
 PhDr., DrSc. Múdra, Darina  02/54773589
 Ing., ArtD. Nagy, Štefan  02/ 5477 3589
 PhDr., CSc. Petőczová, Janka  02/ 5477 3589
 Mgr., PhD. Ruščin, Peter  02/5477 3589
 Mgr., PhD. Ščepán, Michal  02/54773589
 Mgr.art., PhD. Štafura, Andrej  02/547 73 589
 Mgr., PhD. Timková, Miriam  02/ 5477 3589
 doc. PhDr., DrSc. Urbancová, Hana  02/ 5477 3589, 02/5477 3262
 PhDr., PhD. Veselovská, Eva  02/ 5477 3589

Aktualizuje: