Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Zuzana
02/54773589
prof. PhDr., PhD.
Eva
02/54773589
PhDr., PhD.
Vladimír
02/ 5477 3589
Mgr., PhD.
Veronika
02/5477 3589
 
Anna
254773589
Mgr.
Martina
02/54773589
 
Marcela
02/5477 3589
Mgr.
Eduard
02/5477 3589
PhDr., CSc.
Jana
02/ 5477 3589
Mgr. art., PhD.
Kristina
02/54773589
Ing., ArtD.
Štefan
02/ 5477 3589
PhDr., CSc.
Janka
02/ 5477 3589
Mgr., PhD.
Peter
02/5477 3589
Mgr., PhD.
Hana
02/ 5477 3589
Mgr., PhD.
Michal
02/54773589
Mgr.
Samuel
02/54773589
Mgr. et. Mgr., PhD.
Marián
02/54773589
Mgr., PhD.
Miriam
02/ 5477 3589
prof. PhDr., DrSc.
Hana
02/ 5477 3589, 02/5477 3262
PhDr., PhD.
Eva
02/ 5477 3589

Aktualizuje: